Kiadványok

"A tanszéknek két saját sorozata van: a tanszék oktatóinak, hallgatóinak írásait, valamint a tanszék által szervezett tudományos konferenciák anyagát megjelentető Studia Ethnologica Hungarica, és a forrásközlő Fontes Ethnologiae Hungaricae. Emellett létezik egy virtuális sorozatunk is, amely a PTE Néprajz – Kulturális Antropológia doktori programjának keretében született, de más sorozatok keretében megjelentetett munkákat foglalja magába - közös vándorlogóval. A Tanszék munkatársai számos egyéb sorozat szerkesztésében működnek közre, esetenként más intézményekkel közös kiadásban, profi könyvkiadóknál. Pócs Éva szerkeszti például a

"Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából" , a "Tanulmányok a transzcendensről", "A magyar folklór szövegvilága" c. sorozatokat (mindhármat a Balassi Kiadónál). Vargyas Gábor a "Kultúrák keresztútján" és a "Summa Ethnographica" sorozatok szerkesztője, amelyek a PTE Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék és az MTA BTK Néprajztudományi Intézete égisze alatt látnak napvilágot, a L'Harmattan Kiadó gondozásában".

Kiadványaink a tanszéki titkárságon megvásárolhatók.

 


 

Ethnographia különszám a tanszéki oktatók írásaival

Ethnographia 2018/3 borító

 


 

Studia Ethnologica Hungarica sorozat

 

 • Kolozsvártól Pécsig, a yaoitól a juhászatig. Néprajz – kulturális antropológiai tanulmányok két doktori iskolából. Szerk.: Farkas Judit és Keszeg Vilmos. Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2013.
   
 • Szent helyek, ünnepek, szent szövegek. Tanulmányok a romániai magyarság vallási életéből. Szerk.: Pócs Éva, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2012.
   
 • Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzi kutatás múltja és jelene. Szerk.: Vargyas Gábor, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2011.
   
 • Együtt élő népek– eltérő értékrendek. Andrásfalvy Bertalan válogatott társadalomnéprajzi tanulmányai. Szerk.: Máté Gábor, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2011.
   
 • Átjárók. A magyar néprajztól az európai etnológiáig és a kulturális antropológiáig.  Szerk.: Vargyas Gábor, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék,2009.
   
 • Passageways. From Hungarian Ethnography to European Ethnology and Sociocultural Anthropology. Szerk.: Vargyas Gábor, Budapest, L’Harmattan – Department of European Ethnology and Cultural Anthropology, The University of Pécs, 2009.
   
 • Tárgy, jel, jelentés. „Tárgy és folklór.” Konferencia Vaján, 2005 október 7-9-én. Szerk.: Pócs Éva, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2008.
   
 • „Vannak csodák, csak észre kell venni”. Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben. Szerk.: Pócs Éva, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2008.
   
 • Viga Gyula, A bodrogközi kultúra és társadalom változásai a 19-20. században. Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2008.
   
 • Teremtés. Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére. Szerk.: Ekler Andrea – Mikos Éva – Vargyas Gábor, Budapest, L’Harmattan, 2006.
   
 • Rítus és ünnep az ezredfordulón. Tudományos konferencia Marcaliban, 2002 május 13-15. Szerk.: Pócs Éva, Budapest, L’Harmattan – Marcali Városi Helytörténeti Múzeum, 2004. Szerk.: Pócs Éva, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2004.
 • Folyamatok és fordulópontok. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére. Szerk.: Pócs Éva, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz Tanszék, 2003.
   
 • Közösség és identitás. Szerk.: Pócs Éva, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz Tanszék, 2002.
   
 • Sors, áldozat, divináció. Szerk.: Pócs Éva, Budapest, Janus-Osiris, 2001.
   
 • Demonológia és boszorkányság Európában. Szerk.: Pócs Éva, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz Tanszék, 2001.
   
 • Múlt és jelen. Tudományos konferencia a Pécsi Tudományegyetem Néprajz Tanszékének 10 éves jubileumán 2001 szeptember 17-18-án

 


 

Fontes Ethnologiae Hungaricae sorozat

 • Miskolczy Ambrus, Felvilágosodás és babonaság. Erdélyi néphiedelem-gyűjtés 1789-90-ben, Budapest, L’Harmattan - PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2016.
 • Gagyi József, Hiedelemszövegek Székelyföldről, Budapest, L’Harmattan - PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2015.
 • Takács György, Ráolvasások a régi Csíkszékből. Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2015.
 • Bárth Dániel, Benedikció és exorcizmus a kora újkori Magyarországon. Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2010.
 • Álmok és látomások a 20-21. századból. Szerkesztette: Keszeg Vilmos – Peti Lehel – Pócs Éva, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2009.
 • A kincskeresés 400 éve Magyarországon. Szerkesztette: Láng Benedek – Tóth G. Péter, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2009.
 • Sajószentpéteri István, Ördög szára-bordája. „…a Dohányozás meg-töretése az Isten beszédének Pörölye által, hét prédikációkban foglalva.” Tiszalök, 1712 – 1713. Közreadja: Szalánszki Edit, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2008.
 • Bételjesítem Isten akaratját … A lészpedi szent leány látomásai. Közreadja: Kóka Rozália, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2006.
 • Protestáns népi látomások a XVIII. században I. Közreadja: Szigeti Jenő, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2006.
 • Budai Pál, A köznép babonái és balvélekedései ellen való prédikátziók. Közreadja: Szacsvay Éva – Szalánszki Edit, Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2005.
   

 

 A Pécsi Tudományegyetem Néprajz – Kulturális antropológia doktori programjának kiadványai (virtuális sorozat)

A Kultúrák keresztútján sorozatban:

 • Farkas Judit: Leválni a köldökzsinórról. Ökofalvak Magyarországon. Bp., L'Harmattan, 2017.
   
 • Kisdi Barbara, Mint a földbe hullott mag. Otthonszülés Magyarországon – Egy antropológiai vizsgálat tanulságai. Budapest, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék – L’Harmattan – Könyvpont Kiadó, 2013.
   
 • Hesz Ágnes, Élők, holtak és adósságok. A halottak szerepe egy erdélyi falu társadalmában. Budapest, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék – L’Harmattan – Könyvpont Kiadó, 2012.
   
 • Farkas Judit, Ardzsuna dilemmája. Reszocializáció és legitimáció egy magyar Krisna-hívő közösségben. Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2009.
   
 • Nagy Zoltán, Az őseink még hittek az ördögökben. Vallási változások a vaszjugani hantiknál. Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék – MTA Néprajzi Kutatóintézet, 2007.

A Studia Ethnologica Hungarica sorozatban:

 • Iancu Laura, Vallás Magyarfaluban. Néprajzi vizsgálat. Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2013.
   
 • Viga Gyula, A bodrogközi kultúra és társadalom változásai a 19-20. században. Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2008.

 

  


 

Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából

 • Balatonyi Judit, A gyimesi lakodalmak. Közös kultúra és különböző identitások? Budapest, Balassi Kiadó, 2017.
   
 • Bárth Dániel, A zombori ördögüző. Egy 18. századi ferences szerzetes mentalitása. Budapest, Balassi Kiadó, 2016.
   
 • Orvosistenektől a Hortikulturális utópiáig, Tanulmányok a Kápát-medence vonzáskörzetéből, Szerk.: Hesz Ágnes és Pócs Éva, Budapest, Balassi Kiadó, 2016.
   
 • Boszorkányok, varázslók, démonok Közép-Kelet-Európában, Szerk.: Klaniczay Gábor – Pócs Éva, Budapest, Balassi Kiadó, 2014.

 


 

Tanulmányok a transzcendensről

 • Test, lélek, szellemek és természetfeletti kommunikáció. Szerk.: Pócs Éva, Budapest, Balassi Kiadó, 2015.
   
 • Mágikus és szakrális medicina, Szerk.: Pócs Éva, Budapest, Balassi Kiadó, 2010
   
 • Démonok, látók, szentek, Szerk.: Pócs Éva, Budapest, Balassi Kiadó, 2008
   
 • Maszk, átváltozás,beavatás, Szerk.: Pócs Éva, Budapest, Balassi Kiadó, 2007
   
 • Áldás és átok, csoda és boszorkányság, Szerk.: Pócs Éva, Budapest, Balassi Kiadó, 2004
   
 • Mikrokozmosz – makrokozmosz, Szerk.: Pócs Éva, Budapest, Balassi Kiadó, 2002
   
 • Lélek, halál, túlvilág, Szerk.: Pócs Éva, Budapest, Balassi Kiadó, 2001
   
 • Extázis, álom, látomás. Szerk.: Pócs Éva, Budapest , Balassi Kiadó, 1998. Budapest

 


 

A magyar folklór szövegvilága

 • Ráolvasások 2/A-2/B, Budapest, Balassi Kiadó, 2014
   
 • Hiedelemszövegek, Budapest, Balassi kiadó, 2012

 


 

Sorozaton kívül megjelent kötetek

 • "Örökségünk a tér és az idő." Tanítványi tisztelgés Filep Antalnak. Szerk.: Kürtössy Péter – Máté Gábor – Varga Szabolcs, PTE Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék, 2014.
   
 • Az elkerülhetetlen. Vallásantropológiai tanulmányok Vargyas Gábor tiszteletére. Szerk.: Landgraf Ildikó – Nagy Zoltán, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék – MTA BTK Néprajztudományi Intézet – L’Harmattan, 2012.
   
 • Vidacs Bea: Egy szebb jövő képei – Futball a kameruni közgondolkodásban. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézete – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék – L’Harmattan, 2009.
   
 • Vargyas Gábor, Dacolva az elkerülhetetlennel. Egy közép-vietnami hegyi törzs, a brúk kultúrája és vallása. L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2008.

Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék # pecsineprajz

H-7624 Pécs, Rókus u. 2 (M épület)    0672/503-600/64319 mellék    zombory.andrea@pte.hu