Szlavisztika [orosz] alapszak


Képzési idő
6 félév
Munkarend
Nappali

Képzési szint
Alapképzés/BA/BSc
Képzésterület
Bölcsészettudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer első felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben nem szerezhető tanári képesítés.

A megszerzendő kreditek száma legalább 180, a képzési idő 6 félév (szociális munka szakon 6+1). Az alapképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Bachelor of Arts (rövidítve: BA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport- és természettudományok területén Bachelor of Sciences (rövidítve: BSc).

A jelentkezés feltétele: legalább középfokú végzettség és egy emelt szintű érettségi az adott szakra megadott vizsgatárgyak egyikéből.

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek:

 • az érettségivel rendelkezők (ha emelt szinttel nem rendelkezik, érdemes megfontolni a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga - FFSZV - lehetőségét)
 • illetve azon DIPLOMÁSOK, akik előző diplomájuktól eltérő tudományterületen tanulnának tovább. SZÁMUKRA ALTERNATÍV PONTSZÁMÍTÁS LEHETSÉGES. Bővebben a  diplomás pontszámításról ITT!

 

TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉST JAVASOLJUK!

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

Azokra számítunk, akik szeretnek új nyelveket tanulni és érdeklődnek az orosz kultúra iránt. Nem várunk el előzetes nyelvismeretet, az orosz nyelv tanulását az alapoktól kezdjük.

Képzés célja

A képzés célja olyan általános szlavisztikai műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik két szláv nyelvet, az oroszt legalább középfokú, egy másik szláv nyelvet pedig alapfokú szinten szóban és írásban használni tudnak, emellett átfogó tájékozottsággal rendelkeznek az orosz kultúráról.

 

Fontos, hogy a jelentkező tudja: nem nyelviskolába, hanem egyetemi szakra jelentkezik, ahol az oktatás célja a filológiai képzettség elérése. Természetesen ez jó nyelvismeret nélkül nem lehetséges. Mindig nagy öröm számunkra, amikor az egyetemi záróvizsgán a hallgatók orosz nyelven, folyékonyan felelnek a szakterületi kérdésekre.

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 6 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: szlavisztika, orosz alapszakos bölcsész

Képzési jellemzők:

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció vagy minor szak

A második félévtől kezdve a tantárgyak többségének oktatása orosz nyelven folyik.

A nyelvi órákat anyanyelvű oktatók tartják.

A képzési terv tartalmazza egy második szláv nyelv alapjainak elsajátítását is. Jelenleg a horvát vagy a lengyel nyelvet lehet választani, melyeket szintén anyanyelvű oktatók tanítanak.

 

Hallgatóink nagy többsége egyetemi tanulmányainak megkezdése előtt nem tanult oroszul, és más szláv nyelvet sem beszélt. Ezért az első két félévben az órák jelentős része a nyelv megismerését szolgálja (6 óra nyelvgyakorlat, 3 óra leíró orosz nyelvtan hetente). A tanítás a nyelvtanulás alapjaival kezdődik (cirill betűs írás), és a tapasztalt oktatóknak hála, igen intenzíven folyik.

 

A nyelvtanulást nagyban elősegítheti a tanszéken működő Pécsi Orosz Központ, ahol megtalálható a legújabb szakirodalom, CD-k, DVD-k és lehetőség van hozzáférni különleges orosz adatbázisokhoz is. Az Orosz Központ honlapja: https://oroszkozpont.pte.hu/

 

 

Nyelvi kimenet: A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja. A BA-diploma orosz középfokú C típusú (B2 komplex) nyelvvizsgának felel meg.

A fenti mondat csak a hivatalos minimumot írja le. Számos hallgatónk még a szak befejezése előtt sikeres felsőfokú nyelvvizsgát tesz.

 

TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE-BTK MESTERKÉPZÉSEINEK KERETÉBEN

 

a) Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • dokumentumfilm-rendező művész MA

b) Mestertanulmányok alatt teljesítendő különbözeti tanulmányokkal:

 • nemzetközi tanulmányok MA
 • horvát nyelv és irodalom MA (B2 komplex horvát nyelvvizsgával)

c) Egyéb  mesterszakjainkra  a  megfelelést  kreditelismertetési  eljárás  keretében  kell megvizsgáltatni.

 Főbb témakörök:

A képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, nyelvtudomány, irodalomtudomány, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 10-12 kredit;

Szlavisztikai szakmai ismeretek 158-160 kredit, amelyből

 • a szláv nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul [bevezetés a szláv nyelvi tanulmányokba: szláv kultúrák (bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán), illetve szláv nyelvű országok történelméhez, földrajzához kapcsolódó alapismeretek; klasszikus és modern szláv irodalmak (a szláv népek irodalomtörténete, a legjelentősebb korszakok és alkotók); a magyar- szláv történelmi, nyelvi, irodalmi, kulturális kapcsolatok múltja és jelene)] 50-56 kredit;
 • a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek [a választott nyelvhez kapcsolódó földrajzi, történelmi és kultúratörténeti alapismeretek; a stilisztika alapjai; az adott szakirány irodalomtörténetének ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet (fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, jelentéstan, nyelvtörténeti alapok)] 50-56 kredit;

Választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit.

 

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.Szakirányok, specializációk:

A tanszékünk az orosz szakirányos hallgatók számára minden évben két specializációt ajánl, de ezek közül mindig csak azt biztosítja, amire a legnagyobb igény mutatkozik. A korábbi években a legtöbben a gazdasági orosz nyelvi szakértő specializációt választották.

 • orosz szakfordító specializáció
 • gazdasági orosz nyelvi szakértő specializáció

 Ösztöndíjak:

Partneregyetemek és intézmények: Állami Puskin Orosz Nyelvintézet (Moszkva); Herzen Orosz Állami Pedagógiai Egyetem (Szentpétervár); Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (Lengyelország); Masaryk University Brno, University of Latvia (Riga), Universitatea Babes-Bolyai (Kolozsvár) és mások.

 

Infrastruktúra: A Szláv Filológia Tanszék és a Pécsi Orosz Központ által működtetett szakkönyvtárban rendelkezésre állnak a legújabb irodalmi és nyelvészeti kiadványok, az orosz tudományos adatbázisok internetes hozzáférése biztosított.

 

Az államközi szerződéseken alapuló ösztöndíjak mellett az Erasmus+ ösztöndíj is igen népszerű hallgatóink körében. Vannak olyan diákjaink is, akik az oroszon kívül egy másik szláv nyelvet is szeretnének magasabb szinten elsajátítani – nekik két lengyel, egy cseh és egy horvát Erasmus ösztöndíjat tudunk ajánlani. Általános tapasztalat, hogy sokkal több hely áll rendelkezésre, mint amennyi hallgatónk van. Ennek köszönhetően aki csak akar, a képzés során eljuthat külföldi egyetemre is.Felvételi irányszám: 5<25 fő

Felvételi követelmények: emelt szintű érettségi

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Önköltséges képzés esetén a képzés ára: 300.000 Ft / félév

 

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:

magyar nyelv és irodalom vagy történelem

ÉS

angol nyelv vagy francia nyelv vagy horvát nyelv vagy horvát nemzetiségi nyelv vagy horvát (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy német nemzetiségi nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy szerb nyelv vagy szerb (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy szlovák nyelv vagy szlovák (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy szlovén nyelv vagy szlovén nemzetiségi nyelv vagy román nyelv vagy román (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy ukrán nyelv

Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

 

Előző        évek ponthatárai

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ANA

394

284

260

280

298

308

282

291

280

ANK

240

240

260

280

298

308

282

291

280Elhelyezkedési területek

Tipikus munkahelyek: multinacionális cégek, külkereskedelmi cégek, fordító irodák, utazási irodák, követségek, konzulátusok, külföldi kulturális intézetek

Tipikus munkakör: üzletkötő, tolmács, idegenvezető, külkapcsolati munkatárs

A gazdasági és kulturális életben is egyre nagyobb szerepet kapnak a pályázati irodák, nemzetközi ügynökségek, ahol többségében elengedhetetlen a magas szintű nyelvtudás.

 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy aki jól tud egy nyugati nyelvet, és emellett megtanul oroszul, sőt még egy másik szláv nyelvet is, jó eséllyel indulhat a munkaerő-piacon. Ez annál is inkább valószínű, mert hamarosan nyugdíjkorba lép az a generáció, melynek tagjai a hetvenes-nyolcvanas években még sokan tanultak oroszul. Az orosz nyelvtudásra pedig továbbra is nyilvánvalóan szükség lesz.

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: www.btk.pte.hu

 

Szlavisztika Intézet

Szláv Filológia Intézet

Tanszéki honlapok:    http://szlav.btk.pte.hu/