Romológus Szaknapok 2022

Romológus Szaknapok 2022

-

PTE BTK

Program - Romológus Szaknapok (pdf)

Plakát (pdf)
 

2022. 04. 25.  
15.00 Szentandrássy István festőművész kiállításának megnyitója - BTK-TTK Aula 
Mágikus vonások - festészet és irodalom összhangja Szentandrássy István művészetében

A tárlat kapcsolódó eseményeként megtekinthető a Petőfi Irodalmi Múzeum által létrehozott Choli Daróczi József munkásságát bemutató Isten homorú arcán című vándorkiállítás
A képekben való gondolkodás, valamint a művészetek iránti különös fogékonyság – különösen az irodalom és a képzőművészet összefonódása – figyelhető meg Szentandrássy István alkotásaiban. Irodalmi érdeklődése már fiatal korában megmutatkozott, amikor versek és drámák írásával is foglalkozott. Végül a rajzolás és a képek megjelenítésének fontossága ragadta magával képzelőerejét. Inspirációs forrását pedig mindvégig a könyvek és a könyvtárak iránti vonzalma jelentette. Festészete kifejezetten irodalmi vonatkozású. Művei a naturalista színektől és a tér hagyományos értelmezésétől elvonatkoztatva poétikus víziót fejeznek ki. A leírt és a lerajzolt gondolatok egymást erősítő mechanizmusában összművészeti eufória bontakozik ki művészetében.
A kiállítás 2022. május 18-ig tekinthető meg a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Aulájában

A kiállítás terében a BTK hallgatói április 27-től az aulában kihelyezett beosztás szerinti napokon 11.40-kor tárlatvezetést tartanak.

2022. 05. 02.
8.00 – 12.00 Romológiai ismeretek szabadon választható kurzus projekt-bemutatók - BTK-TTK Aula

Egyetemünk tanár szakos hallgatói pedagógiai-pszichológiai moduljukban egy féléven át hallgatnak romológiai alapismereteket. A kurzust egy iskolai projekt elkészítésével és bemutatásával zárják, amit ezúttal a nyilvánosság előtt tartanak meg.

2022. 05.05. 
8.00 – 10.15 Romológiai ismeretek szabadon választható kurzus projekt-bemutatók - BTK-TTK Aula

13.00 Szentandrássy István - művészetpedagógiai foglalkozás - BTK-TTK Aula
A foglalkozás a résztvevők alkotó tevékenységén keresztül értelmezi a Szentandrássy István művészete és a roma identitás komplex viszonyrendszerét. 

16.00-17.30 Helyette, nevében, érte, róla - A romológus napok és a magyaros szaknapok közös eseménye, együttműködésben az Élet és Irodalom című folyóirattal Beck Zoltán és Milbacher Róbert kommentárjával és vezetésével

A Másik nevében való megszólalás lényegi egzisztenciális kockázattal jár – a Másik kiszolgáltatódásával. Ez nem egyszerűen művészi-alkotói kérdés, hanem az alkotói téren kívüli alkotó individuum morális felelőssége. Olyan, ami joggal kérhető számon, és olyan, amelyről időről időre beszélnünk kell. A nyitott szeminárium témája jelenkori magyar irodalom cigányképe: Háy János, Jászberényi Sándor és Kácsor Zsolt regényeinek apropóján.

19.00 Romológus est – Vacsora és beszélgetés a Monarchia Sörházban

2022. 05. 06.
8.00 – 9.30 Orsós Anna: A magyarországi cigány nyelvek – Bevezetés a szociolingvisztikába - BTK-TTK Aula

9.00 – 17.00 Nemzetközi kutatási online-workshop - Hátrányos helyzetű tanulók oktatása, inklúzió, heterogenitás

A Pécsi Tudományegyetem BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszéke, a PTE „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola és a Freiburgi Pedagógiai Főiskola Jean Monnet Európai Oktatási Tanszéke közös szervezésében sor kerül a Hátrányos helyzetű tanulók oktatása/Education for disadvantaged learning groups című nemzetközi online konferenciára.

10.00 – 14.00 WHSz szakkollégisták és Romológia szakos hallgatók minikonferenciája - BTK-TTK Aula

15.00 – 24.00 Terasznyitó – a Wlislocki Henrik Szakkollégium és Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium Terasznyitó rendezvénye  

D épület 3. emeleti terasz: Sokszínűség a művészetben: Beszélgetés a Janus Egyetemi Színház és a Táncoló Egyetem delegáltjaival; Filmvetítés és beszélgetés; Gasztro-bemutató

Szenes Klub: Táncház; Koncert és DJ 
Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/999365047376319/?ref=newsfeed

2022. 05. 09.
8.00 – 10.15. Romológiai ismeretek szabadon választható kurzus projekt-bemutatók
- BTK-TTK Aula

2022. 05. 12.
9.45 – 12.00 Romológiai ismeretek szabadon választható kurzus projekt-bemutatók
- BTK-TTK Aula

2022. 05. 17.
10.00 – 11.30 A romológia alapjai kurzus projekt-bemutatók
- BTK-TTK Aula