PhD védés | Csányi Gergely

PhD védés | Csányi GergelyPTE BTK A 330-as terem (Pécs, Ifjúság u. 6.)

A Pécsi Tudományegyetem
Demográfia és Szociológia Doktori Iskolája 

tisztelettel meghívja Önt

Csányi Gergely

 Scientia Sexualis Socialista Hungarica
Orvosi-szexológiai és szexuálpszichológiai diskurzus
Magyarországon 1945 és 1989 között

című doktori (PhD) értekezésének nyilvános védésére.

Témavezető:
Dr. habil. Berger Viktor
Dr. Wessely Anna

A védési bizottság tagjai:
Elnök: Prof. Dr. Spéder Zsolt DSc, egyetemi tanár, PTE BTK TMI Szociológia Tanszék

Opponensek:
Prof. Dr. Susan Zimmermann DSc, egyetemi tanár, CEU Department of History
Prof. Dr. Forrai Judit DSc, egyetemi tanár, SE ÁOK Népegészségtani Intézet
Tagok: Dr. habil. Sik Domonkos DSc, egyetemi docens, ELTE TáTK Társadalomelmélet Tanszék 
Prof. Dr. Szijártó Zsolt, egyetemi tanár, PTE BTK TMI Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

A disszertáció és a tézisek megtekinthetők az alábbi oldalon.