PhD védés | Szabó Antal Tibor

PhD védés | Szabó Antal TiborRókus Campus, "M" épület, 106-os terem (Pécs, Rókus utca 2.)

Az Interdiszciplináris Doktori Iskola
Ókortörténeti Doktori Program szakbizottsága nevében meghívom

Szabó Antal Tibor

Késő császárkori temetkezési szokások a valeriai limes mentén
(Lussonium késő császárkori temetőjének alapján)

című PhD disszertációjának nyilvános védésére.

Témavezető:
Dr. Vaday Andrea, DSc., ny. címzetes egyetemi tanár, PTE BTK TTI Régészet Tanszék
Dr. Fazekas Ferenc, PhD, egyetemi adjunktus, PTE BTK TTI Régészet Tanszék

Opponensek:
Dr. Gábor Olivér, PhD, régész, főmuzeológus, Janus Pannonius Múzeum
Dr. Horváth Friderika, CSc., régész, tudományos főmunkatárs, MTA Bölcsészettudományi Központ, Régészeti Intézet

Prof. Dr. Grüll Tibor s.k.
programvezető