PhD védés | Mohammad Sadeghi
Microsoft Teams felületen (online)

A PTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának meghívója Mohammad Sadeghi A Corpus Sociolinguistic Approach Towards Stylization of 115th US Congress Gendered Political Discourse című PhD értekezésének nyilvános vitájára.

 

Opponensek:

Dr. Vincze Orsolya, Ph.D, egyetemi adjunktus (PTE BTK)

Dr. Akasha Ghaboosi, Ph.D, egyetemi adjunktus (Sharif University of Technology)

Témavezető:

Dr. Horváth József, Ph.D habil. egyetemi docens (PTE BTK)

A bíráló bizottság elnőke:

Prof. Dr. Alberti Gábor, DSc egyetemi tanár (PTE BTK)

A bíráló bizottság tagjai:

Dr. Barát Erzsébet, Ph.D. habil. egyetemi docens (SZTE BTK)

Dr. Lehmann Magdolna, Ph.D. habil. egyetemi docens (PTE BTK)

Titkár:

Dr. Farkas Kornél, Ph.D, egyetemi adjunktus (PTE BTK)

 

Az értekezés és tézisei megtekinthetők a PTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola irodájában (Pécs, Ifjúság útja 6. D 251) és honlapján

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet, és írásban előzetesen észrevételt is tehet.

Az eseményre létrehozott MsTeams csoportba történő felvételhez jelezzék részvételi szándékukat a szabo.gabor2@pte.hu címen, PTE-s EHA kódjuk vagy pedig aktív email címük megadásával, 2021. október 20-ig (szerdáig).

Friss események