Újlatin nyelvek és kultúrák [olasz] alapszak


Képzési idő
6 félév
Munkarend
Nappali, Levelező

Képzési szint
Alapképzés/BA/BSc
Képzésterület
Bölcsészettudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
Rövid leírás

Az olasz nyelv választása mellett nem csak annak szépsége, dallamossága, hanem racionális gazdasági érvek is szólnak. Hazánk és Olaszország között közismerten jók a kereskedelmi, gazdasági, turisztikai, kulturális kapcsolatok, így mindig lesz szükség fordítókra, tolmácsokra, a két országot jól ismerő szakemberekre.


 

Képzés célja

olyan bölcsész szakemberek képzése, akik ismereteikre építve a Közös Európai Referenciakeret felsőfokú (C1), komplex típusú, vagy azt meghaladó szintjén képesek újlatin (francia, olasz, portugál, román vagy spanyol) nyelvű, a munkavégzésükhöz kapcsolódó általános kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni, alkotni írásban és szóban. Rendelkeznek továbbá az újlatin nyelvek és kultúrák területén, valamint általános társadalomtudományi, humán műveltségi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel, amelyek birtokában képesek a lehetséges munkavállalási területek (az adott újlatin nyelv és kultúra ismeretéhez kötődő feladatok ellátása hazai és nemzetközi szervezeteknél, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, az oktatás, az újságírás, a PR területén) elvárásainak megfelelően szakmai, emberi, kulturális problémák kreatív kezelésére, feladatok megoldására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.


Kiknek ajánljuk a képzésünket?

 • szeretnék magas (C1) szintre fejleszteni olasz nyelvtudásukat
 • nem érik be egy nyelvvizsgával, hanem szeretnék elmélyíteni Olaszországra, az olasz nyelvre, irodalomra, kultúrára vonatkozó ismereteiket
 • szeretnek utazni, nyitottak más kultúrákra, szeretnek külföldiekkel dolgozni,
 • érdeklődnek a magyar-olasz kulturális kapcsolatok iránt
 • az alapképzés után szívesen folytatnák tanulmányaikat, hogy tolmács és fordítói vagy bölcsész diplomát szerezzenek
Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali, Levelező

Költségtérítés összege: 300.000 Ft / félév

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 6 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: újlatin nyelvek és kultúrák olasz alapszakos bölcsész

Képzési jellemzők:

Foglalkozások gyakorisága

 • nappali munkarendben naponta
 • vagy egyéni konzultációs rend egyeztetésével

Minor szakként felvehető

 • követelmény: felvételi elbeszélgetés

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok

 • specializáció
 • minor szak

IDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK
A felsőoktatási intézmény gondoskodik az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról, a tanterv részeként biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgató megszerezhesse a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A felsőoktatási intézmény a tantervben foglaltak szerint biztosítja a tudásmérés lehetőségét a hallgató részére és értékeli az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. A felsőoktatási intézmény a tantervben meghatározhat az idegen szaknyelvi ismeretként elfogadható államilag elismert nyelvvizsgát vagy más nyelvtudásmérést.


Publikációink színvonalas hazai és külföldi tanulmánykötetekben, folyóiratokban jelennek meg. Tanszékünk magas színvonalú nemzetközi konferenciák rendszeres szervezője; kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezik és szorosan együttműködik olasz intézményekkel (Külügyminisztérium, Olasz Nagykövetség, Magyarországi Olasz Kultúrintézet, stb.), olasz és magyar egyetemekkel. Az együttműködés eredményeként az arra érdemes diákjainknak ösztöndíjat (ERASMUS) tudunk biztosítani. A tanszék fontos szerepet játszik az olasz nyelv és kultúra magyarországi terjesztésében. Diákjaink külföldön is kimagasló teljesítményt nyújtanak tanulmányaik során, az arra érdemesek a tudományos diákköri munkába is aktívan bekapcsolódnak.


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE-BTK  MESTERKÉPZÉSEIBE

a) Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül

 • Olasz-magyar bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak
 • Dokumentumfilm-rendező művész MA
 • Irodalom- és kultúratudomány MA

b) Mestertanulmányok előtt / alatt teljesítendő különbözeti tanulmányokkal

 • horvát nyelv és irodalom MA (középfokú C, azaz B2 horvát nyelvvizsgával)
 • nemzetközi tanulmányok MA
 • osztatlan tanárképzés, olasz nyelv és kultúra tanára szak egyéb szakkal társítva 

c) Egyéb mesterszakjainkra a megfelelést kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgáltatni.


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK MÁSHOL HIRDETETT MESTERKÉPZÉSEKEN

Egyenes ágon pl. fordító és tolmács, szemiotika, színháztudomány, művészettörténetFőbb témakörök:

Általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek 8-12 kredit

 • filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret

Újlatin nyelvek és kultúrák szakmai ismeretei: 150-170 kredit

 • szakmai alapozó modul - bevezetés az adott újlatin nyelv tanulmányaiba 30-40 kredit
  • nyelvfejlesztés, leíró nyelvtan, országismeret, az irodalmi szöveg, a latin nyelv alapjai
 • a választott szakirány szerinti újlatin nyelv speciális ismeretei (alapismeretek az adott újlatin nyelvhez kapcsolódóan 70-80 kredit
  • földrajzi, történelmi, kultúrtörténeti, művészettörténeti, zenetörténeti, színház- és filmtörténeti, folklorisztikai ismeretek
  • a stilisztika és verstan alapjai
  • az adott szakirány irodalomtörténetének vázlatos ismerete;
  • nyelvfejlesztés
  • nyelvészet: fonetika, morfológia, szintaxis, lexikológia, lexikográfia
  • nyelvtörténeti alapok

Választás szerinti szakma-specifikus ismeretek legfeljebb 50 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.


SZAKMAI GYAKORLAT

A szakmai gyakorlat lehet a képző intézmény által ajánlott specializációhoz kapcsolódó, a szak tantervében meghatározott tantervi egység. Karunkon ez francia gazdasági szaknyelvi kurzusok végzését jelenti, amely a versenyszférában történő elhelyezkedésre készít fel.Szakirányok, specializációk:
 • olasz filológia


Felvételi irányszám: 5<10 fő

Felvételi követelmények: középszintű szintű érettségi vizsga

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak

olasz nyelv (kötelező) 

ÉS

állampolgári ismeretek v. angol v. digitális kultúra v. francia v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. német v. orosz v. román v. román nemzetiségi nyelv és irodalom v. román nyelv és irodalom v. spanyol v. történelem

Előző évek ponthatárai

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2022

ANA

394

244

260

302

326

n.i.

n.i.

296

n.i.

280

ANK

240

240

260

302

326

n.i.

n.i.

296

n.i.

280

ALA

n.i.

384

260

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

280

n.i.

ALK

n.i.

240

260

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

280

n.i.


Elhelyezkedési területek

Tipikus munkahely

 • multinacionális cégek, külkereskedelmi cégek, fordító irodák, önkormányzatok, turizmus, követségek, külföldi kulturális intézetek, határmenti együttműködésekkel foglalkozó projektek

Tipikus munkakör

 • üzletkötő, tolmács, vezetői asszisztens, kapcsolattartó. Elhelyezkedhetnek: adminisztratív munkakörökben, ahol a szövegfeldolgozási és beszédkészségüket kamatoztathatják. Magas szintű nyelvismeretük révén (vegyes) vállalatoknál, a gazdaság különféle területein, ahol a probléma érzékenység, a hagyományos műveltség fontos szempont. Történeti és irodalmi látásmódjuk révén a kulturális szférában. Magas szintű kommunikációs képességük révén az élet számos területén: turisztikai ágazat, városi-, megyei irodák, média, stb. európai intézményekben. További szakosodás után tanári, bölcsész, tolmács és fordítói diplomát szerezhetnek.
Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: (72) 501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Romanisztika Intézet
Olasz Tanszék

Tanszéki honlap