Urbs Balatonica | Radnai Dániel Szabolcs előadása

Urbs Balatonica | Radnai Dániel Szabolcs előadásaZsolnay Kulturális Negyed E/25-ös épület, 307-es terem

Az Urbs Balatonica. Nyilvánosság, helyi társadalom és térfoglalások a Balaton-régióban című programsorozat soron következő előadása

Radnai Dániel Szabolcs (irodalomtörténész, HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, XIX. Századi Osztály): „Sokan vannak, akik azt hiszik, hogy ez a víz különbséget keres is, talál is […]” Őslakosság és nyaralónépesség interakciói a Balatonról szóló 19–20. századi szépirodalomban

Előadásom központi kérdése, hogy a 19. század második fele és a 20. század első harmada között – tehát a Balaton-kultusz felfutásának időszakában – keletkezett irodalmi szövegek mit mutatnak meg a térség kulturális átalakulásából, társadalmi interakcióiból. Jóllehet a kérdés sokarcúságát nehéz eltitkolni, s más források (népismereti leírások, lokális és fővárosi sajtó) stb. bevonható lenne a vizsgálatba, az előadás gondolatmenete kifejezetten arra fókuszál, miképp volt összeegyeztethető a Balatonnal kapcsolatos 19. század eleji szentimentális-romantikus irodalmi hagyomány a turizmus kihívásaival. Mennyiben írta fölül az idegenforgalom fokozatos kiépülése a magyar irodalom Balaton-képét; s miképp ábrázolódott – vagy épp maradt háttérben – a korszak alkotásaiban (többek között Jókai Mór, Eötvös Károly, Endrődi Sándor, Sziklay János és Váth János műveiben) az őslakosság és a nyaralónépesség kultúrájának párhuzamos jelenléte.

Az előadás nyitott, a szervezők minden érdeklődőt szívesen látnak!

Forrás: Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Kapcsolattartó