PhD védés | Lovaš Eldina
Microsoft Teams felületen (online)

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Interdiszciplináris Doktori Iskola Európa és a magyarság a 18-20. században Doktori Program szakbizottsága meghívója Lovaš Eldina

Eszék társadalma az 1814. évi népességösszeírásban című PhD disszertációjának nyilvános védésére.

 

Témavezető:

Dr. Gőzsy Zoltán PhD

dr. habil. egyetemi docens

PTE BTK TTI Újkortörténeti Tanszék

 

Opponensek:

Dr. Géra Eleonóra PhD

dr. habil. egyetemi docens

ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék

Dr. Simon Katalin PhD

főlevéltáros

Budapest Fővárosi Levéltár

 

Helyszín: MS Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aN0yP55y0kyBKn4x5m1Jn29gdj0quH6akw63AuaaAdZo1%40thread.tacv2/1623153395229?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22248ee6b7-7f2e-444b-9ab2-f3d33ce17ea9%22%7d

 

                       

Friss események