PhD védés | Németh Dóra Katalin

PhD védés | Németh Dóra KatalinPTE BTK, „B” épület 125-ös terem (Pécs, Ifjúság útja 6.)

A Pécsi Tudományegyetem  
Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola  
tisztelettel meghívja Önt

Németh Dóra Katalin

Óvónőképzés a szocializmus korában.
Gyakorlati képzés a Soproni (Felsőfokú) Óvónőképző Intézetben (1959-1972) 

című PhD értekezésének nyilvános vitájára.

 

Témavezető:

Dr. Varga László PhD, habilitált egyetemi docens
Soproni Egyetem 

 

Elnök:

Dr. Heidl György DSc, egyetemi tanár,
Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar,
Filozófia, Művészetelméleti és Klasszikus Tanulmányok Intézete, Filozófia Tanszék

 

Opponensek:

Dr. Klein Ágnes PhD, habilitált egyetemi docens
Pécsi Tudományegyetem, Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar,
Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet, Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék 

Kövecsesné Dr. Gősi Viktória PhD, habilitált egyetemi docens 
Széchenyi István Egyetem, Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar, Neveléstudományi és Pszichológia Tanszék

 

Tagok:

Dr. Molnár-Kovács Zsófia PhD, dr. habil., adjunktus
Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar,
Neveléstudományi Intézet, Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék 

Dr. Kanczné Dr. Nagy Katalin PhD, adjunktus
Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Óvó- és Tanítóképző Tanszék 

 

Az értekezés megtekinthető az Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Doktori Irodájában (Pécs, Ifjúság útja 6. B/101) és a Pécsi Egyetemi Archívumba. A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet, és írásban előzetesen észrevételt is tehet. 

 

Tisztelettel:

Prof. Dr. Heidl György
az Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola vezetője 

Kapcsolattartó