XIV. Magyar Ókortudományi Konferencia | Pécs, 2022. május 19-21.


2022. május 19.
12:00-14:00 Regisztráció (Aula)
14:30-15:15 Köszöntő: Prof. Dr. Heidl György, PTE BTK dékán 
Plenáris előadás: Takáts József (PTE BTK Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék) Nemzeti ókor (Vargha Damján terem)

XIV. Magyar Ókortudományi Konferencia | Pécs, 2022. május 19-21.

A XIV. MÓK kapcsolt eseményei:

 • Euripidész ´22 - Két kortárs kantáta Euripidész Antiopé című tragédiájának töredékeire, ógörög nyelven - Az aulosz hangja. Rekonstruált antik hangszer bemutatása. 
  Pécs, Zsolnay Negyed E22 épület 3. emelet
  2022. május 20. (péntek) 20:30
 • Pannon Versenyjátékok - ünnepélyes díjátadó
  A PTE BTK Klasszika-filológia Tanszék és a Palladion Műhely országos középiskolai tanulmányi versenyének ünnepélyes díjátadója
  PTE BTK, Vargha Damján terem
  2022. május 21. 14:00

  Közreműködik az Improvokál Társulat. Kiállítás a legjobb pályamunkákból az Aulában.
 • Szakvezetés Sopianae késő római - ókeresztény északi temetőjének területén (Nagy Levente, PTE BTK Régészeti Tanszék)
  2022. május 21. 14:00-16:00

 

 

Tervezett szekciók (Pécs, Ifjúság útja 6.)


 

Antik filozófiaAntikvitás és ReneszánszSzakmódszertanNyelvészetPatrisztikaMítoszok - Emlékezet, hagyomány és újításÓkori IndiaJudaisztika, hebraisztikaEgyiptológiaAssziriológia (1)Újasszír és újbabiloni istenvilág és rituálék | Társadalmi kontextus a szövegkritika tükrében: Bizáncon innen és túl | Régészet | Ókortörténet | Antik művészet | Assziriológia (2) | EpigraphikaGörög költészetKöltészet és kommentárAntikvitás-recepció | Poszter

 


 

 

 

1. terem (B403)

 

Antik filozófia | Handout

Antik filozófia 1/5
1. terem, május 19. 15:30–16:50 | elnök: Németh Attila

15:30–15:50   Rosta Kosztasz: A Parthenón kígyóalakjai és platóni újraértelmezésük
15:50-16:10    Szoboszlai-Kiss Kata: Miről szól az Állam?
16:10-16:30    Geréby György: A világtörténelem felfedezése: Euszebiosz és Ágoston
16:30-16:50    Vita

16:50-17:10    Kávészünet
 

Antik filozófia 2/5
1. terem, május 19. 17:10–18:30 | elnök: Geréby György

17:10–17:30    Gelenczey-Miháltz Alirán: A Nappal és az Éjszaka kapujában: Parmenidész és az Idő
17:30–17:50    Németh Attila: Epikureus levélhagyomány
17:50–18:10    Bárány István: Az anamnészisz-érv a Phaidónban
18:10–18:30    Vita

Antik filozófia 3/5
1. terem, május 20. 8:00–9:20 | elnök: Bárány István

08:00–8:20    Juhász Klaudia: Mit gondoljunk Priamoszról? Arisztotelész etikájának egy megoldatlan kérdése
08:20–8:40    Kovács Dániel Attila: Az erény fokozatai Plótinosz cselekvéselméletében
08:40–9:00    Élő Csenge Enikő: „Hogy ne volna egészen rossz?” Az anyag és a rossz vizsgálata Plótinosz és Proklosz metafizikájában
09:00–9:20    Vita

09:20–9:40    Kávészünet
 

Antik filozófia 4/5
1. terem, május 20. 9:40–11:00 | elnök: Buzási Gábor

09:40–10:00    Hangai Attila: Reprezentáció és benyomás (tupos) Plótinosznál
10:00–10:20    Lautner Péter: Plótinosz és az emlékezet
10:20–10:40    Guba Ágoston: Parakoluthészisz Plótinosznál
10:40–11:00    Vita

11:00–11:20    Kávészünet
 

Antik filozófia 5/5
1. terem, május 20. 11:20–12:20 | elnök: Lautner Péter

11:20–11:40    Baranyi Tamás: A fenséges 18. századi fogalmának ókori előzményei Plótinosznál
11:40–12:00    Buzási Gábor: Újplatonizmus és vallás a két háború közti Magyarországon
12:00–12:20    Vita

 

Antikvitás és Reneszánsz

Antikvitás és Reneszánsz 1/3
1. terem, május 20. 14:00–15:20 | elnök: Vígh Éva

14:00–14:20    Petneházi Gábor: Erasmus és Terminus: a hiányzó koponya
14:20–14:40    Molnár Annamária: Szerteágazó hagyományok szintetizálása – A boccacciói Ops nyomában
14:40–15:00    Lázár István Dávid: Antik orvoslás és orvosok F. Petrarca: Contra quendam medicum című invektívájában
15:00–15:20    Vita

15:20–15:40    Kávészünet
 

Antikvitás és Reneszánsz 2/3
1. terem, május 20. 15:40–17:00 | elnök: Lázár István

15:40–16:00    Draskóczy Eszter: „Nem vagyok […] Pál”. Dante és a Visio Pauli 
16:00–16:20    Posta Anna: A mártírium költői ábrázolása a 17. századi (1680–1700) debreceni neolatin gyászvers-gyűjteményekben
16:20–16:40    Vígh Éva: Hórapollón Hieroglyphicájának reneszánsz kori recepciója
16:40–17:00    Vita

17:00–17:20    Kávészünet
 

Antikvitás és Reneszánsz 3/3
1. terem, május 20. 17:20–18:20 | elnök: Lázár István

17:20-17:40    Gellérfi Gergő: „Hol hálsz épp, lex Iulia?” – Laronia beszéde Iuvenalis 2. szatírájában
17:40–18:00    Nagyillés János: Nicolas Chorier Sigea-hamisítványa – A prelibertinus irodalom forrásvidékén
18:00-18:20    Vita

 

Antikvitás-recepció

Antikvitás-recepció 1/2
1. terem, május 21. 8:30–9:50
 | elnök: Darab Ágnes
08:30–08:50    Süvegh Eszter: Puttók a műhelyben. Egy ókori téma feldolgozása klasszicizáló épületdíszítő domborműveken
08:50–09:10    Frazer-Imregh Monika: Filológiai vita a Miscellanea egyes helyei kapcsán – Angelo Poliziano és Battista Guarino (1435–1503) levelezése
09:10–09:30    Mezősi Miklós: Néhány megjegyzés Janus Pannonius Homéros-fordításaihoz
09:30–09:50    Vita

09:50–10:10    Kávészünet
 

Antikvitás-recepció 2/2
1. terem, május 21. 10:10–11:30
 | elnök: Darab Ágnes
10:10–10:30    Darab Ágnes: Az Antigoné-téma a 20–21. századi magyar irodalomban
10:30–10:50    Péti Miklós: Télemakhosz alakja a kora modern angol irodalomban
10:50–11:10    Jászay Tamás: Egy előadás archeológiája: Oresztész Moszulban
11:10–11:30    Vita


 

 

2. terem (B404)

 

Nyelvészet

Nyelvészet 1/2 
2. terem, május 19. 15:30–16:50 | elnök: Adamik Béla
15:30–15:50    Ittzés Máté: Speculo claras (Plaut. Most. 642): szövegkritikai vagy nyelvészeti kérdés?
15:50–16:10    Barta Andrea: „Kígyó bikát szül, s tőle kígyó lesz megint”. Egy új mágikus aranylemez értelmezési lehetőségei
16:10–16:30    Varga Éva Katalin: Celsus anatómiai nevei a De medicina VIII. könyve alapján
16:30–16:50    Vita

16:50–17:10    Kávészünet

Nyelvészet 2/2
2. terem, május 19. 17:10–18:30 | elnök: Ittzés Máté
17:10–17:30    M. Nagy Ilona: Honnan ered a középkori latin lebia, lebium szavunk?
17:30–17:50    Adamik Béla: A latin nyelv dialektológiai helyzete a késő császárkori és kora középkori Itáliában a feliratok tükrében
17:50–18:10    Koltai Kornélia: A targumok arámi nyelvhasználata a héber források fényében
18:10–18:30    Vita

 

 

Patrisztika

Patrisztika 1/3 – Pogányság – kereszténység
2. terem, május 20. 8:00–9:20 | elnök: Somos Róbert
08:00–08:20    Csízy Katalin: Iulianus: Caesares
08:20–08:40    Óbis Hajnalka: Halottkultusz és mártírkultusz Africa provinciában
08:40–09:00    Odrobina László: Az oktatáspolitika vallási alapú változásai Róma keresztény császárai alatt
09:00–09:20    Vita

09:20–09:40    Kávészünet
 

Patrisztika 2/3 –  Patrisztikus egzegézis
2. terem, május 20. 9:40–11:00 
| elnök: Odrobina László
09:40–10:00    Somos Róbert: A zene Órigenész Zsoltár-homíliáiban
10:00–10:20    D. Tóth Judit: Kommentár vagy homília? Műfaji kérdések Nyssai Gergely Énekek éneke-homíliáiban
10:20–10:40    Bobay Orsolya: A „plantatio cedri” thema kifejtése Temesvári Pelbárt vértanú-sermójában
10:40–11:00    Vita

11:00–11:20    Kávészünet
 

Patrisztika 3/3 
2. terem, május 20. 11:20–12:40 
| elnök: Somos Róbert
11:20-11:40     Boros István: A görög hypostasis és a latin substantia Kr. u. 4. század második felében
11:40–12:00    Kustár György: Gustaf Aulén Christus Victor c. műve és a kiengesztelés-tan problémái
12:00-12:20    Hudák Krisztina - Nagy Levente: Néhány új szempont Pannonia ókeresztény egyháztörténetéhez
12:20-12:40    Vita

 

Régészet

Régészet 1/5
2. terem, május 20. 14:00–15:20
 | elnök: Nagy Levente
14:00–14:20    Fekete Mária: Regöly – a vaskori történeti, társadalmi, gazdasági, kulturális-vallási kapcsolatrendszer változásainak tanúja
14:20–14:40    Lang Tünde: Baranyai villafürdők
14:40–15:00    Barna Ferenc: Pénznevek a késő császárkor latin nyelvű történetírásában és a Historia Augustában
15:00–15:20    Vita

15:20–15:40    Kávészünet
 

Régészet 2/5
2. terem, május 20. 15:40–17:00
 | elnök: Fazekas Ferenc
15:40–16:00    Németh Roland: Érempropaganda a Iulius-Claudius dinasztia korában, avagy (mennyire) hazudnak az éremképek?
16:00–16:20    Fazekas Ferenc: Újabb bronzedények Lussoniumból
16:20–16:40    Réfi-Oszkó Dániel: Árulkodó pajzsok: új információk egy késő antik reliefről a Notitia Dignitatum alapján
16:40–17:00    Vita

17:00–17:20    Kávészünet
 

Régészet 3/5 
2. terem, május 20. 17:20–18:40
 | elnök: Nagy Levente
17:20-17:40    Szabó Antal: Adatok a római temetkezési szokásokhoz. A sírokhoz tartozó edények
17:40–18:00    Hümpfner Dániel: A testvérhegyi villa bejárati épületegyüttese
18:00–18:20    Hüse Asztrik: Új módszertani lehetőségek a pannoniai hangszerek vizsgálatában
18:20–18:40    Vita

Régészet 4/5
2. terem, május 21. 8:30–9:50
 | elnök: Fazekas Ferenc
08:30–08:50    Olasz Rita Helga: Brigetio katonavárosának nyugati temetője
08:50–09:10    Gátfalvi-Delbó Gabriella: Pannoniai bevonatos kerámia Brigetióban
09:10–09:30    Bartus Dávid: A római bronzplasztika görög nagyszobrászati előképeinek kérdéséhez
09:30–09:50    Vita

09:50–10:10    Kávészünet
 

Régészet 5/5
2. terem, május 21. 10:10–11:30
 | elnök: Nagy Levente
10:10–10:30    Simon Bence: Kutatások a ripa Pannonica északi zónájában
10:30–10:50    Gesztelyi Tamás: A magyarországi Pannonia gemmáinak képi világa
10:50–11:10    Nyírő András: Karsztvízellátás Sirmiumban a 3–5. században
11:10–11:30    Vita
11:30-12:00    Václav Smrčka - Gábor Olivér (szerk.): Health and disease in the neolithic Lengyel culture - című könyvének bemutatója


 

 

3. terem (B405)

 

 

Judaisztika, hebraisztika

Judaisztika, hebraisztika 1/2 
3. terem, május 19. 15:30–16:50
| elnök: Kőszeghy Miklós
15:30–15:50    Kőszeghy Miklós: Lákis: egy júdai gazdaságtörténet lehetőségei
15:50-16:10    Dávid Nóra: Drágakövek ég és föld között – 1 Henok 18:6 lehetséges párhuzamai
16:10-16:30    Szántó Zsuzsanna: Héber vagy zsidó? – Etnikai megnevezések használata a késő antik Egyiptomban
16:30-16:50    Vita

16:50-17:10    Kávészünet
 

Judaisztika, hebraisztika 2/2
3. terem, május 19. 17:10–18:30
| elnök: Kőszeghy Miklós
17:10–17:30    Kató Szabolcs Ferencz: Vérontás Jezréelben (Hós 1). Vita a deuteronomista hagyománnyal?
17:30–17:50    Tóth Tamás Zoltán: „YHWH uralkodjék mindörökkön örökké!” (Exod. 15:18.) Teokrácia és antimonarchizmus a Második Jeruzsálemi Templom korabeli anarchista izraelita vallási mozgalmakban Maṣadaʰ elestéig
17:50–18:10    Montskó Benjámin: Jeromos és a Qohelet Targum teodíceája: „Omne bonum a Deo, omne malum ab homine”
18:10–18:30    Vita

 

 

Egyiptológia

Egyiptológia 1/3
3. terem, május 20. 8:00–9:20
| elnök: Bács Tamás
08:00–08:20    Varga Dániel: A thébai szent táj egy istencsoportja: a „Négy Montu” teológiája
08:20–08:40    Fullér Andrea: Bubi fizura az ókori Egyiptomban. A rövid női hajviselet egy különleges példája.
08:40–09:00    Irsay-Nagy Balázs: Meritré-Hatsepszut királyné III. Thotmesz sírjában
09:00–09:20    Vita

09:20–09:40    Kávészünet
 

Egyiptológia 2/3
3. terem, május 20. 9:40–11:00 
| elnök: Bács Tamás
09:40–10:00     Tóthné Mihálykó Ágnes: Angyali ábrázatok a késő antik Egyiptomban
10:00–10:20     Jasper Kata: Ha, a Nyugat ura a Hórusz-sztéléken: megjegyzések egy, az istenhez korábban kevéssé kötött tárgycsoporthoz
10:20–10:40     Feró Eszter: Obeliszk és szárnyas napkorong egy Tolna megyei kukoricásban – ifj. Bartal György egyiptomán emlékműve
10:40–11:00     Vita

11:00–11:20    Kávészünet
 

Egyiptológia 3/3
3. terem, május 20. 11:20–13:00 
| elnök: Bács Tamás
11:20–11:40    Orosz Adrienn: „Vágd le a fejét az ellenségnek...!” Bészt ábrázoló kozmetikai kanalak a Los Angeles County Museum of Art és a British Museum gyűjteményében
11:40–12:00    Zsom Dóra: Egyiptomi ásatások a középkori muszlim forrásokban
12:00–12:20    Simon Rita: Balati kormányzók kapcsolatrendszere
12:20–12:40    Horváth Zoltán: „Nézd meg jól az isteneiteket!” Kulturális fantáziálások Egyiptomról Roland Emmerich Csillagkapu című filmjében
12:40–13:00    Vita

 

 

Assziriológia

Assziriológia 2/4 (1/4: lásd 5. terem)
3. terem, május 20. 14:00–15:20 
| elnök: Csabai Zoltán
14:00–14:20    Csitári Péter: Elvesztett szabadság. Hogyan lett egy szabad polgárból szolga az ókori Mezopotámiában?
14:20–14:40    Pintér Anna Krisztina: Az Inana és Sukaletuda mítosz – áldás vagy átok a hírnév?
14:40–15:00    Földi Zsombor: Isteneknek szóló fohászok az ó- és középbabilóni pecsétfeliratokon
15:00–15:20    Vita

15:20–15:40    Kávészünet
 

Assziriológia 3/4
3. terem, május 20. 15:40–17:00 
| elnök: Vér Ádám
15:40–16:00    Stipich Béla: Az írás szerepe és jelentősége Anatóliában a Kr. e. 2. évezred első felében
16:00–16:20    Csabai Zoltán: A babilóni fogság ékírásos forrásai az újbabilóni gazdasági szövegek tekintetében
16:20–16:40    Árvai Tamás Kristóf: Ritualisztikus és meseszerű elemek az asszír királyfeliratokban
16:40–17:00    Vita

17:00–17:20    Kávészünet
 

Assziriológia 4/4 
3. terem, május 20. 17:20–18:40
| elnök: Földi Zsombor
17:20–17:40    Vér Ádám: A királyi hatalomgyakorlás határai az Újasszír Birodalomban
17:40–18:00    Esztári Réka: Az Alvilágtól a világhálóig. A mezopotámiai Ištar-Dumuzi rituálék új kiadásának lehetőségei
18:00–18:20    Buhály Attila: Egy birodalom formaváltozásai. Az urartui állam működésének változásai Kr. e. 714. előtt és után
18:20–18:40    Vita

 

 

Újasszír és újbabiloni istenvilág és rituálék

3. terem, május 21. 8:30–10:30 | elnök: Bácskay András
08:30–08:50    Bácskay András: Amulettkő-listák egy késő babiloni uruki magánarchívumban 
08:50–09:10    Roboz Erika: A lesújtó istenség és a lesújtó oroszlándémon (ugallu) páros ábrázolásának     ikonográfiai értelmezése a Kr. e. 1. évezredi Mezopotámia művészetében
09:10–09:30    Niederreiter Zoltán: Pazuzu
09:30–10:00    Lőrincz Huba: Újasszír füstölőállványok a paloták és templomok szférájából
10:00–10:30    Vita

 


 

 

4. terem (B317)

 

Társadalmi kontextus a szövegkritika tükrében: Bizáncon innen és túl

 

Társadalmi kontextus a szövegkritika tükrében 1/5 
4. terem, május 19. 15:30–16:50
 | elnök: Mészáros Tamás
15:30–15:50    Farkas Zoltán: A bizánci dialektos
15:50–16:10    Horváth László: Historia fragmentorum. Hypereidés Démosthenés ellen című beszédének töredékei
16:10–16:30    Juhász Erika: Manuél Malaxos (?) Historia Patriarchicája
16:30–16:50    Vita

16:50–17:10    Kávészünet
 

Társadalmi kontextus a szövegkritika tükrében 2/5
4. terem, május 19. 17:10–18:30
 | elnök: Horváth László
17:10–17:30    Mészáros Tamás: Hogyan irtsunk bolhát? Egy újabb marginále a Monacensis Graecus 307a jelzetű kéziratban
17:30–17:50    Egedi-Kovács Emese: Bizánc és a Nyugat közötti nyelvi, irodalmi és kulturális érintkezések történeti és társadalmi háttere egy XI. századi kétnyelvű (ógörög-ófrancia) kézirat átfogó elemzésének tükrében
17:50–18:10    Solti Dóra: A görög szabadságharc magyarországi recepciója
18:10–18:30    Vita

Társadalmi kontextus a szövegkritika tükrében 3/5
4. terem, május 20. 8:00–9:20
 | elnök: Solti Dóra
08:00–08:20    Kovács István: Xenophón hatása Ióannés Kinnamos történetírói munkásságában
08:20–08:40    Nakos Konstantinos: Dimitrisz Hadzisz munkásságának jelentősége az újgörög görög irodalom magyarországi elterjedésében
08:40–09:00    Adamik Tamás: Horatius szatírái a középkori latin irodalomban – Horatius és Amarcius
09:00–09:20    Vita

09:20–09:40    Kávészünet
 

Társadalmi kontextus a szövegkritika tükrében 4/5
4. terem, május 20. 9:40–11:00
 | elnök: Juhász Erika
09:40–10:00    Simon Lajos Zoltán: Janus Pannonius és a tenger (Paneg. Marc. 314–446)
10:00–10:20    Szász Keve: Hunyadi-eposz a XVI. századból. Elias Corvinus: Ioannis Hunniadae res bellicae contra Turcas (1572–1575)
10:20–10:40    Török Ábel: Magyarok a Moreai Krónikában – III. Béla leszármazottai a keresztes államokban
10:40–11:00    Vita

11:00–11:20    Kávészünet
 

Társadalmi kontextus a szövegkritika tükrében 5/5
4. terem, május 20. 11:20–13:00
 | elnök: Egedi-Kovács Emese
11:20–11:40    L. Delbó Katalin: A görög szerelmi regény bizánci utakon – a schedos
11:40–12:00    Horváth Janka Júlia: Francia–bizánci kapcsolatok a középkor regényirodalmában
12:00–12:20    Julie Minas: Simone Weil és az Ilias filozófusi olvasata
12:20–12:40    Szebehleczky Borbála: A tudós és hasznot hozó Hermész szolgálatában – Georgios Zaviras kézirati hagyománya
12:40–13:00    Vita

 

Mítoszok - Emlékezet, hagyomány és újítás 

Mítoszok - Emlékezet, hagyomány és újítás 1/3
4. terem, május 20. 14:00–15:20 
| elnök: Hegyi W. György
14:00–14:20    Patay-Horváth András: Pelops, Orestés és Tisamenos csontjai – Fiktív földi maradványok szerepe az archaikus és klasszikus korban
14:20–14:40    Párkányi Bence: „…várták sürü lesben az úton” – A lesben álló harcos értelmezési lehetőségei az attikai vázákon
14:40–15:00    Bolonyai Gábor: Dionysos alakja Longos regényében
15:00–15:20    Vita

15:20–15:40    Kávészünet
 

Mítoszok - Emlékezet, hagyomány és újítás 2/3
4. terem, május 20. 15:40–17:00 
| elnök: Bolonyai Gábor
15:40–16:00    Marton Máté: Apollo és Libertas: A res publica alapítási mítosza és végnapjai
16:00–16:20    Hegyi W. György: Szarvak és hatalom. Cipus története Ovidiusnál.
16:20–16:40    Jancsovics Fanni: Aurae popularis captator. A királyságra törekvés vádja a római emlékezetben.
16:40–17:00    Vita

17:00–17:20    Kávészünet
 

Mítoszok - Emlékezet, hagyomány és újítás 3/3
4. terem, május 20. 17:20–18:20
| elnök: Patay-Horváth András
17:20–17:40    Jármi Viktória: A római nemzetségi emlékezet monumentumai
17:40–18:00    Téglásy Katalin: Megmaradni az utókor emlékezetében – Scipio Africanus császárkori szerepei
18:00–18:20    Fazekas Réka: Szentségtörés Bona Dea ünnepségen
18:20–18:40    Vita

 

Ókori India

Kereskedelem az ókori Indiában
4. terem, május 21. 8:30–10:20

08:30–08:50    Dezső Csaba: Raghu hódító hadjárata Kālidāsa Raghu nemzetsége című eposzában. Termények, termékek, árucikkek a Kr. u. 4–5. századi Dél-Ázsiában
08:50–09:10    Ferenczi Roland: „Aranyban gazdag piac, hol a régi város zászlaja vet árnyat”. Kereskedelem, piacok és pénz az ókori Délnyugat-Indiában
09:10–09:30    Jeney Rita: A vízi közlekedés kérdése az Indus-civilizáció kereskedelmi kapcsolatainak kutatásában
09:30–09:50    Száler Péter: Baktria az ind mítoszokban
09:50–10:20    Vita


 

 

5. terem (B402)

 

Ókortörténet

Ókortörténet 1/3 - Hellász
5. terem, május 19. 15:30–16:50
| elnök: Bajnok Dániel
15:30–15:50    Seres Dániel: Az oligarchia mint retorikai furkósbot
15:50-16:10    Bajnok Dániel: A makedónok athéni barátai
16:10-16:30    Kató Péter: Az informalitás mintázatai a hellénisztikus polisokban
16:30-16:50    Illés Imre Áron: A harmadik szent háború első éveinek kronológiája

16:50-17:10    Kávészünet
 

5. terem, május 19. 17:10–18:30
17:10–17:30    Munding Márta: Alexandros és a káriai uralkodónő, Ada találkozása az Alexandros-történetírók leírásaiban
Ókortörténet 2/3 - Róma 1. (politika, vallás)  | elnök: Székely Melinda
17:30–17:50    Székely Melinda: Latio quod reddita servit Africa – Hatalmi harc a késő római birodalomban
17:50–18:10    Szekeres Csilla: Boni et improbi – Politikai megosztottság a késő köztársaságkori Rómában
18:10–18:30    Vita

5. terem, május 20. 8:00–9:40
Ókortörténet 2/3 (folyt.) - Róma 1. (politika, vallás)
 | elnök: Illés Imre Áron
08:00–08:20    Kapi Péter: A poseidóniosi forráscsoport
08:20–08:40    Szabó Ferenc Krisztián: Keresztutalások Cornelius Nepos hadvezéréletrajzaiban
Ókortörténet 3/3 Róma 2. (jog, közigazgatás)
08:40–09:00    Takács Levente: A (termő)föld osztályozása az ókori Rómában
09:00–09:20    Lengyel Rita – Karácsony Dávid: Liber Singularis Regularum – Fragmentumok
09:20–09:40    Vita


 

Antik művészet

5. terem, május 20. 9:40–11:00
09:40–10:00    Hajdú Attila: Dionysos világa Kallistratos Ekphraseis című gyűjteményében
10:00–10:20    Tóth Noémi: Archaikus és archaizáló szárnyábrázolások a szobrászatban
10:20–10:40    Szikora Patricia: Hogyan olvassunk szarkofágokat? – Hippolytos és Phaidra mítosza a császárkori sírművészetben
10:40–11:00    Vita

11:00–11:20    Kávészünet

 

Assziriológia

Assziriológia 1/4
5. terem, május 20. 11:20–12:40
 | elnök: Bácskay András
11:20–11:40    Nyitrai Mónika: Leopárdok az ókori Mezopotámiában 
11:40–12:00    Nagy Tamás: Az elámi királyság szerepvállalása az antiasszír koalíciós küzdelmekben
12:00–12:20    Kerekes Miklós: Az asszírok anatóliai továbbélése az ókortól a 20. századig
12:20–12:40    Vita

 

Epigraphika

Epigraphika 1/4
5. terem, május 20. 14:00–15:20
 | elnök: Grüll Tibor
14:00–14:20    Simon Attila: A Mithras-misztériumok a Gallienus-korban a legio XIII Gemina poetovioi Mithraeum III-ból előkerült feliratos emlékeinek tükrében
14:20–14:40    Fehér Bence: Néhány problémás felirat Aquincum territóriumáról – felirattani mítoszrombolás
14:40–15:00    Forisek Péter: Cappadocia provincia segédcsapatai a Kr. u. 2. század elején
15:00–15:20    Vita

15:20–15:40    Kávészünet
 

Epigraphika 2/4
5. terem, május 20. 15:40–17:00
 | elnök: Forisek Péter
15:40–16:00    Laura Tashman: Ancient North Arabian (Safaitic) Inscriptions from Wadī Salḥub in North Eastern Jordanian Badia
16:00–16:20    Szabó Melinda: Átkozott kereskedők. A Száva-menti kereskedelem epigráfiai forrásai
16:20–16:40    Berecz Gábor: A legio II adiutrix altisztjei
16:40–17:00    Vita

17:00–17:20    Kávészünet
 

Epigraphika 3/4
5. terem, május 20. 17:20–18:40
| elnök: Németh György
17:20–17:40    Németh György: Klérotéria
17:40–18:00    Gradvohl Edina: Anatómiai votív feliratok
18:00–18:20    Szabó Ádám: 4. századi felirattöredékek Keszthely-Fenékpusztáról
18:20–18:40    Vita

Epigraphika 4/4 „Tekercs kézben” - írószerek és íróanyagok római síremlékeken
5. terem, május 21. 8:30–9:50
 | elnök: Németh György
08:30–08:50    Grüll Tibor: A noricumi tekercsábrázolások ikonográfiai motívumának értelmezéséhez
08:50–09:10    Agócs Nándor: A pannoniai tekercsábrázolások  lehetséges értelmezései
09:10–09:30    Szabó Csaba – Szabó Ernő: Egy újrafelfedezett daciai viaszostábla és a sírábrázolások kapcsolata

09:30–09:50    Vita
 


 

 

6. terem (B407)

 

Görög költészet

Görög költészet 1/3 - Líra, zene, ének
6. terem, május 19. 15:30–16:50
 | elnök: Kárpáti András
15:30–15:50    Adorjáni Zsolt: Kallimachos: Ektheósis Arsinoés
15:50–16:10    Pataki Elvira: Értelem és érzelem: Ailianos az állati és emberi zenéről
16:10–16:30    Gógl Irisz: Vox humana – vox antiqua. Hangelképzelések és az emberi hang jellemzése az ókorban
16:30–16:50    Vita

16:50–17:10    Kávészünet
 

Görög költészet 2/3 – Dithyrambos, paian, nomos
6. terem, május 19. 17:10–18:30
 | elnök: Karsai György
17:10–17:30    Lindner Gyula: Choreutés és hoplités – Dithyrambikus karok és katonai performansz a klasszikus kori Athénban
17:30–17:50    Kulin Veronika: Ragyogó dal a ragyogó istennek. Bakchylidés 4. paiantöredéke
17:50–18:10    Kárpáti András: Pszeudodramatikus líra. Bakchylidés: 18. óda (4. dithyrambos) 
18:10–18:30    Vita

6. terem, május 20. 8:20–11:00 | elnök: Pataki Elvira
Görög költészet 2/3 – Dithyrambos, paian, nomos (folyt.)
08:20–08:40    Bélyácz Katalin: Timotheos: Perzsák
08:40–09:00    Gábor Sámuel: Szatírok és mainaszok: mozdulatok, gesztusok, történetek
09:00–09:20    Vita

09:20–09:40   Kávészünet

Görög költészet 3/3 – Dráma
09:40–10:00    Mayer Péter: Az Aias és Archilochos. Sophoklési dráma iambosi kontextusban
01:00–10:20    Karsai György: Odüsszeusz Szophoklész Aiasz című tragédiájában
10:20–10:40    Schiller Vera: Alkéstis anodosa
10:40–11:00    Vita

11:00–11:20   Kávészünet

 

Költészet és kommentár

Költészet és kommentár 1/4
6. terem, május 20. 11:20–12:50
| elnök: Czervoszki Mariann
11:20–11:40    Pártay Kata: Az őrlődő Agamemnón. A bizonytalanság megjelenése az Iphigeneia Aulisban prológusában és az Ilias 10. énekében
11:40–12:00    Beszkid Judit: A versengés művészete
12:00–12:20    Somfai Péter: Az acciusi Medea sive Argonautae egy töredéke és annak cicerói kerete (De natura deorum II. 89)
12:20–12:50    Vita

Költészet és kommentár 2/4
6. terem, május 20. 14:00–15:20
 | elnök: Tamás Ábel
14:00–14:20    Dobos Barna: Hercules lantja – A Fasti hatodik éneke zárlatának értelmezési lehetőségei
14:20–14:40    Czerovszki Mariann: Hány levél a Tristia?
14:40–15:00    Kárpáti Bernadett: Kivonat vagy kommentár? – Gellius szövegkezelési technikái
15:00–15:20    Vita

15:20–15:40    Kávészünet
 

Költészet és kommentár 3/4
6. terem, május 20. 15:40–17:00
 | elnök: Kozák Dániel
15:40–16:00    Krupp József: Tetten ért carmenek – A késő antik Horatius-kommentárok és a lírai beszéd 
16:00–16:20    Simon Attila: Performansz és performativitás (Sapphó [?] 137. fr.)
16:20–16:40    Takács László: Cornutus és a figmentum poeticum kérdése
16:40–17:00    Vita

17:00–17:20    Kávészünet
 

Költészet és kommentár 4/4 
6. terem, május 20. 17:20–18:40
| elnök: Takács László
17:20-17:40    Juhász Daniella: La Cerda – Egy 17. századi Aeneis-kommentár struktúrája
17:40–18:00    Tamás Ábel: A szöveg mint illúzió és epifánia. Az Aeneis „Helena-epizódja” és a kommentárok
18:00–18:20    Kozák Dániel: Oratio in Pygmalionem – egy jelenet Tiberius Claudius Donatus Aeneis-kommentárjából
18:20-18:40    Vita

 

Szakmódszertan

6. terem, május 21. 10:00–13:00
10:00–10:20    Barta Andrea – Varga Éva Katalin – Fogarasi Katalin: Játék és autentikusság az orvosi terminológia oktatásában
10:20–10:30    Vita
10:30–11:30    A klasszika-filológia vajon mi? Szembenézés önmagunkkal. Pódiumbeszélgetés a magyarországi egyetemi „görög-latin” képzésről: újratervezés vagy végjáték? Résztvevők: Bolonyai Gábor (ELTE BTKE Görög Tanszék), Ferenczi Attila (ELTE BTK Latin Tanszék), Kárpáti András (PTE BTK Klasszika-filológia Tanszék), Kasza Péter (SZTE BTK Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék), Takács László (PPKE BTK Klasszika-Filológia Tanszék), Takács Levente (DE BTK Klasszika filológiai és Ókortörténeti Tanszék)

11:30–11:45   Kávészünet

11:45–13:00    Finisbe értünk...(?) Pódiumbeszélgetés a latinoktatás jövőjéről, lehetőségeiről.
Moderátor: Dr. Gloviczki Zoltán (rektor, Apor Vilmos Katolikus Főiskola). Résztvevők: Szedenik Enikő (vezetőtanár, Ókortudományi Társaság Latintanári munkaközössége, Budapesti II. Rákóczi Ferenc Gimnázium), Szőke Máté Tibor (latin szakos tanár, Piarista Gimnázium Budapest), Kerti Anna Emese (egyetemi hallgató, ELTE BTK), Ferenczi Attila (egyetemi docens, ELTE BTK Ókortudományi Intézet)


 

Poszter

 • Barna Ferenc: A Brigetio / Szőny – MOL – Kiskertek lelőhelyen, 2015 nyarán végzett feltárás mázas kerámiái
 • Barna Ferenc: A Brigetio / Szőny – MOL – Kiskertek lelőhelyen, 2015 nyarán végzett feltárás bélyeges téglái
 • Joháczi Szilvia: Új attribúciók a Szépművészeti Múzeum feketealakos vázaanyagában