PhD védés | Gábriel Dóra
Microsoft Teams felület (online)

A Pécsi Tudományegyetem Demográfia és Szociológia Doktori Iskolájának meghívója Gábriel Dóra „Elkezded, majd nem tudod abbahagyni.” A Baranya megyéből induló idősgondozók vándorlásának és élettörténetének összefüggései című doktori értekezésének nyilvános, online védésére.

Témavezető: Dr. Melegh Attila, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem; tudományos főmunkatárs, KSH Népességtudományi Kutatóintézet

A bíráló bizottság elnöke: Prof. Dr. Kelemen Gábor, egyetemi tanár, PTE BTK TKI Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

Felkért bírálók:

Dr. Habil. Lampek Kinga, főiskolai tanár, PTE Egészségtudományi Kar

Dr. Váradi Mónika, tudományos főmunkatárs, Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete

Bizottsági tagok:

Dr. Glied Viktor, egyetemi adjunktus, PTE BTK TKI Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

Prof. Dr. Sik Endre, DSc, professor emeritus, ELTE TÁTK; külső kutató, TK Szociológiai Intézet

A disszertáció és a tézisfüzet elérhető a PTE Egyetemi Könyvtárának repozitóriumában: https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23904

A védés meghívója az ODT felületén: https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=22738

Várjuk az érdeklődőket!

A csoport Teams linkje: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad7c60e1d0f0841ca825901b2c8ab43eb%40thread.tacv2/conversations?groupId=bf783c95-00d2-45b5-9db6-4ed8b6afe32c&tenantId=570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91

Aki nem tudna csatlakozni a Teams-csoporthoz, írjon Berger Viktornak, a bizottság titkárának 2021. március 10. délig: berger.viktor@pte.hu

PhD védés