Magyar alapszak


Képzési idő
6 félév
Munkarend
Nappali, Levelező

Képzési szint
Alapképzés/BA/BSc
Képzésterület
Bölcsészettudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

Az alapképzésekről általában

Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer első felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben nem szerezhető tanári képesítés.

A megszerzendő kreditek száma legalább 180, a képzési idő 6 félév (szociális munka szakon 6+1). Az alapképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Bachelor of Arts (rövidítve: BA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport- és természettudományok területén Bachelor of Sciences (rövidítve: BSc).


A jelentkezés feltétele

 • legalább középfokú végzettség és egy emelt szintű érettségi az adott szakra megadott vizsgatárgyak egyikéből

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek

 • az érettségivel rendelkezők (ha a kétszintű érettségi rendszer bevezetése előtt szereztek érettségit, érdemes megfontolni a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga - FFSZV - lehetőségét)
 • illetve azon DIPLOMÁSOK, akik újabb alapképzést szeretnének elvégezni. SZÁMUKRA ALTERNATÍV PONTSZÁMÍTÁS  LEHETSÉGES. Bővebben a   diplomás pontszámításról ITT!

 

TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉST JAVASOLJUK!

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

Várjuk azon érdeklődők jelentkezését, akik az irodalom iránt érzékenységet tanúsítanak, kiterjedt olvasottságúak, és valamilyen idegen nyelvet alap- vagy középfokon ismernek. Várjuk azokat is, akik a magyar nyelv és általában a nyelvek szerkezete, története és használata iránt érdeklődnek. Érdekli őket az elemzés és az értelmezés, és/vagy szívesen vesznek részt irodalmi és nyelvészeti jellegű műhelyeken, kutatásokban (ld. pl. OTDK).


 

Képzés célja

magyar alapszakos bölcsész szakemberek képzése, akik a magyar nyelv és általában a nyelvhasználat, valamint a magyar és a világirodalom jelenségeiről, történetileg és szociológiailag változó formáiról, folyamatairól és alapvető kulturális összefüggéseiről megbízható ismeretekkel rendelkeznek. Cél továbbá a nyelvi és irodalmi jelenségek értelmezéséhez szükséges alapvető eljárások megismertetése. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására (pl. irodalomtudomány, alkalmazott nyelvészet, hungarológia/magyar mint idegen nyelv).

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali, Levelező

Költségtérítés összege: NK LK: 300.000 Ft / félév

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 6 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: magyar alapszakos bölcsész

Képzési jellemzők:

Foglalkozások gyakorisága

 • nappali munkarendben naponta,
 • levelező munkarendben szemeszterenként 4 alkalom (csütörtök – péntek, néha szombat)

Minor szakként felvehető!

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok

 • specializáció vagy minor szak

IDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK
A felsőoktatási intézmény gondoskodik az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról, a tanterv részeként biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgató megszerezhesse a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A felsőoktatási intézmény a tantervben foglaltak szerint biztosítja a tudásmérés lehetőségét a hallgató részére és értékeli az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. A felsőoktatási intézmény a tantervben meghatározhat az idegen szaknyelvi ismeretként elfogadható államilag elismert nyelvvizsgát vagy más nyelvtudásmérést.


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE-BTK MESTERKÉPZÉSEINEK KERETÉBEN

a) Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül

 • alkalmazott nyelvészet MA
 • dokumentumfilm-rendező művész MA
 • hungarológia MA
 • irodalom és kultúratudomány MA
 • kreatív írás és művészeti kritika MA

b) Mestertanulmányok alatt teljesítendő különbözeti tanulmányokkal

 • horvát nyelv és irodalom MA (középfokú C, azaz B2  horvát nyelvvizsgával)
 • rövid ciklusú tanárképzés

c) Egyéb mesterszakjainkra a megfelelést kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgáltatni


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK MÁSHOL HIRDETETT MESTERKÉPZÉSEKEN

Egyenes ágon pl. szemiotika, színháztudomány, magyar nyelv és irodalom.Főbb témakörök:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül

 • általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 8-12 kredit
 • nyelvészeti alapismeretek 6-12 kredit
 • a magyar nyelv rendszere, leírása 15-26 kredit
 • a magyar nyelv használata, tagolódása, története, rokonsága 18-30 kredit
 • a magyar irodalom története 20-34 kredit
 • világirodalom, komparatisztika 11-19 kredit
 • irodalomelmélet és műértelmezés 8-15 kredit
 • választás szerinti specializációk ismeretei 40-60 kredit

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

A magyar szakos bölcsész – a várható specializációkat is figyelembe véve – az alábbi területeken kaphat speciális ismeretet

 • a nyelvtudomány, az irodalomtudomány, a színháztudomány valamely területeinek ismeretei
 • másik, elsősorban a bölcsészettudomány, társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjának szakterületi ismeretei


Szakirányok, specializációk:
 • irodalomtudomány, színháztörténet, nyelv és kultúra, magyar mint idegen nyelv (nappali munkarendben)
 • irodalomtudomány, nyelv és kultúra, magyar mint idegen nyelv (levelező munkarendben)


Felvételi irányszám: N: 10 < 20 fő; L: 5 < 20 fő

Felvételi követelmények: középszintű szintű érettségi vizsga

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak

magyar nyelv és irodalom

ÉS

állampolgári ismeretek v. angol v. arab v. digitális kultúra v. dráma v. filozófia v. finn v. francia v. héber v. holland v. kínai v. latin nyelv v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. német v. olasz v. orosz v. portugál v. spanyol v. történelem

Előző évek ponthatárai

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 2022

ANA

260

324

312

333

324

328

335

334 326

ANK

260

n.i.

369

308

307

n.i.

n.i.

280 280

ALA

n.i.

388

n.i.

350

328

n.i.

331

336 n.i.

ALK

n.i.

360

n.i.

352

380

n.i.

280

280 n.i.


Elhelyezkedési területek

Tipikus munkahely

 • általában költségvetési szervek (kultúra, oktatás), főként fővárosi székhelyűek, iskolák, könyvtárak, könyvkiadó, ügyviteli munkahely, sajtó, színház, oktatási központok, kulturális alapítványok, kulturális és humán szolgáltató ágazat, kulturális menedzsment; a specialitása miatt elsősorban kutatás, diplomácia, oktatás, közművelődés (irodalmár, történész) területein.

Tipikus beosztás

 • szerkesztő, lektor, korrektor, ügyintéző, kulturális szervező, riporter
Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: (72) 501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Tanszéki honlapok
modernirodalom.btk.pte.hu
nyelvtud.btk.pte.hu