Szlavisztika [horvát] alapszak


Képzési idő
6 félév
Munkarend
Nappali

Képzési szint
Alapképzés/BA/BSc
Képzésterület
Bölcsészettudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer első felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben nem szerezhető tanári képesítés.

A megszerzendő kreditek száma legalább 180, a képzési idő 6 félév (szociális munka szakon 6+1). Az alapképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Bachelor of Arts (rövidítve: BA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport- és természettudományok területén Bachelor of Sciences (rövidítve: BSc).

A jelentkezés feltétele: legalább középfokú végzettség és egy emelt szintű érettségi az adott szakra megadott vizsgatárgyak egyikéből.

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek:

 • az érettségivel rendelkezők (ha emelt szinttel nem rendelkezik, érdemes megfontolni a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga - FFSZV - lehetőségét)
 • illetve azon DIPLOMÁSOK, akik előző diplomájuktól eltérő tudományterületen tanulnának tovább. SZÁMUKRA ALTERNATÍV PONTSZÁMÍTÁS LEHETSÉGES. Bővebben a  diplomás pontszámításról ITT!

 

TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉST JAVASOLJUK!

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

Várunk, ha jól beszéled a horvát nyelvet és érdeklődsz a horvát kultúra iránt. 
A képzés során kroatisztikai, nyelvészeti, irodalomtudományi, pedagógiai és művelődési stúdiumokkal ismerkedhetnek meg hallgatóink, melyeket specifikus nemzetiségi oktatási tartalmakkal is kiegészítünk.
 

Képzés célja

A képzés célja a horvát kultúra, nyelv és irodalomtudomány magas szintű ismerete és gyakorlati alkalmazása. Az itt szerzett BA diploma lehetőséget nyújt művelődési intézményekben, ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi vállalkozásoknál, vállalatoknál történő elhelyezkedésre. 
Az MA stúdium a későbbi doktori vagy fordítói tanulmányok alapját biztosítja, illetve elsősorban kutató és köznevelési intézeteknél biztosít foglalkoztatást.
 

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 6 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: szlavisztika, horvát alapszakos bölcsész

Képzési jellemzők:

Idegen nyelvű képzés, a tantárgyak többségének oktatása horvát nyelven folyik.

 

Minor szakként felvehető: nappali munkarendben IGEN, követelmény: középfokú nyelvvizsga, ennek hiányában felvételi elbeszélgetés

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció vagy minor szak

 

Nyelvi kimenet: Az alapfokozatú diploma megszerzéséhez a választott szakirány célnyelvének a középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő szintű ismerete szükséges. A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

 

Kislétszámú, családias tanszékként könnyű az oktatókkal történő közvetlen kapcsolat kialakítása.Tanszékünk jól felszerelt, térítésmentesen használható könyvtárral rendelkezik, és nagy figyelmet fordítunk a tanulmányi kötelezettségek
mellett egyéb kulturális tartalmak megismertetésére is (színház és koncert-látogatás, horvátországi tanulmányutak).

 

TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE-BTK  MESTERKÉPZÉSEINEK KERETÉBEN

 

a) Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • horvát nyelv és irodalom MA (ennek elvégzése után egyszakos horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára osztatlan tanári mesterszak, képzési idő 2 félév)
 • dokumentumfilm-rendező művész MA

 

b) Mestertanulmányok előtt/alatt teljesítendő különbözeti tanulmányokkal:

 • osztatlan tanárképzés, horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára szak egyéb szakkal társítva 

 

c) Egyéb mesterszakjainkra a megfelelést kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgáltatni.

 

TOVÁBBLÉPÉSI  LEHETŐSÉGEK  MÁSHOL  HIRDETETT MESTERKÉPZÉSEKEN

Egyenes ágon pl.: fordító és tolmács, szemiotika, színháztudomány, irodalom és kultúratudomány

 Főbb témakörök:

A képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, nyelvtudomány, irodalomtudomány, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 10-12 kredit;

Szlavisztikai szakmai ismeretek 158-160 kredit, amelyből

-    a szláv nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul [bevezetés a szláv nyelvi tanulmányokba: szláv kultúrák (bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán), illetve szláv nyelvű országok történelméhez, földrajzához kapcsolódó alapismeretek; klasszikus és modern szláv irodalmak (a szláv népek irodalomtörténete, a legjelentősebb korszakok és alkotók); a magyar-szláv történelmi, nyelvi, irodalmi, kulturális kapcsolatok múltja és jelene)] 50-56 kredit;

-    a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek [a választott nyelvhez kapcsolódó földrajzi, történelmi és kultúratörténeti alapismeretek; a stilisztika alapjai; az adott szakirány irodalomtörténetének ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet (fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, jelentéstan, nyelvtörténeti alapok)] 50-56 kredit;

Választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.Szakirányok, specializációk:

horvát részterületiÖsztöndíjak:

Részképzés: Zágráb, Eszék, Socrates-Erasmus együttműködésFelvételi irányszám: 5<8 fő

Felvételi követelmények: emelt szintű érettségi

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Önköltséges képzés esetén a képzés ára: 250.000 Ft / félév

 

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:

magyar nyelv és irodalom vagy történelem

ÉS

angol nyelv vagy francia nyelv vagy horvát nyelv vagy horvát nemzetiségi nyelv vagy horvát (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy német nemzetiségi nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy szerb nyelv vagy szerb (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy szlovák nyelv vagy szlovák (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy szlovén nyelv vagy szlovén nemzetiségi nyelv vagy román nyelv vagy román (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy ukrán nyelv

Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

 

Előző évek ponthatárai

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ANA

394

282

260

342

372

n.i.

322

n.i.

306

ANK

240

240

260

342

372

n.i.

322

n.i.

306Elhelyezkedési területek

Tipikus munkahely: multinacionális cégek, külkereskedelmi cégek, fordító irodák,  követségek, külföldi kulturális intézetek, határmenti együttműködési projektek

Tipikus munkakör: üzletkötő, tolmács, identitás megalapozásában közreműködő mediátor

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: www.btk.pte.hu

 

Szlavisztika Intézet

Horvát Tanszék

Tanszéki honlap: http://horvat.btk.pte.hu/