Pedagógus szakvizsga Ösztöndíj pályázat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Pedagógus szakvizsga Ösztöndíj pályázati kiírás
2023/2024-es tanév II. szemeszter
 

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (továbbiakban: Kar) Ösztöndíjpályázatot hirdet a 2023/2024-es tanév II. szemeszterére. 
 

A pályázat célja


A hallgatók számára könnyebben elérhetővé tenni a tanulmányaik­hoz kapcsolódó tudományos és kulturális események látogatását.

 

A pályázók köre


 • Azok a 2023/24-es tanév tavaszi szemeszterében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók pályázhatnak, akik a Kar által felügyelt Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak, Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak, Roma társadalomismeret szakirányú továbbképzési szak és pedagógus szakvizsga, továbbá Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak gyakorlatvezető tanító ismeretkör képzésben vesznek részt és a képzés 

II. illetve IV. félévét teljesítik. 

 • A pályázatot maximum 29 fő nyerheti el a következő kategóriákban: 
 1. 14 fő, akinek a hallgatói jogviszonya a fenti továbbképzéseken a 2022/2023-es tanév 1. szemeszterében jött létre, 
 2. 15 fő, akinek a hallgatói jogviszonya a továbbképzéseken a 2023/2024-es tanév I. szemeszterében jött létre. 

Amennyiben valamely kategóriában nem éri el az érvényes pályázatot benyújtó hallgatók száma a 14, illetve 15 főt, akkor a fennmaradó ösztöndíjas helyek a másik kategóriában betölthetőek. 

 

Az ösztöndíj összege


 • Az aktuális képzésiköltség 30%-a, személyenként maximum 60.000,-Ft. 

 

A pályázat benyújtása


 • A pályázati űrlapot aláírással ellátva, szkennelt példányban elektronikusan kell benyújtani a btktomail@pte.hu e-mail címre. (1. számú melléklet) 
 • A pályázati űrlaphoz mellékelni szükséges a munkavégzés helyét igazoló munkáltatói igazolást, amely nem régebbi, mint 30 napos.

A pályázat benyújtási határideje: 

 • 2024. február 23. (csütörtök) 12.00 óra 
 • Hiánypótlásra nincs lehetőség. 
   

A pályázatok rangsorolása


 • A benyújtott pályázatokról a benyújtási határidőt követő 5. munkanapig az alábbi összetételű bizottság hoz döntést: 
  • A Kar tanulmányi és diákjóléti dékánhelyettese, 
  • A PTE Tanárképző központ főigazgatója, vagy az általa megbízott munkatárs. 
  • A Kari Hallgatói Részönkormányzat elnöke, vagy az általa megbízott hallgató. 
    
 • Mindkét kategóriában a pályázó hallgató szakirányú továbbképzése utolsó lezárt félévének korrigált kreditindexe alapján történik meg a rangsorolás. 
   
 • A benyújtott pályázatok rangsorolásában előnyt élveznek a PTE gyakorló- vagy partnerintézményeinek pedagógusai, amennyiben a rangsorban korrigált kreditindex azonosság áll fenn két vagy több hallgató esetében. 

 

A pályázók értesítése


 • A Kar a pályázatot benyújtott hallgatókat a döntést követő 5 munkanapon belül értesíti a pályázati űrlapon megadott e-mail címen, elektronikus formában. 

 

Az ösztöndíj kifizetése


 • Az ösztöndíj legkésőbb 2024. április 10. napjáig, egy összegben kerül kifizetésre, a pályázó Neptun Tanulmányi Rendszerben szereplő bankszámlaszámára történő utalással. 

 

Jogorvoslat


 • A pályázatot benyújtott hallgató a döntés ellen - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül- fellebbezéssel élhet a Kar dékánjánál. 

 

Pályázati kiírás és űrlap