Szociális munka alapszak (magyar vagy angol nyelven)


Képzési idő
6 +1 félév
Munkarend
Nappali, Levelező

Képzési szint
Alapképzés/BA/BSc
Képzésterület
Társadalomtudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

Az alapképzésekről általában

Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer első felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben nem szerezhető tanári képesítés.

A megszerzendő kreditek száma legalább 180, a képzési idő 6 félév (szociális munka szakon 6+1). Az alapképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Bachelor of Arts (rövidítve: BA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport- és természettudományok területén Bachelor of Sciences (rövidítve: BSc).


A jelentkezés feltétele

 • legalább középfokú végzettség és egy emelt szintű érettségi az adott szakra megadott vizsgatárgyak egyikéből

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek

 • az érettségivel rendelkezők (ha a kétszintű érettségi rendszer bevezetése előtt szereztek érettségit, érdemes megfontolni a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga - FFSZV - lehetőségét)
 • illetve azon DIPLOMÁSOK, akik újabb alapképzést szeretnének elvégezni. Számukra lehetőség a diplomás pontszámítás.

 

TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉST JAVASOLJUK!

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

A szakma gyakorlásához szükséges értékek és készségek: a szolidaritás, a tolerancia, az autonómia tisztelete, az emberi jogok védelme, a felelősségvállalás, az empátia, a kreativitás, a segítő attitűd és a szociális érzékenység. A szakot azoknak ajánljuk, akik hivatásuknak érzik, hogy a bajban lévő embereken, családokon, csoportokon, közösségeken segítsenek, és akik a segítségnyújtás feladatait felkészülten, szakszerűen kívánják megoldani.


 

Képzés célja

olyan szociális munkás szakemberek gyakorlatorientált képzése, akik a szociális munkára vonatkozó globális alapelvek, tudományos és szakmai eredmények, etikai követelmények és alapvető módszerek birtokában képesek hivatásuk művelésére. A képzést elvégzők elkötelezettek a társadalmi egyenlőtlenségek és a kirekesztés csökkentése, a jólét növelése és a demokratikus értékek iránt, felkészültek az ezek érdekében történő szakszerű és felelős gyakorlati szociális munka végzésére. Az alapképzési szak megfelel a szociális képzésekre vonatkozó hazai és nemzetközi szakmai elvárásoknak, illeszkedik az európai térség hasonló szakképzettségeivel szemben támasztott követelményekhez. Az alapszakon végzettek felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.


A szakma gyakorlásához szükséges értékek és készségek

 • a szolidaritás, a tolerancia, az autonómia tisztelete, az emberi jogok védelme, a felelősségvállalás, az empátia, a kreativitás, a segítő attitűd és a szociális érzékenység
 • a szociális munkát ajánljuk azoknak az érettségizett fiataloknak, akik hivatásuknak érzik, hogy a bajban lévő embereken, családokon, csoportokon, közösségeken segítsenek, és akik a segítségnyújtás feladatait felkészülten, szakszerűen kívánják megoldani

A magyar nyelvű képzés duális képzésként is választható: http://tamaszalapitvany.hu/dualis 

Képzés nyelve: Angol, Magyar

Képzési forma: Nappali, Levelező

Költségtérítés összege: 225.000 Ft / félév (magyar nyelvű képzés) angol nyelvű állami ösztöndíjas képzés: 150.000 Ft/félév idegennyelvi hozzájárulás angol nyelvű önköltséges képzés: 225.000 Ft + 150.000 Ft/félév idegen nyelvi hozzájárulás

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 6 +1 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: szociális munkás

Képzési jellemzők:

Az angol nyelvű képzést csak nappali munkarendben hirdetjük.


Foglalkozások gyakorisága

 • nappali munkarendben naponta
 • levelező munkarendben szemeszterenként 3-4 alkalommal, csütörtök 8:30-szombat 12:00 (további online vagy személyes konzultációs lehetőséget szükség esetén biztosítunk)

Minor szakként nem vehető fel

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok

 • a képzés tanterve nem teszi lehetővé egyéb képzési blokkok felvételét

IDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK
A felsőoktatási intézmény gondoskodik az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról, a tanterv részeként biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgató megszerezhesse a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A felsőoktatási intézmény a tantervben foglaltak szerint biztosítja a tudásmérés lehetőségét a hallgató részére és értékeli az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. A felsőoktatási intézmény a tantervben meghatározhat az idegen szaknyelvi ismeretként elfogadható államilag elismert nyelvvizsgát vagy más nyelvtudásmérést.

Az angol nyelvű képzésben oklevelet szerzők az oklevélszerzés idegennyelvi követelményeit teljesítik.


Bár képzésünk minősége magas, a lemorzsolódás nálunk szinte elhanyagolható. Emellett a szociális munka sokszínűsége, komplexitása folytán a legtöbb társadalomtudományi és számos bölcsészettudományi képzés előzményeként elfogadott szak. A szociális munka alapképzés 2017 szeptemberében angol nyelven is elindult. Ha szeretnéd, tárgyaid egy részét angolul, nemzetközi hallgatóinkkal együtt teljesítheted – ez a lehetőség ingyenes. Ha a teljes képzést angol nyelven végeznéd, erre is van módod, amennyiben vállalod a képzés költségeit.


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE-BTK MESTERKÉPZÉSEINEK KERETÉBEN

a) Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • szociális munka MA
 • szociálpolitika MA
 • dokumentumfilm-rendező művész MA

b) Egyéb mesterszakjainkra a megfelelést kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgáltatni.


EGYÉB KÉPZÉS

Reflektív addiktológiai szociális segítés szakirányú továbbképzési szak (magyar és angol nyelven)

Helyi szociálpolitika szakirányú továbbképzési szak (magyar és angol nyelven)

Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak (magyar és angol nyelven)

Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak (magyar és angol nyelven)

Mentálhigiéné és közösségi segítés szakirányú továbbképzési szak

Közösségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak

Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK MÁSHOL HIRDETETT MESTERKÉPZÉSEKEN

A szociális munka sokszínűsége, komplexitása folytán a legtöbb társadalomtudományi és számos bölcsészettudományi képzés, és akár egészségtudományi képzés előzményeként elfogadott szak, többek között: 

Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterképzési szak, Mentálhigiénés családtudományi és családterápiás mesterképzési szak, Közösségi és civil tanulmányok, Kisebbségpolitika, Emberi erőforrás tanácsadó, Interkulturális szakértő, Egészségügyi szociális munka stb.Főbb témakörök:

Társadalomtudományok (szociológia, állam- és jogtudomány, közgazdaságtudomány, multidiszciplináris társadalom-tudományok) 150-180 kredit

 • a szociális munka elmélete és gyakorlata 70-90 kredit
 • szociológia tudományok 25-35 kredit
 • állam és jogtudományok 10-20 kredit
 • közgazdaságtudományok 3-10 kredit
 • társadalom-és szociálpolitika 20-30 kredit
 • bölcsészettudományok (pszichológia, neveléstudomány) 20-30 kredit
 • orvostudományok (egészségtudomány) 5-15 kredit

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szociális munka elmélete és gyakorlata területén szerezhető speciális ismeret, amelynek kreditaránya a képzés egészén belül legfeljebb 15 kredit.


SZAKMAI GYAKORLAT

A szakmai gyakorlat a felsőoktatási intézmény által szervezett vagy jóváhagyott képzési program alapján folyó gyakorlat. A szakmai gyakorlat része

 • a kiscsoportos tantermi személyiség- és készségfejlesztés (legalább 90 tanórában),
 • a kutatási gyakorlatok és a kapcsolódó szemináriumok
 • a rövid időtartamú és egybefüggő terepgyakorlatok,
 • az összefüggő legalább egy féléves gyakorlat
 • és a terepgyakorlatokhoz, illetve az összefüggő szakmai gyakorlathoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok.

Az egybefüggő szakmai gyakorlat saját, közvetlen klienskörrel rendelkező, szociális tevékenységet folytató állami, önkormányzati, non-profit vagy egyházi szolgáltatásnál, intézményben szervezett. Tereptanár (a gyakorlóhely felsőfokú szociális szakképzettséggel rendelkező munkatársa) irányításával valósul meg. A legalább egy féléven (tizenkettő-tizenöt héten) keresztül, heti 4 napon, heti 24 órában folyó egybefüggő gyakorlat keretében a közvetlen klienskapcsolati munkára minimum 300 órát kell fordítani.Szakirányok, specializációk:
 • addiktológia
 • közösségfejlesztés

A specializációk párhuzamos indításának feltétele elegendő számú (min. 10 fő) jelentkező az egyes specializációkra.Felvételi irányszám: magyar nyelvű képzés: 5<30 fő; angol nyelvű képzés: 5<15 fő

Felvételi követelmények: középszintű szintű érettségi vizsga

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak

magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (szociális ismeretek) v. egy idegen nyelv (angol; arab; beás; bolgár; bolgár nemzetiségi nyelv; cseh; eszperantó; finn; francia; héber; holland; horvát; horvát nemzetiségi nyelv; japán; kínai; latin nyelv; lengyel; lovári; német; német nemzetiségi nyelv; olasz; orosz; portugál; román; spanyol; szerb; szlovák; szlovén nemzetiségi nyelv; szlovén nyelv; török; újgörög; ukrán) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (szociális alapismeretek)

Az érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból a jelentkezőnek.

Előző évek ponthatárai

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 2022

ANA

346

257

260

292

296

287

304

292

294

280 280

ANK

240

240

260

292

296

287

304

292

294

280 280

ALA

n.i.

n.i.

260

294

286

288

300

294

286

280 280

ALK

240

n.i.

260

294

286

288

300

294

286

280 280

angol nyelvű A

 

 

 

 

 

 

n.i.

384

n.i.

n.i. n.i.

angol nyelvű K

 

 

 

 

 

 

n.i.

384

n.i.

n.i. n.i.


Elhelyezkedési területek

A képzés során megszerzett komplex tudás, a fejlett társas készségek, a magas szintű önismeret kiválóan alkalmassá teszik a szociális munkásokat arra, hogy változatos, saját választásuk szerinti munkaköröket töltsenek be. Megfelelő nyelvtudás birtokában az európai munkaerőpiacon is könnyen el tudnak helyezkedni. Az állami, az egyházi, a civil, vagy akár a for-profit szektor is igényt tart tudásukra, felkészültségeikre. A szociális munkás hivatás talán a legsokoldalúbb a társadalomtudományi képzések körében, az e szakon végzettek a következő területeken vállalnak munkát

1. Alapellátások: szociális étkeztető intézmények, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatok családsegítő szolgálatok, utcai szociális gondozás, szociális SOS szolgálatok.

2. Szakosított ellátások: időskorúak otthona, fogyatékosok otthonai, hajléktalanokat ápoló-gondozó otthonok, fogyatékosok rehabilitációs intézményei, pszichiátriai- és szenvedélybetegek rehabilitációs intézményei.

3. Átmeneti ellátást nyújtó intézmények: gyermekek átmeneti otthona, idősek/fogyatékosok gondozóházai illetve lakóotthonai, hajléktalanok átmeneti szállásai.

4. Nappali ellátást nyújtó intézmények: szenvedélybetegek nappali intézményei, nappali melegedők.

5. Civil szervezetek: karitatív intézmények, humán környezetvédelmi szervezetek, kisebbségi önkormányzatok, stb.


A felvi.hu adatai alapján a társadalomtudományi képzési területen végzettek közül a szociális munka szakon végzetteket foglalkoztatják legnagyobb arányban diplomás munkakörben. Napjainkra a szociális ellátások több területén a KSH adatai alapján munkaerőhiány alakult ki.

Saját intézményünk pályakövetési adatai szerint a nálunk végzettek között akad családgondozó, iskolai és közösségi szociális munkás, gyermekjóléti intézmény vezetője, szociális ügyintéző, adósságkezelési tanácsadó, esetmenedzser, gyermek és ifjúságvédelmi felelős, felnőttképzési menedzser, mentálhigiénés gondozó, munkaügyi rehabilitációs referens, nevelőszülői tanácsadó, regionális koordinátor, teleházvezető, ügyfélszolgálati referens, vezető tanácsos (szociális és gyámügyek); valamint a megfelelő továbbképzést elvégezve MBT-terapeuta, családterapeuta, művészetterapeuta és színházterapeuta. Az adatokból látható, hogy egyre nagyobb az igény a jól képzett, sokoldalú, fejlett kapcsolati készségekkel rendelkező, elkötelezett munkaerőre.

Megfelelő nyelvtudás birtokában az európai munkaerőpiacon is könnyen el tudnak helyezkedni. Az állami, az egyházi, a civil, vagy akár a for-profit szektor egyaránt igényt tart tudásukra, felkészültségeikre. Elhelyezkedni könnyű, hiszen a szakmában munkaerőhiány alakult ki.
 

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: (72) 501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Társadalmi Kapcsolatok Intézete

Közösségi és Szociális Munka Tanszék

7624 Pécs, Rókus u. 2. M épület

Tanszéki honlap