Szabályzatok (Néprajz)

A tanszéken érvényes szabályzatok - a PTE-n érvényes TVSZ mellett
 

Szakdolgozatra és záróvizsgára vonatkozó szabályok

  1. A szakdolgozati konzultációk teljesítésének szabályai
  2. Szakdolgozat formai követelményei és a leadásának módja
  3. A záróvizsga menetrendje

 

Gyakorlatok teljesítésére vonatkozó szabályok

  1. Terepkutatás tanegység teljesítése
  2. Közgyűjteményi gyakorlat teljesítése

 

Szemináriumi feladatok (írásbeli munkák, referátumok) teljesítésére vonatkozó szabályok

  1. Elvárások a referátumok készítéséhez
  2. Plágium szabályzat
  3. Írásbeli munkák formai követelményrendszere
  4. Szemináriumi dolgozatok értékelésének szempontjai

Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék # pecsineprajz

H-7624 Pécs, Rókus u. 2 (M épület)    0672/503-600/64319 mellék    zombory.andrea@pte.hu