PhD védés | Samu Veronika

PhD védés | Samu VeronikaMS Teams (online)

A Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola
Alkalmazott Nyelvészeti Programja

tisztelettel meghívja Önt

 

Samu Veronika 

A japán és magyar onomatopoeiák hangzásséma alapú analízise kontrasztív megközelítésben – különös tekintettel a hangzássémák által leképezett szemantikai tartományokra

című PhD értekezésének nyilvános védésére 

 

Témavezető:
Dr. Székács Anna PhD, nyugalmazott főiskolai tanár (BGE) 

Opponensek:
Dr. Hidasi Judit CSc, Professor Emerita (BGE)
Dr. Eguchi Kyoko PhD, egyetemi docens (Osaka University) 

A bizottság elnöke:
Dr. Farkas Judit PhD, habilitált egyetemi docens (PTE) 

Bizottsági tagok:
Dr.  Uchikawa Kazumi PhD, lektor (ELTE)
Dr. Kleiber Judit PhD, habilitált egyetemi docens (PTE)

 

Az eseményre létrehozott MsTeams csoportba történő felvételhez jelezzék részvételi szándékukat az egyed.karolina@pte.hu címen, PTE-s EHA kódjuk vagy pedig aktív e-mail címük megadásával 2024. február 23-a délig. 

Samu Veronika disszertációja és tézisfüzete ezen a linken érhető el.

Szeretettel várjuk a kollégákat, doktoranduszokat, egyetemi hallgatókat és az érdeklődőket!

Kapcsolattartó