PhD védés | Branczeiz Anna

PhD védés | Branczeiz AnnaPTE BTK E528-as terem + MsTeams

A PTE Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola
meghívja

Branczeiz Anna

Címkézés helyett kritikai olvasat
A személyesség mintázatai John Berryman költészetében és poétikai gondolkodásában, komparatív kitekintésekkel

című PhD értekezésének nyilvános védésére

Témavezető:
Dr. habil. Vöő Gabriella PhD (PTE)

Opponensek:
Dr. Szlukovényi Katalin PhD (ELTE)
Dr. Osztroluczky Sarolta PhD (PPKE)

A bizottság elnöke:
Prof. Kurdi Mária DSc (PTE)

Bizottsági tagok:
Dr. habil. Mekis János PhD (PTE)
Dr. Görföl Balázs PhD (PTE)

 

A disszertáció és a tézisek megtekinthetők itt.

Szeretettel várjuk a kollégákat, doktorandusokat és az érdeklődőket.

Az eseményre létrehozott MsTeams csoportba történő felvételhez jelezzék részvételi szándékukat a kiss.bernadett@pte.hu címen, PTE-s EHA kódjuk vagy pedig aktív email címük megadásával, 2024. február 21-én, 12:00 óráig.
 

Kapcsolattartó