Magyar alapszak


Képzési idő
6 félév
Munkarend
Nappali, Levelező

Képzési szint
Alapképzés/BA/BSc
Képzésterület
Bölcsészettudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer első felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben nem szerezhető tanári képesítés.

A megszerzendő kreditek száma legalább 180, a képzési idő 6 félév (szociális munka szakon 6+1). Az alapképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Bachelor of Arts (rövidítve: BA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport- és természettudományok területén Bachelor of Sciences (rövidítve: BSc).

A jelentkezés feltétele: legalább középfokú végzettség és egy emelt szintű érettségi az adott szakra megadott vizsgatárgyak egyikéből.

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek:

 • az érettségivel rendelkezők (ha emelt szinttel nem rendelkezik, érdemes megfontolni a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga - FFSZV - lehetőségét)
 • illetve azon DIPLOMÁSOK, akik előző diplomájuktól eltérő tudományterületen tanulnának tovább. SZÁMUKRA ALTERNATÍV PONTSZÁMÍTÁS LEHETSÉGES. Bővebben a  diplomás pontszámításról ITT!

 

TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉST JAVASOLJUK!

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

Várjuk azon érdeklődők jelentkezését, akik az irodalom iránt érzékenységet tanúsítanak, kiterjedt olvasottságúak, és valamilyen idegen nyelvet alap- vagy középfokon ismernek. Várjuk azokat is, akik a magyar nyelv és általában a nyelvek szerkezete, története és használata iránt érdeklődnek. Érdekli őket az elemzés és az értelmezés, és/vagy szívesen vesznek részt irodalmi és nyelvészeti jellegű műhelyeken, kutatásokban (ld. pl. OTDK).

Képzés célja

magyar alapszakos bölcsész szakemberek képzése, akik a magyar nyelv és általában a nyelvhasználat, valamint a magyar és a világirodalom jelenségeiről, történetileg és szociológiailag változó formáiról, folyamatairól és alapvető kulturális összefüggéseiről megbízható ismeretekkel rendelkeznek. Cél továbbá a nyelvi és irodalmi jelenségek értelmezéséhez szükséges alapvető eljárások megismertetése. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására (pl. irodalomtudomány, alkalmazott nyelvészet, hungarológia/magyar mint idegen nyelv).

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali Levelező

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 6 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: magyar alapszakos bölcsész

Képzési jellemzők:

Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,

levelező munkarendben: szemeszterenként 4 alkalom (csütörtök – péntek, néha szombat)

 

Minor szakként felvehető: IGEN, követelmény: nincs

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció vagy minor szak

 

Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

 

TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE-BTK  MESTERKÉPZÉSEINEK KERETÉBEN

a) Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • irodalom és kultúratudomány MA
 • alkalmazott nyelvészet MA
 • hungarológia MA
 • dokumentumfilm-rendező művész MA

 

b) Mestertanulmányok alatt teljesítendő különbözeti tanulmányokkal:

 • horvát nyelv és irodalom MA (középfokú C, azaz B2  horvát nyelvvizsgával)
 • rövid ciklusú tanárképzés

 

c) Egyéb mesterszakjainkra a megfelelést kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgáltatni.

 

TOVÁBBLÉPÉSI  LEHETŐSÉGEK  MÁSHOL  HIRDETETT MESTERKÉPZÉSEKEN

Egyenes ágon pl. szemiotika, színháztudomány, magyar nyelv és irodalom.Főbb témakörök:

-     általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 8-12 kredit;

-     nyelvészeti alapismeretek 6-12 kredit;

-     a magyar nyelv rendszere, leírása 15-26 kredit;

-     a magyar nyelv használata, tagolódása, története, rokonsága 18-30 kredit;

-     a magyar irodalom története 20-34 kredit;

-     világirodalom, komparatisztika 11-19 kredit;

-     irodalomelmélet és műértelmezés 8-15 kredit;

-     választás szerinti specializációk ismeretei 40-60 kredit.

 

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

A magyar szakos bölcsész – a várható specializációkat is figyelembe véve – az alábbi területeken kaphat speciális ismeretet:

-    a nyelvtudomány, az irodalomtudomány, a színháztudomány valamely területeinek ismeretei vagy

-    másik, elsősorban a bölcsészettudomány, társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjának szakterületi ismeretei.Szakirányok, specializációk:

Nappali munkarendben: irodalomtudomány, színháztörténet, nyelv és kultúra, magyar mint idegen nyelv

Levelező munkarendben: irodalomtudomány, nyelv és kultúra, magyar mint idegen nyelvFelvételi irányszám: N: 10 < 20 fő; L: 5 < 20 fő

Felvételi követelmények: magyar emelt szintű érettségi

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Önköltséges képzés esetén a képzés ára: nappali munkarend - 300.000 Ft / félév; levelező munkarend - 250.000 Ft / félév

 

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:

magyar nyelv és irodalom (emelt szintű) kötelező

ÉS

angol nyelv vagy finn nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy történelem

 

Előző évek ponthatárai

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ANA

350

295

260

324

312

333

324

328

335

ANK

240

240

260

n.i.

369

308

307

n.i.

n.i.

ALA

373

365

n.i.

388

n.i.

350

328

n.i.

331

ALK

240

240

n.i.

360

n.i.

352

380

n.i.

280Elhelyezkedési területek

Tipikus munkahely általában költségvetési szervek (kultúra, oktatás), főként fővárosi székhelyűek, iskolák, könyvtárak, könyvkiadó, ügyviteli munkahely, sajtó, színház, oktatási központok, kulturális alapítványok, kulturális és humán szolgáltató ágazat, kulturális menedzsment; a specialitása miatt elsősorban kutatás, diplomácia, oktatás, közművelődés (irodalmár, történész) területein.

Tipikus beosztás: szerkesztő, lektor, korrektor, ügyintéző, kulturális szervező, riporter

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: www.btk.pte.hu

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Tanszéki honlapok:  http://modernirodalom.btk.pte.hu/

http://nyelvtud.btk.pte.hu/