Bemutatkozás

A Pécsi Tudományegyetemen, illetve elődjén, a Janus Pannonius Tudományegyetemen 1991 szeptembere óta folyik rendszeres, szakos néprajzi képzés, amelynek szervezését prof. Andrásfalvy Bertalan indította el 1989-ben. A tanszék 2001-ben vette fel a Néprajz – Kulturális Antropológia nevet. A képzési profil bővülésével 2001-ben PhD képzés is indult, melynek elsődleges célja saját nevelésű kutatók továbbképzésének biztosítása volt (Interdiszciplináris Doktori Iskola, Néprajz – Kulturális Antropológia Program). 2003-tól a régió diplomával már rendelkező, néprajzi vagy kulturális antropológiai témában elmélyülni kívánó érdeklődői számára másoddiplomás levelező képzést folytatunk, 2008 óta pedig alapszakos levelező képzést is kínálunk.

A tanszéken folyó oktatás alapvető célja olyan szakemberek képzése, akik a társadalom- és kultúrakutatás elméleti és gyakorlati kérdéseiben jártasan, módszertani szempontból képzetten képesek a múltbeli és jelenkori magyar és európai, valamint Európán kívüli társadalmak kultúráját, mindennapi életének jelenségeit elemezni, értelmezni. A képzésnek ennek megfelelően három súlypontja van: etnográfia/európai etnológia, folklorisztika – vallás/mentalitás, kulturális antropológia. A képzés során a hangsúly fokozottan azoknak az elméleti, módszertani és etnográfiai ismereteknek az átadására kerül, amelyek lehetővé teszik a kultúra és társadalom elemzését. Célunk ezzel a néprajztudomány nyitottabbá tétele, illetőleg a végzett hallgatók munkaerőpiaci esélyeinek növelése.

Az eddigi tapasztalatok szerint a PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszékén végzettek jórészt kutatóintézetekben, múzeumokban, közművelődési és oktatási intézményekben (általános és középiskolákban, művészeti iskolákban, valamint szakirányú képzést és tanfolyamokat vezető oktatóként) tudtak elhelyezkedni. Emellett fejlesztési hivatalok, civil szervezetek és turisztikai intézmények részéről is tapasztalható igény a társadalom és a kultúra működési mechanizmusait, a jelenkori magyar társadalmat és kultúrát, valamint a társadalmi problémákat és a globális társadalmi folyamatokat behatóan ismerő szakemberek iránt.

 

Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék # pecsineprajz

H-7624 Pécs, Rókus u. 2 (M épület)    0672/503-600/64319 mellék    zombory.andrea@pte.hu