PhD védés | Arató Nikolett
Microsoft Teams felületen (online)

A Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Doktori Iskolájának meghívója ARATÓ NIKOLETT "The role of socio-emotional skills in cyberbullying engagement" című doktori (PhD) értekezésének nyilvános online magyar nyelvű védésére.

 

Témavezetők: Dr. Lábadi Beatrix, Dr. Lénárd Kata

A védési bizottság tagjai:  

Elnök: Prof. Dr. Fekete Sándor

Opponensek: Dr. Jármi Éva, Dr. Varró-Horváth Diána

Tagok: Dr. habil. Láng András, Dr. Zsila Ágnes

A disszertáció és tézisek megtekinthetők az alábbi honlapokon:  

https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=23369

http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/24044

https://pszichologia.pte.hu/disszertaciok-tezisek

Friss események