Sebestyén Árpád


A Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Doktori Iskolájának meghívója SEBESTYÉN ÁRPÁD "A katasztrófa-krízisintervenciót végző beavatkozó állomány kognitív, érzelmi sajátosságai és azok összefüggései" című doktori (PhD) értekezésének nyilvános online védésére.  

Témavezetők: Dr. Deák Anita, Dr. habil. Révész György

A védési bizottság tagjai:  

Elnök: Prof. Dr. Bereczkei Tamás

Opponensek: Dr. Hegedűs Judit, Dr. Teleki Szidalisz Ágnes

Tagok: Dr. Csókási Krisztina, Prof. Dr. Kiss Enikő Csilla

 

A disszertáció és tézisek megtekinthetők az alábbi honlapokon:  

https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=23118

https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/24014

https://pszichologia.pte.hu/disszertaciok-tezisek

Friss események