PhD védés | Bandi Szabolcs Ajtony
Microsoft Teams felületen (online)

A Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Doktori Iskolájának meghívója BANDI SZABOLCS AJTONY "Az önimádat dimenziói és típusai: az ortogonális nárcizmus koncepció" című doktori (PhD) értekezésének nyilvános online védésére.  

   

A védési bizottság tagjai:  

Elnök: Prof. Dr. Bereczkei Tamás 

Opponensek: Dr. Bérdi Márk, Dr. Osváth Péter

Tagok: Dr. Hoyer Mária, Dr. Varró-Horváth Diána

   

A disszertáció megtekinthető az alábbi honlapon:  

http://pszichologia.pte.hu/disszertaciok-tezisek  

PhD védés