PhD védés | Dr. Huszárné Prikler Mária Renáta Motivation, Autonomy and Assessment in Translation Studies BA Classes
Microsoft Teams felületen (online)

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Nyelvtudományi Doktori Iskolájának meghívója Huszárné Prikler Mária Renáta Motivation, Autonomy and Assessment in Translation Studies BA Classes című PhD értekezésének nyilvános vitájára.

 

Opponensek:

Dr. Thomas Williams, Ph.D, egyetemi adjunktus (SZTE BTK)

Prof. Dr. Nikolov Marianne, DSc, ny.egyetemi tanár professor emerita (PTE BTK)

 

Témavezető:

Dr. Lehmann Magdolna, Ph.D habil. egyetemi docens (PTE BTK)

A bíráló bizottság elnöke:

Prof. Dr. Alberti Gábor, DSc egyetemi tanár (PTE BTK)

 

A bíráló bizottság tagjai:

Dr. Menyhei Zsófia, Ph.D. egyetemi adjunktus (KGRE BTK)

Dr. Fekete Adrienn, Ph.D. egyetemi adjunktus (PTE BTK)

 

Titkár:

Dr. Farkas Kornél, Ph.D, egyetemi tanársegéd (PTE BTK)

Az értekezés és tézisei megtekinthetők a PTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola irodájában (Pécs, Ifjúság útja 6. D 251) és honlapján

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet, és írásban előzetesen észrevételt is tehet.

 

Dr. Szabó Gábor Ph.D s.k.

habil. egyetemi docens

a Nyelvtudományi Doktori Iskola

Doctoral Programme in English Applied Linguistics and tefl/tesol program vezetője

PhD védés