PhD védés | Lang Tünde

PhD védés | Lang TündePTE BTK Pécs, Rókus u. 2. I. emelet 106.

A Pécsi Tudományegyetem

Interdiszciplináris Doktori Iskola
Ókortörténeti Doktori Program szakbizottsága nevében meghívjuk

Lang Tünde

Római villagazdaságok fürdői a Közép-Duna-vidéki tartományokban

című PhD disszertációjának nyilvános védésére.

 

Témavezető:
Dr. habil Nagy Levente, PhD., egyetemi docens,
PTE BTK TTI Régészet Tanszék

Opponensek:
Dr. habil. Beszédes József, PhD,
PPKE BTK RI Római Kori és Késő Antik Régészeti Tanszék

Dr. Fazekas Ferenc, PhD. egyetemi adjunktus,
PTE BTK TTI Régészet Tanszék

Prof. Dr. Grüll Tibor s.k.
programvezető

Kapcsolattartó