PhD védés | Kelemen Dávid
Microsoft Teams felületen (online)

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Interdiszciplináris Doktori Iskola Európa és a magyarság a 18-20. században Doktori Program szakbizottsága nevében meghívója Kelemen Dávid Egyházüldözés, hitélet és vallásgyakorlat a győri egyházmegyében Papp Kálmán egyházkormányzása alatt (1946–1966) című PhD disszertációjának nyilvános védésére.

 

Témavezető:

Dr. Bánkuti Gábor PhD

dr. habil. egyetemi docens

 

Opponensek:

Dr. Gárdonyi Máté PhD

dr. habil.tanszékvezető professzor, PPKE

Dr. Soós Viktor Attila PhD

Nemzeti Emlékezet Bizottsága, tudományos kutató

 

 

Teams link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aISB6IDmds96Tw-wqnb_04pLwbw60lXIk0zbomRAeEKU1%40thread.tacv2/1622125722803?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22248ee6b7-7f2e-444b-9ab2-f3d33ce17ea9%22%7d

 

                                      

Friss események