Anglisztika alapszak


Képzési idő
6 félév
Munkarend
Nappali

Képzési szint
Alapképzés/BA/BSc
Képzésterület
Bölcsészettudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

Az alapképzésekről általában

Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer első felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben nem szerezhető tanári képesítés.

A megszerzendő kreditek száma legalább 180, a képzési idő 6 félév (szociális munka szakon 6+1). Az alapképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Bachelor of Arts (rövidítve: BA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport- és természettudományok területén Bachelor of Sciences (rövidítve: BSc).


A jelentkezés feltétele

 • legalább középfokú végzettség és egy emelt szintű érettségi az adott szakra megadott vizsgatárgyak egyikéből

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek

 • az érettségivel rendelkezők (ha a kétszintű érettségi rendszer bevezetése előtt szereztek érettségit, érdemes megfontolni a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga - FFSZV - lehetőségét)
 • illetve azon DIPLOMÁSOK, akik újabb alapképzést szeretnének elvégezni. SZÁMUKRA ALTERNATÍV PONTSZÁMÍTÁS  LEHETSÉGES. Bővebben a   diplomás pontszámításról ITT!

 

TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉST JAVASOLJUK!

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

A jelentkezés azok számára javasolt, akiket a nyelv, különös tekintettel az angol érdekel és nyitottak a brit és amerikai kultúra iránt. A szakon jó kommunikációs készség és már a belépésnél erős aktív középfokú nyelvtudás szükséges, valamint előny, ha a felvételiző olvasott az angol-amerikai irodalomban.


 

Képzés célja

olyan szakemberek képzése, akik jól ismerik az angol nyelvet, az angol nyelvű kultúrákat. Ismereteikre építve a Közös Európai Referenciakeret felsőfokú C1 szintjén képesek angol nyelvű mindennapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, valamint nyelv- és irodalomtudományi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni és alkotni írásban és szóban. Elláthatnak hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, az oktatás, valamint az újságírás és a PR területén középvezetői szintű feladatokat is. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Képzés nyelve: Angol, Magyar

Képzési forma: Nappali

Költségtérítés összege: 300.000 Ft / félév

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 6 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: anglisztika alapszakos bölcsész

Képzési jellemzők:

A képzés angol nyelven folyik.

Foglalkozások gyakorisága

 • naponta

Minor szakként felvehető

 • követelmény: legalább jó eredményű emelt szintű angol érettségi

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok

 • specializáció
 • minor szak

IDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK
A felsőoktatási intézmény gondoskodik az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról, a tanterv részeként biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgató megszerezhesse a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A felsőoktatási intézmény a tantervben foglaltak szerint biztosítja a tudásmérés lehetőségét a hallgató részére és értékeli az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. A felsőoktatási intézmény a tantervben meghatározhat az idegen szaknyelvi ismeretként elfogadható államilag elismert nyelvvizsgát vagy más nyelvtudásmérést.


A szakon folyó képzést 24 főállású oktató három tanszéket magában foglaló Anglisztika Intézetben végzi. Ezek az Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, az Angol Nyelvészeti Tanszék, és az Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszéke. Mindhárom tanszéken dolgoznak országosan és nemzetközileg is elismert szakemberek, jelentős publikációs teljesítménnyel. Főbb kutatási területek: az angol-amerikai irodalom története és magyarországi recepciója, irlandisztika és skót tanulmányok, jelenkori irodalomelméletek, angol nyelvű kultúrák, kognitív nyelvészet és pragmatika, nyelvtörténet, alkalmazott nyelvészet, nyelvtudásmérés, osztálytermi kutatások. A tanszékeken rendszeresen dolgoznak külföldi, elsősorban brit és amerikai vendégoktatók. Jelentős nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezünk az USA több egyetemével, brit és ír egyetemekkel, több nyugat-európai Erasmus diákcsere programban veszünk részt.


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE-BTK MESTERKÉPZÉSÉNEK KERETÉBEN 

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül
 • anglisztika MA (ennek elvégzése után egyszakos angol nyelv és kultúra tanára osztatlan tanári mesterszak, képzési idő 2 félév)
 • dokumentumfilm-rendező művész MA
 • irodalom- és kultúratudomány MA
Mestertanulmányok alatt teljesítendő különbözeti tanulmányokkal
 • horvát nyelv és irodalom MA (középfokú C, azaz B2 horvát nyelvvizsgával)
 • osztatlan tanárképzés
 • angol nyelv és kultúra tanára szakkal egyéb szak társítva
 Egyéb mesterszakjainkra a megfelelést kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgáltatni

 

EGYÉB KÉPZÉS

New accordion content


 

Angol-magyar bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szakFőbb témakörök:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül

 • általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 8-12 kredit
 • angol nyelvfejlesztés 25-40 kredit
 • angol nyelvészet 15-40 kredit
 • angol nyelvű irodalmak 15-40 kredit
 • angol nyelvű kultúrák és társadalmak 15-40 kredit
 • Választás szerinti szakma-specifikus ismeretek legfeljebb 50 kredit

SZAKMAI GYAKORLAT

A szakmai gyakorlat lehet a képző intézmény által ajánlott specializációhoz kapcsolódó, a szak tantervében meghatározott tantervi egység.Szakirányok, specializációk:

SPECIALIZÁCIÓK (felvehetők a minor szak helyett)

 • angol nyelvű irodalmak és kultúrák specializáció
 • amerikanisztika specializáció
 • angol szakfordító specializáció

Az anglisztika BA képzés keretében a 2. szemeszterben kötelezően választandó egy sáv az alábbiak közül

 • nyelvészet
 • alkalmazott nyelvészet
 • angol irodalom és kultúra
 • amerikanisztika


Felvételi irányszám: 10<65 fő

Felvételi követelmények: angol emelt szintű érettségi

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak

angol nyelv (emelt szintű)

ÉS

állampolgári ismeretek v. arab v. digitális kultúra v. finn v. francia v. héber v. holland v. kínai v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. német v. olasz v. orosz v. portugál v. spanyol v. történelem

Előző évek ponthatárai

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ANA

300

358

361

348

358

360

359

355 374

ANK

300

n.i.

n.i.

386

386

394

364

355 373

 Elhelyezkedési területek

Tipikus munkahelyek

Versenyszféra: különösen külkereskedelmi cégek, multinacionális cégek (tolmács, fordító, idegen nyelvű levelező, kapcsolattartó, programszervező) közszféra: minisztériumok, külkapcsolatokért felelős szervek, közigazgatás és egyéb költségvetési szervek regionális és háttérintézményei.

A gazdasági és kulturális életben is egyre nagyobb szerepet kapnak a pályázati irodák, nemzetközi ügynökségek, ahol többségében elengedhetetlen a magas szintű nyelvtudás.

Tipikus beosztás, munkakör 

 • üzletkötő, tolmács, vezetői asszisztens, kapcsolattartó
Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: (72) 501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu   

Facebook
Instagram
YouTube


Anglisztika Intézet

Intézeti honlap