Múlt, jelen, s jövő - A PTE BTK TTI jubileumi rendezvénye | 2023. április 24-26.

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Történettudományi Intézete az Erzsébet Tudományegyetem Pécsre költözésének 100., a Pécsi Pedagógiai Főiskola létrejöttének 75., a BTK fennállásának 30., az egyetemi képzések indulásának 40. évfordulója alakalmából jubileumi konferenciát és kerekasztal-beszélgetéseket rendez, melyek keretében bemutatjuk az Intézet, s az általa gondozott elsősorban történész, régész és tanári képzések, az egyes tanszékek, illetve a történész doktori programok múltját és jelenét, illetve elmélkedünk a jövő kihívásairól és lehetőségeiről.

Múlt, jelen, s jövő - A PTE BTK TTI jubileumi rendezvénye | 2023. április 24-26.

 

Program

2023. április 24. hétfő (Ró 106)

10.00 Köszöntők
Dr. habil. Bene Krisztián, a PTE BTK pályázati és beiskolázási dékánhelyettese, megválasztott dékán
Dr. habil. Vitári Zsolt, intézetvezető egyetemi docens

10.45 A tanszékek és doktori programok bemutatkozása I.
Prof. Dr. Grüll Tibor, az MTA doktora, tanszékvezető, doktori programvezető – Az Ókortörténet Tanszék és A Kárpát-medence és az antik világ népeinek története, kultúrája és kapcsolataik az ókorban történelem doktori program
Dr. Lindner Gyula, egyetemi adjunktus: Ijedős spártaiak - A Spárta-mítosz aspektusai

szünet

11.40 A tanszékek és doktori programok bemutatkozása II.
Dr. habil. Nagy Levente, tanszékvezető egyetemi docens – A Régészet Tanszék
Dr. Fazekas Ferenc, egyetemi adjunktus: Katonai diplomapártól a császárlábig. Lussonium római segédcsapattábor.
Prof. Dr. Fedeles Tamás, az MTA doktora, tanszékvezető, rektor-helyettes – A Középkori és Kora Újkori Történeti Tanszék és „A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak 900-1800” történelem doktori program
Prof. Dr. Sashalmi Endre, az MTA doktora: Antikrisztusok az orosz történelemben: Nagy Péter és Napóleon.

ebédszünet

14.00 A tanszékek és doktori programok bemutatkozása III.
Dr. habil. Gőzsy Zoltán, tanszékvezető egyetemi docens – Az Újkortörténeti Tanszék és az „Európa és a magyarság a 18-20. században” történelem doktori program
Dr. habil. Forgó András, egyetemi docens, intézetigazgató-helyettes: Szempontok egyház és felvilágosodás kapcsolatának vizsgálatához
Prof. Dr. Hornyák Árpád, tanszékvezető – A Modernkori Történeti Tanszék
Dr. habil. Pilkhoffer Mónika, egyetemi docens: Miért éppen Pécs? A pozsonyi m. kir. Erzsébet Tudományegyetem Pécsre helyezése

szünet

15.45 A tanszékek és doktori programok bemutatkozása IV.
Dr. Márkus Beáta, egyetemi adjunktus – a Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék
Dr. habil. Tóth Imre, tanszékvezető egyetemi docens: Fölény és szorongás. A magyar (kül)politika rögeszméi az elmúlt kétszáz évben

szünet

17.00 Múltunk öröksége - Kerekasztal-beszélgetés (Ró 207)
Moderátor: Dr. habil. Vonyó József, az MTA doktora, címzetes egyetemi tanár
Résztvevők: Dr. habil. Bebesi György, egyetemi docens, Dr. Csabai Zoltán, egyetemi adjunktus, Dr. Fazekas Ferenc, egyetemi adjunktus, Prof. em. Dr. Fischer Ferenc, Prof. em. Dr. Font Márta, doktori programvezető

 

2023. április 25. kedd

14.00 Az Ormos Mária-terem avatása (Ró 207)
Köszöntő – Prof. Dr. Hornyák Árpád
Részletek a Romsics Ignác által Ormos Máriával készült életút-interjúból

Kerekasztal-beszélgetés Ormos Máriáról, az egyetem- és intézetszervezőről, a tudósról és tanárról, illetve barátról. 
Résztvevők: Prof. em. Dr. Font Márta, doktori programvezető, Prof. em. Dr. Fischer Ferenc, Prof. em. Dr. Gyarmati György, Hegedüs Katalin ügyvivő szakértő, Dr. habil. Pilkhoffer Mónika, egyetemi docens, Dr. habil. Rab Virág, egyetemi docens, Dr. habil. Vonyó József, címzetes egyetemi tanár. Moderátor: Prof. Dr. Hornyák Árpád 

Teremavatás, emléktábla-leleplezés

szünet

16.45 Rövid megemlékezés az 5 éve elhunyt Harsányi Iván professor emeritusról (Ró 207)

szünet

17.30 A jelen eredményei és a jövő kihívásai – kerekasztal-beszélgetés (Ró 207)
Moderátor: Dr. habil. Végh Ferenc, egyetemi docens
Résztvevők: Dr. habil. Bánkuti Gábor, egyetemi docens, doktori programvezető, Dr. habil. Gőzsy Zoltán, tanszékvezető egyetemi docens, Prof. Dr. Grüll Tibor, tanszékvezető, doktori programvezető, Prof. Dr. Kiss Gergely, Dr. Márkus Beáta, egyetemi adjunktus, Dr. habil. Nagy Levente, tanszékvezető egyetemi docens

 

2023. április 26. szerda

17.00 Az átalakuló tanárképzés – kerekasztal-beszélgetés (Ró 106)
Moderátor: Rédli Mátyás, egyetemi tanársegéd
Résztvevők: Dr. Csibi Norbert, egyetemi adjunktus, Prof. Dr. Fedeles Tamás, tanszékvezető egyetemi tanár, Dr. Gyertyánfy András, egyetemi tanársegéd, Dr. Lindner Gyula, egyetemi adjunktus, Dr. habil. Tóth Imre, egyetemi docens