A bölcsész jogar

A bölcsész jogar

Az Erzsébet Tudományegyetem Tanácsa 1937 őszén - az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszusra és a Szent István-ünnepségekre tekintettel - határozta el az egyetemi díszjelvények cseréjét/felújítását. Ekkor készültek el a dékáni jogarok is. A jogarok terveit Megyer-Meyer Antal, a Képzőművészeti Főiskola rektora készítette, kialakításuk-díszítésük a következő koncepció szerint történt: „Az egyetemi jogarok, azon kor [ti. Anjou-kor] stylusának megfelelően, gót stylusban készültek, egyrészt azonban viselik a kari jelvényeket, másrészt egyetemünk névadójának, Erzsébet királynénak a képmását, amivel, tekintettel, hogy a jogarok az Anjou, továbbá Pozsony és Pécs emblémáit is viselik, áthidalást nyert egyetemünk története Nagy Lajostól egészen Ferencz Józsefig."

A jogarokat 1937 novemberében rendelték meg, a számlán leírásuk is olvasható: „4 drb. dékáni pedelus bot: 145 cm. magas, alpaccából ezüstözve, a díszítések aranyozva, szabadkézi művészi cizellőr munkával, a gomb felett, Pozsony, Pécs, és bourbon liliomos címer zománcos kivitelben, felette a fakultások jelvényei: kereszt, paragrafus, bagoly, kígyó a tállal, bronzból új modellek után öntve és gondosan utána cizellálva". Az elkészült díszjelvényeket a rektor az 1938. február 23-i egyetemi tanácsi ülésen mutatta be a tanácstagoknak.

 


Forrás:
PTE Egyetemi Levéltár VIII. 101. b. 66. d. 546/1937/38. PTE EL VIII. 101. a. ETE Tanácsának 1937/38. tanévi IV. rendes ülése - 1937. december 16., 26. pont. PTE EL VIII. 101. a. ETE Tanácsának 1937/38. tanévi VI. rendes ülése - 1938. február 23., 19. pont.

Összeállította: Polyák Petra
Az eredeti jogar jelenleg a PTE Egyetemtörténeti Múzeumában található kiállítva. Prof. Dr. Fischer Ferenc dékán 2011-ben úgy döntött, a Kar identitásának része a jogar, így annak műtárgymásolatát elkészíttette Bencze András iparművésszel. A másolat a 2011/2012. tanév telén került a Kar birtokába, s az ünnepélyes eseményeken állandó szereplővé vált. 2012 óta a Kar hallgatói - ragaszkodva a hagyományokhoz -  a jogart tartva őrzik az ünnepi események emelkedettségét.