PhD védés | Báder Iván
Microsoft Teams felületen (online)

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolájának meghívója Báder Iván Cigány gyerekek integrációja az oktatáspolitikai döntések tükrében című PhD értekezésének nyilvános vitájára.

(A nyilvános vitán való részvételhez kérjük e-mailben vegye fel a kapcsolatot a doktori iskolával! pte.otdi@gmail.com )

 

Témavezető:

Dr. habil. Híves-Varga Aranka

intézetvezető egyetemi docens

PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Neveléstudományi Intézet

Opponensek:

Dr. habil. Kállai Ernő

főiskolai tanár

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet

Dr. habil. Orsós Anna

tanszékvezető, habilitált egyetemi docens

PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Neveléstudományi Intézet

 

Az értekezés megtekinthető a PTE BTK Neveléstudományi Intézet könyvtárában (Pécs, Ifjúság útja 6. B/101) és a doktori iskola honlapján: http://www.nevtudphd.pte.hu. A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet, és írásban előzetesen észrevételt is tehet.

 

 

Friss események