PhD védés | Berényi-Nagy Tímea

PhD védés | Berényi-Nagy TímeaMS Teams

A Pécsi Tudományegyetem
Nyelvtudományi Doktori Iskola
Alkalmazott Nyelvészeti Programja
tisztelettel meghívja Önt

Berényi-Nagy Tímea

Zur Rolle und Modellierung der metonymischen Kompetenz in 
der rezeptiven Mehrsprachigkeit – Eine explorative Studie

című PhD értekezésének nyilvános védésére

Témavezető:
Dr. habil. Reder Anna PhD, egyetemi docens (PTE)

Opponensek: 
Dr. Brdar Szabó Rita egyetemi tanár (ELTE)
Boóczné Dr. Barna Katalin ny. egyetemi docens (ELTE)

A bizottság elnöke:
Dr. habil. Kárpáti Eszter PhD, egyetemi docens (PTE)

Bizottsági tagok:
Dr. Csányi Eszter PhD, adjunktus (BGE) 
Gombkötőné Dr. Kemény Krisztina PhD, adjunktus (PTE)

A védés időpontja és helye:
2023. június 14. 10:00 óra, MS Teams (online) 

Az eseményre létrehozott MsTeams csoportba történő felvételhez jelezzék részvételi szándékukat az egyed.karolina@pte.hu címen, PTE-s EHA kódjuk 
vagy pedig aktív e-mail címük megadásával 2023. június 13-a délig.

Berényi-Nagy Tímea disszertácója és tézisfüzete az alábbi linken érhető el.

Szeretettel várjuk a kollégákat, doktoranduszokat, egyetemi hallgatókat és az érdeklődőket!
 

Kapcsolattartó