A bölcsész bagoly

Bölcsész bagoly a jogaronAz egyes karok jelvényei: a kereszt (Evangélikus Hittudományi Kar), paragrafus (Jog- és Államtudományi Kar), kígyó tállal (Orvostudományi Kar), illetve a bagoly (Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar) az ún. rektori és dékáni „pedelusbotokon” (jogarokon) jelentek meg. Ilyen botokat először 1922-23 folyamán készíttettek, művészi koncepciójukra vonatkozó forrásokkal azonban nem rendelkezünk, így arról sem, hogy már ekkor alkalmazták-e a jelvényeket a karok megjelölésére. Az 1937-38-ban készíttetett dékáni jogarokon, illetve az egyetemi serlegen azonban már biztosan szerepeltek.

A bagoly az ókori Athénben, az Akropoliszon a tudomány istennője, Pallasz Athéné szent állata volt. Számtalan ábrázoláson látható a könyvekre telepedő madár, mint a tudás és bölcsesség szimbóluma. Bár a néphiedelem és a középkor negatív színben tüntette fel, a tudáshoz való kapcsolódása az évszázadokon keresztül mindig nyilvánvaló volt.

A pécsi egyetemen bölcsész bagoly a jogaron is (ld. alább) megjelenik a két világháború között, később ez a hagyomány a bölcsészkar szüneteltetése miatt megszakadt. Szép gesztusként és az ősi hagyomány ápolásaként 2010-ben a pécsi állatkert egy uhu (Bubo Bubo) madarát fogadta örökbe a kar. A karhoz nem kapcsolódó, de egyetemi bölcsész folyóirat, az egyetemi közgyűjtemények szerkesztésében megjelenő Per Aspera Ad Astra is címlapján jeleníti meg a madarat.
 


Felhasznált források:
PTE EL VIII. 1. a. A pozsonyi ETE Tanácsának 1917/18. tanévi II. rendes ülése, 16. pont. PTE EL VIII. 101. b. 69. d. 546-1937/38.

Válogatta: Lengvári István, összeállította: Polyák Petra