Ösztöndíjjal támogatjuk a leendő tanárokat

június

14.

A tanárképzéssel kapcsolatos társadalmi igényekre adott válaszul a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a Természettudományi Karral együttműködésben Weszely Ödön néven új ösztöndíjat hirdet a 2023 szeptemberétől tanár szakra felvételt nyerő hallgatói számára.

A Pécsi Tudományegyetem tanárképzést hirdető két legnagyobb kara, a BTK, valamint a TTK közös kezdeményezéseként létrejött ösztöndíjat az egyetemet fenntartó Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány társfinanszírozásában valósítjuk meg.

Az ösztöndíj célja, hogy növelje a tanári pálya népszerűségét és a tanárképzésben résztvevő hallgatók létszámát, támogassák tanulmányaik mintaterv szerinti előrehaladását.

A mennyiségi gyarapodás mellett ugyanakkor fontosnak tartják, hogy az a minőségi teljesítmény megtartásával párosuljon, és minél több hallgató szerezzen tanári diplomát.

Az új ösztöndíj keretében a 2023/24-es tanévben felvett nappali, osztatlan munkarendű, állami ösztöndíjas tanárszakos hallgatókat az első sikeresen elvégzett szemeszter után 100 000 forintos egyszeri támogatásban, majd a második félévtől – mindaddig, amíg szemeszterenként 30 kreditet teljesítenek – havi 20 000 forintos ösztöndíjban részesítik.

Tehát a feltételeknek megfelelő hallgatók a képzés során összesen akár 1,4 millió forint támogatásban részesülhetnek.

Az ösztöndíj megfelelő előrehaladás esetén öt éven keresztül garantált, amit a sikeres diplomaszerzéskor 400 000 forintos pályakezdési támogatás kísér.

A két érintett karon remélik, hogy az ösztöndíj révén megkönnyítik a hallgatók tanulmányi körülményeit, valamint csökkentik az osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatók lemorzsolódását. A részletes feltételek és pályázati űrlap hamarosan elérhető!

Az ösztöndíj kapcsán az UnivPécsnek Wolosz Robert, a BTK dékánhelyettese nyilatkozott.

 

Dr. Wolosz Robert oktatási dékánhelyettes | Fotó: Csortos Szabolcs

 

 

 

További információ:

Dr. Wolosz Robert
oktatási dékánhelyettes
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
E-mail: wolosz.robert@pte.hu

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS