PhD védés | Ladnai Attiláné Szerencsés Anita
Microsoft Teams felület (online)

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola meghívója LADNAI ATTILÁNÉ SZERENCSÉS ANITA TARTALMI SZABÁLYOZÓK VIZSGÁLATA A POSITIVE EDUCATION MODELL ALAPJÁN A HAZAI KÖZOKTATÁS EGY SZEGMENSÉBEN című PhD értekezésének nyilvános vitájára. 

(Részvételi szándékát, kérjük, jelezze előzetesen a doktori iroda e-mail címén: pte.otdi@gmail.com)

Témavezető:

Dr. habil. Bálint Ágnes

egyetemi docens

PTE NTI,

Nevelés- és Oktatáselméleti Tanszék

 

Opponensek:

Dr. Endrődy-Nagy Orsolya

egyetemi adjunktus

Eötvös Lóránd Tudományegyetem

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

 

Dr. Sanda István Dániel

egyetemi adjunktus

Óbudai Egyetem,

Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ

Az értekezés megtekinthető a PTE BTK Neveléstudományi Intézet könyvtárában (Pécs, Ifjúság útja 6. B/101) és a doktori iskola honlapján: http://www.nevtudphd.pte.hu. A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet, és írásban előzetesen észrevételt is tehet.

Friss események