PhD védés | Szatmári Áron
Pécs, Ifjúság u. 6. E539

PTE Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola meghívója Szatmári Áron Ünnep és história: Bogáti költészete történeti poétikai megközelítésben című PhD értekezésének nyilvános védésére.

 

Témavezető:

Dr. Pap Balázs PhD (PTE)

Opponensek:

Dr. Csörsz Rumen István PhD (ELKH ITI)

Dr. Molnár Dávid PhD (SZTE)

A bizottság elnöke:

Dr. habil. Jankovits László PhD (PTE)

Bizottsági tagok:

Dr. habil. Maczelka Csaba PhD (PTE)

Dr. Laczkó András PhD (PTE)

A disszertáció és a tézisek megtekinthetők az alábbi linken:

http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/34433

Szeretettel várjuk a kollégákat, doktorandusokat és az érdeklődőket.