Humán Környezettudományi Kutatócsoport (HKK)

Mecsek

 

Humán Környezettudományi Kutatócsoport (Environmental Humanities Research Group)

Facebook

Misszió

Mára elfogadottá vált az a vélekedés, hogy a környezeti problémákat nem lehet csupán természettudományos és mérnöki módszerekkel megoldani. Az egyre szaporodó és mélyülő válságok és társadalmi konfliktusok világszerte felhívják a kutatók és a gyakorlati szakemberek figyelmét arra, hogy természet és ember múltbeli és jelenkori komplex kapcsolatrendszerének megismerése segíthet leküzdeni a problémákat, illetve hozzájárulhat a környezet és a társadalom egyensúlyának lokális és globális helyreállításához. Az európai tudományos életben a 2010-es évtizedben jelentek meg és erősödtek meg az Environmental Humanities névvel megnevezett interdiszciplináris kutatóintézmények, ahol a környezeti kérdéseket bölcsészet- és társadalomtudományi aspektusból interdiszciplináris módszerekkel vizsgálják. A Humán Környezettudományi Kutatócsoport (a továbbiakban Kutatócsoport) ezt az intézményi, kutatási és oktatási profilt kívánja átültetni a hazai tudományos életbe, a helyi kutatási hagyományokat, és tudományos előmunkálatokat is figyelembe véve.

 

A Kutatócsoport célkitűzései

A Humán Környezettudományi Kutatócsoport (Environmental Humanities Research Group) célja, hogy 

 • összefogja, megerősítse a PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszékén zajló, környezeti témakörökkel foglalkozó munkatársak kutatásait, egyúttal a külvilág felé is artikulálja a néprajz és a kulturális antropológia téma iránti elkötelezettségét, és a tárgyterületen született eddigi és jövőbeli eredményeket;
 • elősegítse a PTE bölcsészet- és társadalomtudományi tanszékein zajló, környezeti témákat felölelő kutatásokat, fórumot és lehetőséget biztosítson a párbeszédre, műhelymunkára, közös kutatások lebonyolítására;
 • hazai viszonylatban megerősítse a humán tudományok környezeti témákban kifejtett kutatási törekvéseit, nemzetközileg láthatóvá tegye a témában zajló kutatásokat;
 • ösztönözze a pályázati munkát, kutatások megvalósulását, különösen a hallgatók bevonásával megvalósuló kutatási projektek létrejöttét;
 • tevékenységünk révén erősítsük az ökológiai tudatosságot a tudományban és a mindennapokban, kutatási és oktatási tevékenységünkkel hozzájáruljunk az ökológiai problémák megoldásához.

 

A kutatócsoport tevékenységei

 • Kutatás
 • Egyetemi oktatási tevékenység
 • Konferenciák és kiadványok szervezése és szerkesztés
 • Szemléletformálás és ismeretterjesztés

 

 A Kutatócsoport kutatói

 • Balogh Pál Géza, egyetemi tanársegéd, PTE BTK TKI Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék
 • Dr. Balatonyi Judit, tudományos munkatárs, ösztöndíjas, PTE BTK TKI Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék
 • Borda Viktória, egyetemi tanársegéd, PTE BTK TKI Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék
 • Czeglédi Alexandra, PhD hallgató, PTE BTK TKI Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék
 • Dr. Farkas Judit, habilitált egyetemi docens, PTE BTK TKI Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék
 • Dr. Glied Viktor, egyetemi docens, PTE BTK Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék
 • Dr. Hesz Ágnes, egyetemi docens, PTE BTK TKI Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék
 • Kurucz Réka, PhD hallgató, PTE BTK TKI Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék
 • Dr. Máté Gábor, egyetemi adjunktus, PTE BTK TKI Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék
 • Dr. Nagy Zoltán, egyetemi tanár, tanszékvezető, PTE BTK TKI Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék
 • Pulszter Zsuzsanna, PhD hallgató, PTE BTK TKI Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék
 • Dr. Ragadics Tamás, egyetemi adjunktus, PTE BTK Társadalom- és Médiatudományi Intézet Szociológia Tanszék
 • Dr. Varga Anna, tudományos munkatárs, ösztöndíjas, PTE BTK TKI Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék
 • Dr. Vargyas Gábor, az MTA doktora, egyetemi tanár, PTE BTK TKI Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék
 • Dr. Végh Ferenc, egyetemi adjunktus, PTE BTK Történettudományi Intézet Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék

Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék # pecsineprajz

H-7624 Pécs, Rókus u. 2 (M épület)    0672/503-600/64319 mellék    zombory.andrea@pte.hu