Habilitációk

Habilitációk listája:

  1. Tóth István 2006.
  2. Bíró Mária, 2008.
  3. Vargyas Gábor, 2008.
  4. Nagy Ilona, 2008.
  5. Nagy Zoltán, 2012.
  6. Andrew C. Rouse, 2013.
  7. Farkas Judit, 2018.
  8. Hesz Ágnes, 2021.
  9. Máté Gábor, 2022.

  


 
Részletes adatok

 

Tóth István

Védés ideje: 2006. márc. 22. 10 óra
Bizottság tagjai:
A hivatalos bírálók: Dr. Pócs Éva, Dr. Lőrincz Barnabás
A bizottság elnöke: Dr. Török László
A bizottság tagjai: Dr. Bíró Mária
Titkár: Dr. Kisbán Eszter
Előadás címe: Pannoniai elemek a magyar néphitben

A bizottság értékelése, a minősítés: 100%

 


 

Bíró Mária

Védés ideje: 2008. április 23. 11:30
Bizottság tagjai:
A jelölt pályázatának ajánlói (2007):
Dr. Köves-Zulauf, Thomas prof. emeritus (Philipps-Universität Marburg), az MTA külső tagja
Dr. Kubinyi András prof. emeritus (ELTE), az MTA rendes tagja
A hivatalos bírálók: Dr. Küllős Imola, Dr. Pócs Éva
A bizottság elnöke: Dr. Kisbán Eszter
A bizottság tagjai: Dr. Csoma Zsigmond, Dr. Gábler Dénes, Dr. Visy Zsolt
Titkár: Dr. Farkas Judit
Előadás címe: Késő római anyaistenek a római néphitben.

A fa-kultusz és az anyaság/születés kapcsolata a görög és római vallásban

A bizottság értékelése, a minősítés: 100%

 


 

Vargyas Gábor

Védés ideje: 2008. december 04.
Bizottság tagjai:
A hivatalos bírálók: Dr. Losonczy Anna, Dr. Pócs Éva
A bizottság elnöke: Dr. Kisbán Eszter
A bizottság tagjai: Dr. Fischer Ferenc, Dr. Szilágyi Miklós, Dr. Sárkány Mihály, Dr. Zempléni András
Titkár: Dr. Farkas Judit
Előadás címe: Vietnam „felülnézetből” (Vietnam és a délkelet-ázsiai régió általános etnikai, kulturális és néprajzi vázlata, különös tekintettel az államalkotó népek és a hegyi kisebbségek, „törzsek” történelmi kapcsolatrendszerére.)
Világtörténelem „alulnézetben” (Egy közép-vietnami hegyvidéki törzs, a brúk etnohistóriája, identitása és értékrendszere egy 26 órás életútinterjú tükrében.)

A bizottság értékelése, a minősítés: 100%

 


 

Nagy Ilona

Védés ideje: 2008. december 10. 12 óra
Bizottság tagjai:
A hivatalos bírálók: Dr. Adamik Tamás, Dr. Küllős Imola
A bizottság elnöke: Dr. Kisbán Eszter
A bizottság tagjai: Dr. Görög-Karády Veronika, Dr. Pócs Éva, Dr. Voigt Vilmos
Titkár: Dr. Farkas Judit
Előadás címe: Népi, nemzeti, gyermekeknek szóló? A Grimm testvérek meséi

Szóbeliség – írásbeliség. Az apokrif apostol-aktáktól a folklórig

A bizottság értékelése, a minősítés: 100%

 


 
Nagy Zoltán

Védés ideje: 2012. május 4. 12 óra
Bizottság tagjai:
A hivatalos bírálók: Dr. Bakró Nagy Marianne, DSc, Dr. Dmitrij Funk, DSc, Dr. Mohay Tamás
A bizottság elnöke: Dr. Gyarmati György DSc
A bizottság tagjai: Dr. Borsos Balázs, DSc, Dr. Gerhard Seewann, PhD, Dr. Bakró Nagy Marianne, DSc
Titkár: Dr. Farkas Judit
Előadás címe: A hantik recens antropológiai kutatásának kihívásai: a város
A hantik a lokális közbeszédben: egy etnikum láthatatlanná válása

A bizottság értékelése, a minősítés: 100%

 


 
Andrew C. Rouse

Védés ideje: 2013. szeptember 30. 14h
Bizottság tagjai:
A hivatalos bírálók: Dr. Küllős Imola DSc, Dr. Thomas McKean PhD, Dr. habil Gerand Porter PhD
A bizottság elnöke: Dr. Vargyas Gábor DSc
A bizottság tagjai: Dr. Kisbán Eszter DSc, Dr. Komlósi László CSc
Titkár: Dr. Hesz Ágnes
Előadás címe: Popular depictions of execution
“To and Fro”: how the oral and written song traditions interweave

A bizottság értékelése, a minősítés: 100 %


  

Farkas Judit

Védés ideje: 2018. február 15. 13 h.

Bizottság tagjai:

A hivatalos bírálók: Dr. Lovas-Kiss Antal PhD, habil. egyetemi docens, Dr. Takács-Sánta András, PhD habil. egyetemi docens, Prof. Dr. Vargyas Gábor, az MTA doktora, DSc

A bizottság elnöke: Prof. Dr. Vargyas Gábor, az MTA doktora

A bizottság tagjai: Dr. Borsos Balázs, az MTA doktora, Prof. Dr. Kisbán Eszter, professor emeritus, Dr. Kotics József, PhD, habil. egyetemi docens, Dr. Nagy Zoltán Phd, habil. egyetemi tanár

Előadás címe: Ökofalvak Magyarországon, Térhasználat mint társadalomkritika egy magyar ökoközösségben

A bizottság értékelése, a minősítés: 100%

 


  

Hesz Ágnes

A habilitációs eljárás időpontja: 2021. április 28. 14h

A habilitációs előadások címei:

Tantermi előadás:

A pletykálás társadalmi szerepének értelmezései

Tudományos előadás:

A rontás és a rontásról való beszéd szerepe egy kortárs faluközösségben

Az összefoglaló nyelve: angol

A habilitációs eljárásra benyújtott kötetek címe:

Élők, holtak és adósságok. A halottak szerepe egy erdélyi falu társadalmában), és 20 tanulmány

Szakmai bíráló bizottság

Dr. Vargyas Gábor DSc, habil. egyetemi tanár, PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete,

Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék (az eljárás bizottságának elnöke)

Dr. Keszeg Vilmos, egyetemi tanár, Magyar Néprajz és Antropológiai Intézet, Babeş-Bolyai Tudományegyetem (habitusvizsgáló)

Dr. Bárth Dániel, PhD, hab. egyetemi docens, tanszékvezető, ELTE BTK Néprajzi Intézet, Folklór Tanszék (habitusvizsgáló)

Dr. Pócs Éva, Dsc, professzor emeritus, PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézet, Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék (tag)

Dr. Nagy Zoltán, egyetemi tanár, PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézet, Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék (a bizottság titkára)
 

A bizottság értékelése, a minősítés: 25 / 25, azaz 100 % 

 


 

Máté Gábor

Védés ideje: 2022. április 12. 14h

Bizottság tagjai:

A hivatalos bírálók: Prof. Dr. Borsos Balázs, az MTA levelező tagja, ELKH BTK Néprajztudományi Intézet, Prof. Dr. Viga Gyula, ny. egyetemi tanár, PTE BTK TKI Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

A bizottság elnöke: Dr. Vargyas Gábor DSc, egyetemi tanár, PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézet, Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

A bizottság tagjai: Prof. Dr. Nagy Zoltán, tanszékvezető egyetemi tanár, PTE BTK TKI Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, Dr. Farkas Judit PhD, egy. docens, PTE BTK TKI Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

Előadás címe: „Néprajzi tájtörténeti források és értelmezési lehetőségeik” (tantermi előadás); „A pusztásodás kialakulásának és megítélésének problémái a Dél-Dunántúlon” (tudományos előadás, angol nyelvű összefoglalóval)
 

A bizottság értékelése, a minősítés: 100%

Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék # pecsineprajz

H-7624 Pécs, Rókus u. 2 (M épület)    0672/503-600/64319 mellék    zombory.andrea@pte.hu