PhD védés | Ujhelyi Nelli
PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 7624 Pécs, Rókus u. 2. (M épület) Ro 316. terem

A Pécsi Tudományegyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Néprajz–Kulturális Antropológia Doktori Programjának meghívója Ujhelyi Nelli Az önkéntesség most olyan valami, hogy hallgatni kell róla – Az informális önkéntesség vizsgálata egy a 2015-ös migrációs hullám hatására kialakuló segítő csoport tükrében” című doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitájára

A bíráló bizottság tagjai:

Elnök:

Dr. Vargyas Gábor, DSc, professzor emeritus

PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

Opponensek:

Dr. Kisdi Barbara, PhD, egyetemi docens – PPKE, Szociológiai Intézet, Társadalomkutatás Tanszék

Dr. Madácsy József, PhD, egyetemi adjunktus – PTE BTK TKI Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

Tagok:

Prof. Nagy Zoltán, PhD, tanszékvezetőegyetemi tanár – PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

Dr. Lajos Veronika, PhD, egyetemi adjunktus  – ME BTK Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete

Titkár:

Dr. Hesz Ágnes, PhD, habilitált egyetemi docens

PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

Témavezető:

Dr. Farkas Judit, PhD, habilitált egyetemi docens

PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

 

 

 

Az értekezés megtekinthető a PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszéken