PhD védés | Árvai Tamás
Microsoft Teams felületen (online)

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Interdiszciplináris Doktori Iskola Ókortörténeti Doktori Program szakbizottságának meghívója ÁRVAI TAMÁS Redundancia és struktúra az asszír királyfeliratok hadjáratleírásaiban című PhD disszertációjának nyilvános védésére.

Témavezető:
Dr. Csabai Zoltán, PhD, egyetemi adjunktus,
PTE BTK Történettudományi Intézet, Ókortörténeti Tanszék

Opponensek:
Prof. Dr. habil. Dezső Tamás, egyetemi tanár
ELTE BTK Ókortudományi Intézet, Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék
Dr. Vér Ádám, PhD, egyetemi adjunktus
ELTE BTK Ókortudományi Intézet, Vallástudományi Tanszék

Helyszín: MS Teams, https://teams.microsoft.com/_#/teamDashboard/V%C3%A9d%C3%A9s%20%C3%81rv…

Friss események