PhD védés | Makai Gábor


A Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Doktori Iskolájának meghívója MAKAI GÁBOR "Alsóvégtag amputált cukorbetegek utánkövetéses vizsgálata  
a reziliencia tükrében" című doktori (PhD) értekezésének nyilvános online védésére.  

Témavezető: Prof. Dr. Kiss Enikő Csilla

A védési bizottság tagjai:  

Elnök: Prof. Dr. Péley Bernadette

Opponensek: Dr. Csókási Krisztina, Pigniczkiné Dr. Rigó Adrien

Tagok: Dr. Révész György, Dr. Szentiványi-Makó Hajnalka

 

A disszertáció és tézisek megtekinthetők az alábbi honlapokon:  

https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=23109

https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/24013

https://pszichologia.pte.hu/disszertaciok-tezisek

 

Friss események