PhD védés | Inhóf Orsolya


A Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Doktori Iskolája tisztelettel meghívója INHÓF ORSOLYA

 "Vizuális téri figyelem változása akusztikus szignálok hatására. Vizuális keresés bimodális környezetben"

 című doktori (PhD) értekezésének nyilvános online védésére. 

Témavezető: Dr. Lábadi Beatrix

A védési bizottság tagjai:  

Elnök: Prof. Dr. Bereczkei Tamás

Opponensek: Prof. Dr. Bernáth László, Dr. Kondé Zoltán

Tagok: Dr. Deák Anita, Dr. Hallgató Emese

A disszertáció és tézisek megtekinthetők az alábbi honlapokon:  

https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=23357

http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/24043

https://pszichologia.pte.hu/disszertaciok-tezisek

 

Friss események