PTE BTK Tehetségnap – 2023

PTE BTK Tehetségnap – 2023

-

PTE BTK-TTK Kari Tanácsterem (A-épület, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)

Plakát (pdf)

14.00 Megnyitó
Köszöntőt mondanak: Dr. Wolosz Róbert, tanulmányi és diákjóléti dékánhelyettes; Prof. Dr. Péley Bernadette, 36. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógia és Könyvtártudományi Szekciójának ügyvezető elnöke; Marusinszky Lora, BTK HÖK elnök

14.20 A PTE BTK Kari Tudományos Diákköri Tanács beszámolója
Dr. Pohárnok Melinda, KTDT elnök és Dr. Balatonyi Judit, KTDT titkár

14.30-16.00 OTDK első helyezettek prezentációi

Hagymási Judit
Csak nem, csaknem, csak azért is, csakazértis? Csak partikulát tartalmazó konstrukciók vizsgálata
Kovács Dániel László
Két korszak határán. A hivatalviselő elit prozopográfi ai vizsgálata Somogy vármegyében 1808 és 1830 között
Horváth Gergely
„Tanítsunk Magyarországért!” mentorprogram mentorainak elemzése az inklúzió folyamatelvű modellje szerint.
Paczur Hanna
Tér a kapcsolatban, kapcsolat a térben – Az anyai attitűd hatása a téri képességek fejlődésére.

16.00-16.20 HÖK Év Oktatója-díj átadása

16.20-17.00 Könyvbemutató
PTE Bölcsész Akadémia 6. Tanulmányok a bölcsészet- és társadalomtudományok köréből.
Szerk. Balatonyi Judit et al. Pécs, PTE KTDT, 2023.
A kötetet bemutatja: Kovács Veronika (KTDT)

17.00 Állófogadás

 

A programra az NTP-HHTDK-22-0045 azonosító számú pályázat keretében kerül sor