Urbs Balatonica | Tomay Kyra előadása

Urbs Balatonica | Tomay Kyra előadásaZsolnay Kulturális Negyed E/25-ös épület, 307-es terem

Az Urbs Balatonica. Nyilvánosság, helyi társadalom és térfoglalások a Balaton-régióban című programsorozat soron következő előadása

Tomay Kyra (szociológus, PTE BTK Szociológia Tanszék): Négy település – négy út? A globális dzsentrifikációs folyamatok lokális változatai a Káli-medencében

A Káli-medence térbeli-társadalmi átalakulását kutatva a vidéki dzsentrifikáció különböző formáival szembesültünk. Ugyan a jelenség globális, mégis – a gazdasági-társadalmi peremfeltételeken belül – eltérő az egyes helyszínek, konkrét települések játéktere a folyamat megvalósulását illetően. Még egy olyan mikrotérség esetében is, mint a Káli-medence, a többéves kutatómunka nyomán kirajzolódó kép karakteres különbségeket mutat az egyes falvak reakcióit, a dzsentrifikáció lefolyását, sebességét és mértékét illetően köszönhetően a lokális társadalom összetételének, a mikrotérség gazdasági hálózatában betöltött eltérő szerepének és a történeti sajátosságoknak (kisnemesi hagyományok, református vallás, szőlőművelés stb.). Ezen különbségeknek, az eltérő érték- és érdekcsoportok tudatoson vállalt és öntudatlanul betöltött szerepének kívánunk utánajárni. A Káli-medencében az utóbbi tíz évben végbemenő transzformációs folyamatok következtében átrendeződtek a centrum és periféria közötti viszonyok. A Káli-medence települései – sokszor egymás törekvéseitől is vezetve, azokkal versenyezve – folyamatosan kísérletet tesznek saját arculat, egyediség kitalálására.

Az előadás nyitott, a szervezők minden érdeklődőt szívesen látnak!

Forrás: Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Kapcsolattartó