Megvédett disszertációk

PhD védések listája:

 1. Nagy Zoltán, 2004 (Konzulens: Vargyas Gábor): „Az őseink még hittek az ördögökben” Egy Vaszjugan folyó menti hanti falu szent helyei
 2. Viga Gyula, 2004 (Konzulens: Andrásfalvy Bertalan): A változó és a változatlan (A hagyományos gazdálkodás, a paraszti társadalom és a kultúra változásának főbb vonásai a Bodrogközben a 19-20. században)
 3. Farkas Judit, 2006 (Konzulens: Vargyas Gábor): Ardzsuna dilemmája. Reszocializáció és legitimáció egy magyar Krisna-hitű közösségben
 4. Mikos Éva, 2008 (Konzulens: Nagy Ilona): “Hármat üt Árpád vezér rettentő pajzsára.” A magyar honfoglalás szöveghagyományának megkonstruálása és popularizálása a XVIII-XIX. században
 5. Hesz Ágnes, 2009 (Konzulens: Pócs Éva): Élők, holtak és adósságok. A halottak a hidegségi társadalomban
 6. Kisdi Barbara, 2011 (Konzulens: Vargyas Gábor): A modern otthonszülés értelmezése
 7. Iancu Laura, 2012 (Konzulens: Pócs Éva): Helyi vallás a moldvai Magyarfaluban. Néprajzi vizsgálat
 8. Minorics Tünde, 2012 (Konzulens: Pócs Éva): „Ehhez mérem az egész évet.”A mohácsi busók szokásvilága
 9. Szendrei Eszter, 2012 (Konzulens: Vargyas Gábor): Törésvonalak. A rendszerváltás hatása Túrkeve társadalmára
 10. Rudasné Bajcsay Márta, 2012 (Konzulens: Nagy Ilona): “Folyosóról-folyosóra”, a variánsok útvesztői között. Egy dallamtípus Fehér László-balladái
 11. Madácsy József, 2013 (Konzulens: Nagy Zoltán): “A mélypont ünnepélye.” Az Anonim Alkoholisták Közössége Magyarországon
 12. Dr. Csürkéné Mándi Nikoletta, 2013 (Konzulens: Nagy Zoltán): Lokális drámák – univerzális nyelv. Terápiás közösségben felépülő szenvedélybetegek életút narratíváinak visszatérő motívumai
 13. Szántó Diana, 2015 (Konzulensek: Viga Gyula, Andreas Dafinger): Where parallel worlds meet: civil society and civic agency. Politicising polio in Sierra Leone
 14. Sebestény Anikó, 2015 (Co-tutelle, konzulens: Vargyas Gábor): Les offrandes domestiques a Bali (Indonésie) comme point d'ancrage de la cohérence cérémonielle balinaise
 15. Sárközi Ildikó Gyöngyvér 2016 (Konzulens: Vargyas Gábor): A mártírium homályából. Sibe ősök és hősök a nemzetépítés oltárán
 16. Balatonyi Judit 2016 (Konzulens: Pócs Éva): Közös kultúra és különböző identitások? A gyimesi (magyar, román) lakodalmi kultúra vizsgálata
 17. Gatti Beáta 2018 (Konzulens: Mohay Tamás): Emlékezet, örökség, identitás: bukovinai székelyek néprajzi, kulturális antropológiai vizsgálata
 18. Bálizs Beáta 2019 (Konzulens: Vargyas Gábor): „Veres vagiok, piros vagiok”. A piros-vörös színnévkettős a magyar nyelvben és kultúrában
 19. Száva Borbála 2019 (Konzulens: Vargyas Gábor): „Clothes Carved into Stone. An Analysis of the Figural Representations of a 10th - century Shaivist Sanctuary, Banteay Srei” 
 20. Csáji László Koppány 2020 (Konzulens: Farkas Judit): „A fények prófétája. (Egy Kárpát-medencei új vallási mozgalom valóság- és kultúrakonstrukciós folyamatainak vizsgálata
 21. Mácsai Boglárka 2021 (Konzulens: Nagy Zoltán): „A kincsesládák politikái. Iskolamúzeumok és politikai kontextusaik Északnyugat-Baskortosztánban” 
 22. Fuksz Márta 2022 (Konzulens: Kuti Klára, Vargyas Gábor): "A Szekszárdi borvidék árutermelő borászatai a rendszerváltást követően"

 


 

Részletes adatok

 

Nagy Zoltán

Dolgozat címe: „Az őseink még hittek az ördögökben” Egy Vaszjugan folyó menti hanti falu szent helyei

Védés ideje: 2004. nov. 4.

Témavezető: Dr. Vargyas Gábor, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

Bizottság tagjai:

Elnök: Hoppál Mihály, MTA Néprajzi Kutatóintézet

Bírálók:

Sárkány Mihály, MTA Néprajzi Kutatóintézet

Csepregi Márta, ELTE BTK Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

A bizottság tagjai:

Kodolányi János

Pócs Éva PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

Titkár: Mohay Tamás, ELTE BTK Néprajzi Intézet, Tárgyi Néprajzi Tanszék

A bizottság értékelése, a minősítés: 100%, summa cum laude


 

Viga Gyula

Dolgozat címe: A változó és a változatlan (A hagyományos gazdálkodás, a paraszti

társadalom és a kultúra változásának főbb vonásai a Bodrogközben a 19-20. században)

Védés ideje: 2004. november 18. 11 óra

Témavezető: Andrásfalvy Bertalan

Bizottság tagjai:

A hivatalos bírálók: Dr. Frisnyák Sándor, az MTA doktora,

Dr. Szilágyi Miklós, az MTA doktora

A bizottság elnöke: Dr. Bodó Sándor CSc., múzeumi főigazgató

A bizottság tagjai: Dr. Balázs György CSc, múzeumi főigazgató-helyettes,

Dr. Majdán János PhD., egyetemi docens

Titkár: Dr. Borsos Balázs CSc., tudományos igazgató-helyettes

A bizottság értékelése, a minősítés: 100%, summa cum laude

 


 

Farkas Judit

A dolgozat címe: Ardzsuna dilemmája. Reszocializáció és legitimáció egy magyar Krisna-hitű

közösségben

Témavezető: Dr. Vargyas Gábor, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

Védés ideje: 2006. május. 2.

Bizottság tagjai:

A hivatalos bírálók: Dr. Sárkány Mihály, MTA Néprajzi Kutatóintézet

                                    Dr. Kamarás István, Pannon Egyetem, Antropológia és Etika Tanszék

A bizottság elnöke: Dr. Hoppál Mihály, MTA Néprajzi Kutatóintézet

A bizottság tagjai: Dr. Pócs Éva, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

                                 Dr. Schadt Mária PTE BTK Szociológia Tanszék

Titkár: Dr. Birtalan Ágnes, ELTE BTK Mongol- és Belső-ázsiai Tanszék

A bizottság értékelése, a minősítés: 100%, summa cum laude

 


 

Mikos Éva

Dolgozat címe: “Hármat üt Árpád vezér rettentő pajzsára.” A magyar honfoglalás

szöveghagyományának megkonstruálása és popularizálása a XVIII-XIX. században

Védés ideje: 2008. február 8.

Témavezető: Nagy Ilona, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

Bizottság tagjai:

A hivatalos bírálók:

Keszeg Vilmos, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészkar, Magyar

Néprajz és Antropológia Tanszék

Szörényi László, MTA Irodalomtudományi Intézet

A bizottság elnöke: Pócs Éva, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

A bizottság tagjai:

Szilágyi Márton, ELTE BTK XVIII-XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék

Voigt Vilmos, ELTE BTK Néprajzi Intézet, Folklore Tanszék

A bizottság értékelése, a minősítés: 100%, summa cum laude

 


 

Hesz Ágnes

Dolgozat címe: Élők, holtak és adósságok. A halottak a hidegségi társadalomban

Védés ideje: 2009. január 29. 12:00

Témavezető: Pócs Éva, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

Bizottság tagjai:

A hivatalos bírálók: Dr. Kehl Krisztina, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

                                Dr. Sárkány Mihály, MTA Néprajzi Intézet

A bizottság elnöke: Dr. Kisbán Eszter, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

A bizottság tagjai:

Dr. Barna Gábor, SZTE BTK Néprajz Tanszék

Dr. Mohay Tamás, ELTE BTK Néprajzi Intézet, Tárgyi Néprajzi Tanszék

Dr. Nagy Ilona, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

A bizottság értékelése, a minősítés: 96%, summa cum laude

 


 

Kisdi Barbara

A védés időpontja: 2011. szeptember 10.

A dolgozat címe: Háborítatlanul. A modern otthonszülés értelmezése

Témavezető: Dr. Vargyas Gábor, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

A bizottság tagjai:

Elnök:

Pócs Éva professor emeritus, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

Opponensek:

Dr. Farkas Judit, egyetemi adjunktus, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

Dr. Vidacs Bea, Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle, Németország

Tagok:

Dr. Nagy Zoltán tszv., egyetemi docens PTE Néprajz – Kulturális Antropológia

Tanszék

Dr. Sárkány Mihály, MTA Néprajzi Kutatóintézet

Minősítés: 85.91%, summa cum laude

 


 

Iancu Laura

A védés ideje: 2012. február 17.

A dolgozat címe: Helyi vallás a moldvai Magyarfaluban. Néprajzi vizsgálat

Témavezető: Dr. Pócs Éva, PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

Bizottság tagjai:

Elnök:

Dr. Vargyas Gábor, PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

Opponensek:

Dr. Hesz Ágnes, PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

Dr. Tánczos Vilmos, Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és

Antropológia Tanszék (Kolozsvár),

Tagok:

Dr. Kuti Klára, PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

Dr. Mohay Tamás, ELTE BTK Néprajzi Intézet

Minősítés: 93%, summa cum laude

 


 

Minorics Tünde

A dolgozat címe: „Ehhez mérem az egész évet.”A mohácsi busók szokásvilága

A védés ideje: 2012. szeptember 7.

Témavezető: Dr. Pócs Éva DSc, professor emeritus, PTE BTK Néprajz – Kulturális

Antropológia Tanszék

A bizottság tagjai:

Elnök:

Dr. Vargyas Gábor DSc, egyetemi tanár, PTE BTK Néprajz – Kulturális

Antropológia Tanszék

Opponensek:

Dr. Povedák István PhD, tudományos munkatárs, Bálint Sándor Valláskutató

Intézet (Gál Ferenc Főiskola, SZTE BTK)

Dr. Verebélyi Kincső DSc, egyetemi tanár, ELTE BTK Néprajzi Intézet,

Folklore Tanszék

Tagok:

Dr. Hesz Ágnes PhD, egyetemi adjunktus, PTE BTK Néprajz – Kulturális

Antropológia Tanszék

Dr. Landgraf Ildikó CSc, főmunkatárs, MTA BTK Néprajztudományi Intézet

Minősítés: 73,2%, cum laude

 


 

Szendrei Eszter

A dolgozat címe: Törésvonalak. A rendszerváltás hatása Túrkeve társadalmára.

A védés ideje: 2012. május 9.

Témavezető: Dr. Vargyas Gábor, egyetemi tanár, az MTA doktora, PTE BTK Néprajz –

Kulturális Antropológia Tanszék

A bíráló bizottság:

Opponensek:

Dr. Kuti Klára, egyetemi adjunktus, PTE BTK Néprajz – Kulturális

Antropológia Tanszék

Dr. Szilágyi Miklós, az MTA doktora, MTA Bölcsészettudományi

Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet

A bíráló bizottság elnöke: Dr. Pócs Éva, professor emeritus, PTE BTK Néprajz – Kulturális

Antropológia Tanszék

A bíráló bizottság tagjai:

Dr. Farkas Judit, egyetemi adjunktus, PTE BTK Néprajz – Kulturális

Antropológia Tanszék (egyben titkár is)

Dr. habil. Örsi Julianna, a néprajztudomány kandidátusa, Túrkeve

Minősítés: 89,5% summa cum laude

 


 

Rudasné Bajcsay Márta

A dolgozat címe: “Folyosóról-folyosóra”, a variánsok útvesztői között. Egy dallamtípus

Fehér László-balladái

A védés ideje: 2012. december 7.

Témavezető: Dr. habil. Nagy Ilona PhD, PTE BTK Néprajz- és Kulturális Antropológia Tudományok Doktori Program

A bíráló bizottság:

Elnök:

Dr. Vargyas Gábor DSc, egyetemi tanár, PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

Opponensek:

Dr. Csörsz Rumen István PhD, tudományos főmunkatárs MTA BTK

Irodalomtudományi Intézet

Dr. Landgraf Ildikó CSc, főmunkatárs, MTA BTK Néprajztudományi Intézet

Tagok:

Dr. Küllős Imola DSc, ELTE c. egyetemi tanár

Dr. Dávidházi Péter DSc, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet

Minősítés: 93,3%, summa cum laude

 


 

Madácsy József

A dolgozat címe: “A mélypont ünnepélye.” Az Anonim Alkoholisták Közössége Magyarországon.

A védés ideje: 2013. május 6.

Témavezető: Dr. Nagy Zoltán PhD, PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

A bíráló bizottság tagjai:

Elnök:

Dr. Kisbán Eszter, DSc, professor emeritus, PTE BTK Interdiszciplináris

Doktori Iskola Néprajz – Kulturális Antropológia Doktori Program

Opponensek:

Dr. Rácz József, PhD, egyetemi tanár, az MTA doktora, ELTE PPK

Pszichológiai Intézet

Dr. Vargyas Gábor, DSc, egyetemi tanár, PTE BTK Néprajz – Kulturális

Antropológia Tanszék

Tagok:

Dr. Demetrovics Zsolt, DSc, egyetemi docens, ELTE PPK Pszichológiai Intézet

Dr. Kelemen Gábor, DSc, egyetemi tanár, PTE BTK Szociális Munka és

Szociálpolitika Tanszék

Minősítés: 100% summa cum laude

 


 

Dr. Csürkéné Mándi Nikoletta

A dolgozat címe: Lokális drámák – univerzális nyelv. Terápiás közösségben felépülő

szenvedélybetegek életút narratíváinak visszatérő motívumai

A védés ideje: 2013. szeptember 2.

Témavezető: Dr. Nagy Zoltán, egyetemi docens PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok

Intézet, Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

A bizottság tagjai:

Elnök:

Dr. Kisbán Eszter, professor emeritus, PTE BTK Interdiszciplináris

Doktori Iskola, Néprajz- és Kulturális Antropológia Tudományok Program

Opponensek:

Dr. Demetrovics Zsolt, PhD, egyetemi docens, ELTE PPK Pszichológiai

Intézet

Dr. Farkas Judit, PhD, egyetemi adjunktus, PTE BTK Társadalmi

Kapcsolatok Intézet, Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

Tagok:

Dr. Kelemen Gábor, egyetemi tanár, PTE BTK Társadalmi

Kapcsolatok Intézet, Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

Dr. Schadt Mária, c. egyetemi tanár, PTE BTK Társadalom-és

Médiatudományi Intézet,Szociológia Tanszék

Minősítés: 92% summa cum laude

 


Szántó Diana

A dolgozat címe: Where parallel worlds meet: civil society and civic agency. Politicising

polio in Sierra Leone

A védés ideje: 2015. június 8.

Témavezetők:

Dr. Viga Gyula, DSc, egyetemi tanár, PTE BTK TKI Néprajz – Kulturális

Antropológia Tanszék

Andreas Dafinger, Associate Professor, CEU, Head, Department of

Sociology and Social Anthropology A bizottság tagjai:

A bizottság tagjai:

Elnök:

Dr. Vargyas Gábor, DSc, egyetemi tanár, PTE BTK TKI Néprajz –

Kulturális Antropológia Tanszék

Opponensek:

Dr. Anita Schroven, Max Planck Institute for Social Anthropology

Prof. Mats Utas, Senior Researcher and Associate Professor, The Nordic

Africa Institute

Tagok:

Dr. Hesz Ágnes, PhD, egyetemi adjunktus, PTE BTK TKI Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

Dr. Sárkány Mihály, PhD, MTA BTK Néprajztudományi Intézet

Dr. Vidacs Bea, PhD, European Research Council Project, PTE BTK TKI

Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

Minősítés: 94% summa cum laude

 


 

Sebestény Anikó

Co-tutelle, partner intézmény: Laboratoire d'Ethnologie et de Sociologie Comparative (LESC), Université Paris Ouest, Nanterre

A dolgozat címe: Les offrandes domestiques a Bali (Indonésie)

comme point d'ancrage de la cohérence cérémonielle balinaise

A védés ideje: 2015. november 16.

Témavezetők: Dr. Vargyas Gábor, DSc, egyetemi tanár, PTE BTK TKI Néprajz –

Kulturális Antropológia Tanszék

Michael Houseman, Université Paris Ouest – Nanterre

A bizottság tagjai:

Françoise Hatchuel, Maître de Conférences, Paris Ouest Nanterre

Michael Houseman, Directeur d’Études, École Pratique des Hautes Études (directeur)

Michel Picard, Chargé de Recherche de 1čre classe, CNRS (rapporteur)

Anne de Sales, Directeur de Recherche, CNRS, Université Paris Ouest Nanterre

Gábor Vargyas, Professeur des Universités, Université de Pécs (Hongrie) (directeur)

Georgiana Wierre-Gore, Professeur des Universités, Université de Clermont-Ferrand (rapporteur)

Minősítés: cum laude

 


 

Sárközi Ildikó Gyöngyvér

A dolgozat címe: A mártírium homályából. Sibe ősök és hősök a nemzetépítés oltárán

A védés ideje: 2016. január 19.

Témavezető: Dr. Vargyas Gábor, DSc, egyetemi tanár, PTE BTK TKI Néprajz –

Kulturális Antropológia Tanszék

A bizottság tagjai:

Elnök:

Dr. Birtalan Ágnes, CSc, egyetemi tanár, ELTE Mongol és Belső-Ázsiai

Tanszék és Dr. Pócs Éva, professor emeritus, PTE BTK TKI Néprajz –

Kulturális Antropológia Tanszék

Opponensek:

Dr. Bellér-Hann Ildikó, PhD,Associate Professor, University of

Coppenhagen, Department of Cross-Cultural and Regional Studies

Dr. Salát Gergely, PhD, egyetemi docens, PPKE BTK Kínai Tanszék

Tagok:

Dr. Farkas Judit, PhD, egyetemi adjunktus, PTE BTK TKI Néprajz –

Kulturális Antropológia Tanszék

Dr. Vámos Péter, CSc, tudományos főmunkatárs, MTA BTK

Történettudományi Intézet

Minősítés: 100% summa cum laude

 


 

Balatonyi Judit

A dolgozat címe: Közös kultúra és különböző identitások? A gyimesi (magyar, román) lakodalmi kultúra vizsgálata

A védés ideje: 2016. május 27.

Témavezető: Pócs Éva

 

A bizottság tagjai:

Elnök:

Dr. Vargyas Gábor, DSc, egyetemi tanár, PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola

Néprajz − Kulturális Antropológia Doktori Program

Opponensek:

Dr. Verebélyi Kincső, DSc, ny. egyetemi tanár, ELTE BTK Néprajzi Intézet Folklore Tanszék

Dr. Hesz Ágnes, PhD, egyetemi adjunktus, PTE BTK TKI Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

Tagok:

Dr. Farkas Judit, PhD, egyetemi adjunktus, PTE BTK TKI Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

Dr. Pusztai Bertalan, PhD, egyetemi docens, SZTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Minősítés: 100% summa cum laude

 


 

Gatti Beáta

A dolgozat címe: Emlékezet, örökség, identitás: bukovinai székelyek néprajzi, kulturális antropológiai vizsgálata

A védés ideje: 2018. december 6.

Témavezető: Mohay Tamás

 

A bizottság tagjai:

Elnök:

Dr. Nagy Zoltán, PhD, tanszékvezető egyetemi tanár, PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

Opponensek:

Dr. Keszeg Vilmos, DSc, egyetemi tanár, doktori iskola vezető, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet (Kolozsvár)

Dr. Lajos Veronika, PhD, egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem, Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet

Tagok:

Dr. Deáky Zita, PhD, habilitált egy. docens, ELTE Néprajzi Intézet

Dr. Máté Gábor, PhD, egy. adjunktus, PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

Dr. Papp Árpád, PhD, Néprajzos-muzeológus, a szabadkai Városi Múzeum munkatársa

Minősítés: 91% summa cum laude

  


 

Bálizs Beáta

A dolgozat címe: „Veres vagiok, piros vagiok”. A piros-vörös színnévkettős a magyar nyelvben és kultúrában

A védés ideje: 2019. március 20.

Témavezető: Vargyas Gábor

 

A bizottság tagjai:

Elnök:

Dr. Nagy Zoltán, egyetemi tanár, tanszékvezető, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

Opponensek:

Tolcsvai Nagy Gábor, MTA rendes tagja, egyetemi tanár

ELTE BTK, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Fülemile Ágnes, PhD, témacsoport vezető, MTA BTK Néprajztudományi Intézet

Tagok:

Kisbán Eszter, professor emeritus, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

Tamás Ildikó, PhD, MTA BTK Néprajztudományi Intézet

Minősítés: 94,4% summa cum laude

 


 

Száva Borbála

A dolgozat címe: „Clothes Carved into Stone. An Analysis of the Figural Representations of a 10th - century Shaivist Sanctuary, Banteay Srei”

A védés ideje: 2019. április 24.

Témavezető: Vargyas Gábor

 

A bizottság tagjai:

Elnök

Dr. Nagy Zoltán, egyetemi tanár, tanszékvezető, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

Opponensek

Prof. dr. Charu Smita Gupta, alapító igazgató, Mekong Ganga Comission Textile Museum Siem Reap, Cambodia

Dr. Pierre Baptiste, Conservateur, Asie du Sud-Est, Musée national des arts asiatiques – Guimet

Tagok

Professor Laszlovszky József, Department of Medieval Studies, Central European University

dr. Renner Zsuzsa, címzetes egyetemi docens, ELTE Indológia Tanszék

dr. Hesz Ágnes egyetemi adjunktus, PTE BTK Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, titkár

Minősítés: 98% summa cum laude

 


 

Csáji László Koppány

A dolgozat címe: „A fények prófétája. (Egy Kárpát-medencei új vallási mozgalom valóság- és kultúrakonstrukciós folyamatainak vizsgálata)”

A védés ideje: 2020. szeptember 25.

Témavezető: Dr. Farkas Judit

A bizottság tagjai:

Elnök

Dr. Nagy Zoltán, egyetemi tanár, tanszékvezető, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

Opponensek

Dr. Tátrai Szilárd, habilitált egyetemi docens, tanszékvezető, ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék

 

Dr. Povedák István, egyetemi adjunktus, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Elméleti Intézet

Tagok

Dr. Vargyas Gábor, DSc, egyetemi tanár, PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola

Néprajz − Kulturális Antropológia Doktori Program

Dr. Hesz Ágnes egyetemi adjunktus, PTE BTK Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, titkár

Minősítés: 87,7% summa cum laude

 


 

Mácsai Boglárka

A dolgozat címe: „A kincsesládák politikái. Iskolamúzeumok és politikai kontextusaik Északnyugat-Baskortosztánban”

A védés ideje: 2021. május 6.

Témavezető: Dr. Nagy Zoltán

A bizottság tagjai:

Elnök

Dr. Vargyas Gábor, Dsc, egyetemi tanár, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

Opponensek

Dr. Sárközi Ildikó Gyöngyvér, PhD, tud. munkatárs, ELKH BTK Néprajztudományi Intézet

Dr. Illés Péter, PhD, főmuzeológus, Savaria Múzeum, Szombathely

Tagok

Dr. Sonkoly Gábor, DSc, egy. tanár, ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék

Dr. Hesz Ágnes, PhD, egyetemi adjunktus, PTE BTK Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, titkár

Minősítés: 83,9% cum laude 

 


 

Fuksz Márta

A dolgozat címe: A Szekszárdi borvidék árutermelő borászatai a rendszerváltást követően

A védés ideje: 2022. december 12. 11 óra

Témavezető: 

Dr. Vargyas Gábor, DSc, professzor emeritus 

PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék 

Kuti Klára, PhD, muzeológus, Magyar Nemzeti Múzeum

A bizottság tagjai:

Elnök: 

Prof. Nagy Zoltán, PhD, tanszékvezető egyetemi tanár  

PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

Opponensek:

Dr. Szabó Á. Töhötöm, PhD, tanszékvezető egyetemi docens 

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, BTK, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet 

Dr. Simon András, PhD, tanszékvezető egyetemi docens 

SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

Tagok:

Dr. Máté Gábor, PhD, habilitált egyetemi adjunktus  

PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék 

Minősítés: 

Titkár: 

Dr. Hesz Ágnes, PhD, habilitált egyetemi docens

PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék 

Minősítés: 100% summa cum laude

Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék # pecsineprajz

H-7624 Pécs, Rókus u. 2 (M épület)    0672/503-600/64319 mellék    zombory.andrea@pte.hu