PhD védés | Debrődi Gábor

PhD védés | Huszár MihályPTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M épület 207-es terem + MS Teams

A Pécsi Tudományegyetem
Interdiszciplináris Doktori Iskola
Európa és a magyarság a 18-20. században
Doktori Program szakbizottsága nevében meghívjuk

 

Debrődi Gábor

Budapest mentéstörténetének első négy évtizede az országos mentésszervezés koráig (1887–1926)

című PhD disszertációjának nyilvános védésére.

 

Témavezető:

Dr. Csibi Norbert PhD, adjunktus

PTE BTK TTI Újkortörténeti Tanszék

Opponensek:

Dr. Kapronczay Katalin PhD, főkönyvtáros

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyvtár és Levéltár

Dr. Pilkhoffer Mónika PhD, dr. habil., egyetemi docens

PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék

 

A védés ideje: 2023. május 10. (szerda) 11.30 óra

Helye: PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. M épület 207-es terem valamint online.