PhD védés | Bartha Krisztina
Microsoft Teams felületen (online)

A Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Doktori Iskolájának meghívója BARTHA KRISZTINA "Magyar-román kétnyelvű gyermekek tudatelméleti képességeinek fejlődése" című doktori (PhD) értekezésének nyilvános online védésére.  

Témavezető: Dr. Kiss Szabolcs

   

A védési bizottság tagjai:  

Elnök: Prof. Dr. Kállai János 

Opponensek: Dr. Séra László, Dr. Varró-Horváth Diána

Tagok: Dr. Bodor Péter, Dr. Fehér Krisztina

   

A disszertáció megtekinthető az alábbi honlapon:  

http://pszichologia.pte.hu/disszertaciok-tezisek  

PhD védés