PhD védés | Etlinger Mihály
PTE BTK E527-es terem + MsTeams

A PTE Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola meghívója Etlinger Mihály Betű és forrás.  Az első unitárius gyülekezeti énekeskönyvről című PhD értekezésének nyilvános védésére.

Témavezető:
Dr. Pap Balázs PhD (PTE)

Opponensek:
Prof. Balázs Mihály DSc (SZTE)
Dr. Hubert Gabriella PhD (Evangélikus Országos Gyűjtemény)

A bizottság elnöke:
Dr. habil. Jankovits László PhD (PTE)

Bizottsági tagok:
Dr. habil. Maczelka Csaba PhD (PTE)
Dr. Laczkó András PhD (PTE)

A disszertáció és a tézisek megtekinthetők az alábbi linken:
http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/34190

 

Az eseményre létrehozott MsTeams csoportba történő felvételhez jelezzék részvételi szándékukat a kiss.bernadett@pte.hu címen, PTE-s EHA kódjuk vagy pedig aktív email címük megadásával, 2022. május 16-án, 12:00 óráig.