Könyvkiadás támogatása pályázat

Könyvkiadás támogatása pályázat a PTE BTK-n!
2023/24 tavaszi szemeszter

A pályázat célja


A PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar vezetése az intézményi szakmai célok elérése érdekében pályázatot ír ki tudományos kötetek kiadásának támogatásához vagy résztámogatásához. Pályázni kizárólag elkészült tudományos igényű lektorált kéziratokkal lehet. A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek a tudományos monográfiák, illetve azok a kéziratok, amelyekre vonatkozóan a pályázó már rendelkezik kiadói megállapodással (ugyanakkor a kiadói megállapodás nem feltétele a pályázatnak).

A pályázók köre


A pályázati felhívásra a Kar minden oktatója és kutatója jelentkezhet.

A pályázat benyújtásának módja


A pályázatnak tartalmaznia kell a kéziratot (elektronikus formában) és a pályázati űrlapot (a részletes költségtervvel, a kiadás megvalósításának tervezett időbeni ütemezésével és a lektori véleménnyel). Kiadói megállapodás esetén a kézirat megjelentetését elvállaló kiadó befogadó nyilatkozata is csatolandó. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat benyújtási határideje


A pályázatot a kiírás megjelenésének napjától lehet benyújtani 2024. április 15-ig hagen.katalin@pte.hu e-mail címére.

A pályázat dokumentumai


Pályázati kiírás

Pályázati űrlap