PhD védés | Rajnai Richárd
Microsoft Teams felületen (online)

A Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Nyelv és Kommunikáció Doktori Programjának meghívója Rajnai Richárd Terek, szerepek, határok – Tizenévesek médiahasználata és a médiaműveltség fejlesztése a késő modernitásban című doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitájára.

Témavezető: Dr. Szijártó Zsolt egyetemi tanár (PTE)

A védési bizottság tagjai:

Elnök:

Dr. Nikolov Marianne Professor Emerita (PTE)
Opponensek:

Dr. Szíjártó Imre egyetemi tanár (EKKE)
Dr. Bényei Judit egyetemi docens (MOME)

Tagok:

Dr. Glózer Rita egyetemi docens (PTE)
Dr. Polyák Gábor egyetemi docens (ELTE)

Rajnai Richárd disszertációja és tézisfüzete az alábbi linken érhető el:

http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/33831

Szeretettel várjuk a kollégákat, doktorandusokat, egyetemi hallgatókat és az érdeklődőket!
Az eseményre létrehozott MS Teams csoportba történő felvételhez jelezzék részvételi szándékukat a velosy.gabriella@pte.hu címen PTE-s EHA/Neptun kódjuk vagy pedig aktív emailcímük megadásával 2022. január 22. 12:00 óráig.