Nexus

Megjelent a Nexus harmadik számaA Nexus mint a PTE BTK közérdekű folyóirata, teret ad a tudományközi kommunikációnak, bemutatja a kar sokszínű tudományos munkáját és eredményeit – támogatva ezzel a kar intézetei, tanszékei és kutatócsoportjai közötti kapcsolatháló kiépítését. A kar elektronikus időszaki kiadványaként évente kétszer jelenik meg a BTK megújult honlapján, valamint az egyetem Open Journal Systems (OJS) rendszerében.

Folyóiratunk a Sapere aude horatiusi idézetet választotta jelmondatául. Utalva arra, hogy merjünk gondolkodni, alternatív olvasatban bölcs(ész)nek lenni, és előre tekinteni a bölcsészet- és társadalomtudományokban, a múlt hagyományaiban gyökerezve, a jelenben élve és a jövő szakmai perspektíváit meglátva.

Köszönjük az intézeti kapcsolattartó kollégák együttműködését és munkáját. Továbbra is számítunk értékes segítségükre, és várjuk intézeteik aktuális híreit.

Leendő szerzőink publikációit a Nexus@pte.hu címre várjuk.


 Megjelent számok


Impresszum

Felelős szerkesztő: Dr. Szélpál Lívia Klára
Olvasószerkesztő: Neichl Nóra
Tördelőszerkesztő: Komáromi Csaba
Idegennyelvi lektor: Dr. John Voelker
Szakmai médiatanácsadó: Dr. Maksa Gyula
Fotók: Mánfai György | Címlapfotó: Dr. Glied Viktor
Szerkesztőség: Bózsa-Rappai Erika, Izsák Mónika, Kovács Gréta, Kuglics Sarolta, Mettler Alexandra, Simon Anna, Szabó Péter
A szerkesztőség címe: Nexus, PTE BTK, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Kari Hivatala
Kiadó székhelye: PTE BTK, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Felelős kiadó: Prof. Dr. Heidl György, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának dékánja
Telefon: 72/503-600 | E-mail: nexus@pte.hu
Nyomtatott kiadás: ISSN 2732-3579 | Online kiadás: ISSN 2732-3587