Szlavisztika [horvát] alapszak


Képzési idő
6 félév
Munkarend
Nappali

Képzési szint
Alapképzés/BA/BSc
Képzésterület
Bölcsészettudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

Az alapképzésekről általában

Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer első felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben nem szerezhető tanári képesítés.

A megszerzendő kreditek száma legalább 180, a képzési idő 6 félév (szociális munka szakon 6+1). Az alapképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Bachelor of Arts (rövidítve: BA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport- és természettudományok területén Bachelor of Sciences (rövidítve: BSc).


A jelentkezés feltétele

 • legalább középfokú végzettség és egy emelt szintű érettségi az adott szakra megadott vizsgatárgyak egyikéből

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek

 • az érettségivel rendelkezők (ha a kétszintű érettségi rendszer bevezetése előtt szereztek érettségit, érdemes megfontolni a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga - FFSZV - lehetőségét)
 • illetve azon DIPLOMÁSOK, akik újabb alapképzést szeretnének elvégezni. SZÁMUKRA ALTERNATÍV PONTSZÁMÍTÁS  LEHETSÉGES. Bővebben a   diplomás pontszámításról ITT!

 

TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉST JAVASOLJUK!

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

Várunk, ha jól beszéled a horvát nyelvet és érdeklődsz a horvát kultúra iránt. 
A képzés során kroatisztikai, nyelvészeti, irodalomtudományi, pedagógiai és művelődési stúdiumokkal ismerkedhetnek meg hallgatóink, melyeket specifikus nemzetiségi oktatási tartalmakkal is kiegészítünk.


 

Képzés célja

A képzés célja a horvát kultúra, nyelv és irodalomtudomány magas szintű ismerete és gyakorlati alkalmazása. Az itt szerzett BA diploma lehetőséget nyújt művelődési intézményekben, ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi vállalkozásoknál, vállalatoknál történő elhelyezkedésre. 
Az MA stúdium a későbbi doktori vagy fordítói tanulmányok alapját biztosítja, illetve elsősorban kutató és köznevelési intézeteknél biztosít foglalkoztatást.

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali

Költségtérítés összege: 300.000 Ft / félév

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 6 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: szlavisztika, horvát alapszakos bölcsész

Képzési jellemzők:

Idegen nyelvű képzés, a tantárgyak többségének oktatása horvát nyelven folyik.


Minor szakként felvehető

 • nappali munkarendben
 • követelmény
  • középfokú nyelvvizsga, ennek hiányában felvételi elbeszélgetés

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok

 • specializáció vagy minor szak

IDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK
A felsőoktatási intézmény gondoskodik az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról, a tanterv részeként biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgató megszerezhesse a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A felsőoktatási intézmény a tantervben foglaltak szerint biztosítja a tudásmérés lehetőségét a hallgató részére és értékeli az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. A felsőoktatási intézmény a tantervben meghatározhat az idegen szaknyelvi ismeretként elfogadható államilag elismert nyelvvizsgát vagy más nyelvtudásmérést.


Kislétszámú, családias tanszékként könnyű az oktatókkal történő közvetlen kapcsolat kialakítása. Tanszékünk jól felszerelt, térítésmentesen használható könyvtárral rendelkezik, és nagy figyelmet fordítunk a tanulmányi kötelezettségek
mellett egyéb kulturális tartalmak megismertetésére is (színház és koncert-látogatás, horvátországi tanulmányutak).


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE-BTK  MESTERKÉPZÉSEINEK KERETÉBEN

a) Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • horvát nyelv és irodalom MA (ennek elvégzése után egyszakos horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára osztatlan tanári mesterszak, képzési idő 2 félév)
 • dokumentumfilm-rendező művész MA

b) Mestertanulmányok előtt/alatt teljesítendő különbözeti tanulmányokkal:

 • osztatlan tanárképzés, horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára szak egyéb szakkal társítva 

c) Egyéb mesterszakjainkra a megfelelést kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgáltatni.


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK MÁSHOL HIRDETETT MESTERKÉPZÉSEKEN

Egyenes ágon pl.: fordító és tolmács, szemiotika, színháztudomány, irodalom és kultúratudományFőbb témakörök:

A képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek 

 • filozófiatörténet, nyelvtudomány, irodalomtudomány, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 10-12 kredit

Szlavisztikai szakmai ismeretek 158-160 kredit

 • a szláv nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul
  • bevezetés a szláv nyelvi tanulmányokba: szláv kultúrák (bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán)
  • szláv nyelvű országok történelméhez, földrajzához kapcsolódó alapismeretek
  • klasszikus és modern szláv irodalmak (a szláv népek irodalomtörténete, a legjelentősebb korszakok és alkotók); a magyar-szláv történelmi, nyelvi, irodalmi, kulturális kapcsolatok múltja és jelene) 50-56 kredit
 • a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek
  • a választott nyelvhez kapcsolódó földrajzi, történelmi és kultúratörténeti alapismeretek
  • a stilisztika alapjai; az adott szakirány irodalomtörténetének ismerete; nyelvfejlesztés
  • nyelvészet (fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, jelentéstan, nyelvtörténeti alapok) 50-56 kredit

Választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.Szakirányok, specializációk:
 • horvát részterületi


Ösztöndíjak:

Részképzés

 • Zágráb, Eszék, Socrates-Erasmus együttműködés


Felvételi irányszám: 1<8 fő

Felvételi követelmények: középszintű szintű érettségi vizsga

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak

magyar nyelv és irodalom vagy történelem

ÉS

állampolgári ismeretek v. angol v. bolgár v. digitális kultúra v. francia v. horvát v. horvát nemzetiségi nyelv v. horvát nemzetiségi nyelv és irodalom v. horvát nyelv és irodalom v. latin nyelv v. lengyel v. német v. német nemzetiségi nyelv v. olasz v. orosz v. román v. román nemzetiségi nyelv és irodalom v. román nyelv és irodalom v. spanyol v. szerb v. szerb nemzetiségi nyelv és irodalom v. szerb nyelv és irodalom v. szlovák v. szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom v. szlovák nyelv és irodalom v. szlovén nemzetiségi nyelv v. szlovén nyelv v. ukrán

Előző évek ponthatárai

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2022

ANA

394

282

260

342

372

n.i.

322

n.i.

306

280

ANK

240

240

260

342

372

n.i.

322

n.i.

306

280


Elhelyezkedési területek

Tipikus munkahely

 • multinacionális cégek, külkereskedelmi cégek, fordító irodák,  követségek, külföldi kulturális intézetek, határmenti együttműködési projektek

Tipikus munkakör

 • üzletkötő, tolmács, identitás megalapozásában közreműködő mediátor
Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: (72) 501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Szlavisztika Intézet

Horvát Tanszék

Tanszéki honlap